Welkom

Welkom op de website van onze RK geloofsgemeenschap van Beek-Ubbergen tot Millingen aan de Rijn. Kijk eens rond en kom gerust langs bij een van de vele vieringen of activiteiten. We hopen dat u zich welkom en thuis zult voelen!

Via deze pagina kunt u de mis via Youtube volgen, of onze liturgische agenda inzien.

Misboekjes voor livestream thuis bezorgd

19 april 2021

In onze parochie wordt de eucharistieviering van elke donderdag 9.00 uur, vrijdag 9.00 uur, zaterdag 9.00 uur en zondag 10.30 uur via livestream (youtube, zoekwoord ‘kerk Millingen’) live uitgezonden, maar kan ook later op de dag op uw eigen tijd gevolgd worden. Als u een Misboekje hierbij op prijs stelt, kunt u contact opnemen met Brigit van Raaij, telefoon 0623304932. Zij zal u graag een Misboekje aanreiken.

Voor de viering door de week is een standaard Mis- en gezangenboekje beschikbaar, voor de zondag een zondagsboekje.


Bevrijding

18 april 2021

Zoals vorig jaar gelden ook dit jaar met dodenherdenking en Bevrijdingsdag nog beperkende regels vanwege corona. Voor het tweede jaar op rij zal zeker naar een passend alternatief gezocht worden voor deze traditionele herdenkingen. Want onze gesneuvelden en het herwinnen van onze vrijheid willen wij niet vergeten. Ondertussen zien we ook uit naar een heel andere ‘bevrijding’.

Al langer dan een jaar wordt ons deze in het vooruitzicht gesteld. Terug naar het oude normaal, terug naar de vrijheden die we hadden. Maar wat is normaal en wat is vrijheid? Is het verstandig om geholpen door één of twee prikken ons oude leven weer op te pakken? Of zijn er misschien tijdens deze crisis dingen anders geworden, waarvan we denken: Dat blijven we zo doen? Bv het gedeeltelijk thuiswerken en bepaalde afspraken online of telefonisch? En lukt het ons om dingen die vóór de crisis eigenlijk niet zo goed liepen, daadwerkelijk te veranderen, bv meer tijd nemen voor kleine ontmoetingen die meer diepgang kunnen opleveren. En tijd en rust om Gods stem te horen die langdurige rust, vreugde en bevrijding kan geven. Het kan gemakkelijker zijn om daarvoor te kiezen, als we de natuur en het leven kunnen zien en waarderen als een geschenk van God en als we ons door zijn Geest laten leiden. Misschien kunnen we ook bidden dat zijn Geest in ons komt, dat er plaats is voor Hem die ons het leven heeft gegeven en die ons naar Hem en naar elkaar toe heeft geschapen. Om te eindigen met de vraag: wat voor positiefs heeft de coronatijd u gebracht?


Palmpasen viering

8 april 2021

U kunt de Palmpasenviering ook online terugkijken (net zoals alle andere prachtige reportages gemaakt door BD1, https://www.youtube.com/c/BD1mediabedrijf/videos)


Contact met pastoor

4 april 2021

Bezoek van de pastoor aan huis is vanwege corona tamelijk beperkt, maar kan wel worden ingepland. Op telefonisch contact bestaat geen beperking. Stelt u een bezoek van de pastoor aan huis op prijs of telefonisch contact, dan kunt u met hem afspreken via 06-46193591. Bij geen gehoor graag de voicemail inspreken. Hij neemt dan contact op. En kan desgewenst een gebedenboekje en of palmtakje meebrengen.


Sint Jozef

6 maart 2021

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van Sint-Jozef (8 december 2020 tot 8 december 2021). De heilige Jozef is beschermer van het gezin, van de Kerk en van de arbeiders. Met dit speciale themajaar brengt paus Franciscus de zorg van St. Jozef in verband met de zorg voor armen en migranten. Ook de Covid-19 pandemie heeft meegespeeld in het besluit van de paus om een speciaal jaar aan Sint-Jozef te wijden. “De pandemie heeft duidelijk gemaakt welke betekenis gewone mensen hebben, al degenen die dagelijks veel geduld tonen en hoop bieden, waardoor ze een gevoel van medeverantwoordelijkheid zaaien,” aldus de paus. Volgens de paus lijken ze daarmee op de heilige Jozef “deze onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig is.” Op 19 maart vieren we het hoogfeest van Sint-Jozef.

GEBED TOT SINT-JOZEF
Uw jawoord aan God, heilige Jozef, heeft aan uw leven een wereldwijde betekenis gegeven. U hebt de vorming van Jezus op u genomen. Het vader- en mensbeeld dat u leefde, was de leerschool waaruit Jezus de basis vond voor heel zijn optreden.
De liefde en trouw waarmee u Maria hebt benaderd was edel en onzelfzuchtig. In alle beproevingen bleven u en zij sterk, dienstbaar aan God.
Ook ik wil de moed hebben dienstbaar te zijn, eigen wensen opgeven, om Gods Koninkrijk te helpen groeien in mensen, gezinnen, in kerk en samenleving. U koos ervoor uw leven in stilte en verborgenheid te leiden, niet uit op eigen voordeel, eer of roem.
Daarom vraag ik u, Sint-Jozef, in mijn leven iets van die stille vredige kracht te brengen.
Help mij om met God mee te denken, mee te werken. Dat ik met u blijf beseffen dat God ook mij wil betrekken in zijn plannen. U die ons beschermt, waak met uw zorg over ons en onze dierbaren en zegen ons met uw toewijding. Amen.Als u op deze website onjuistheden tegenkomt, aanvullingen wil doorgeven of andere opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de webmaster via m.g.b.oosterwijk@gmail.com