Welkom

Welkom op de website van onze RK geloofsgemeenschap van Beek-Ubbergen tot Millingen aan de Rijn.
Kijk eens rond en kom gerust langs bij een van de vele vieringen of activiteiten.
We hopen dat u zich welkom en thuis zult voelen!

Eerste Heilige Communie en Vormsel in Millingen

16 december 2019

Voor de parochie Maria ten Hemelopneming (van Beek tot Millingen) is woensdag 11 december de eerste informatieavond geweest voor de ouders over de eerste heilige communie. Tijdens deze avond werden de ouders ingelicht over het project ‘Gods Grootste Geschenk” rondom de communie. Op 6 januari 2020 starten we met een ouderavond waarna de kinderen beginnen op woensdagmiddag 15 januari van 15.00-16.15 uur met de eerste project middag. Het gaat om een 11-tal middagen die om de week gaan plaatsvinden.

De lessen worden gegeven door pastoor Rudo Franken en de werkgroep, waarbij de hulp van de ouders zeer gewaardeerd wordt. De lessen worden gegeven in de ontmoetingsruimte van de kerk aan de zijde van de St. Willibrordstraat. De informatie die gegeven is tijdens de infoavond, vindt u hier

U KUNT UW KIND HIERVOOR NOG AANMELDEN.

Woensdag 18 december is de informatieavond voor de ouders omtrent het vormsel om 20.00 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk te Millingen aan de zijde van de St. Willibrordstraat. De ouderavond voor het vormsel is op 7 januari 2020, waarna de vormelingen zelf starten op 20 januari, om de week, in project vorm. OOK HIERVOOR KUNT U UW KIND NOG OPGEVEN.

Voor verdere informatie en of opgeven kunt U zich wenden tot:

Daisy Janssen
Wethouder Koenenstraat 9
06-135 933 22
jeroendaisy@xmsweb.nl


Afscheid van pastoor Henk Janssen

8 december 2019

Op zaterdag 14 december 19.00 uur in Beek (Grote Bartholomeus) en op zaterdag 4 januari 19.00 uur in Ooij is het afscheid van Henk Janssen als eerste pastoor van de parochie Maria ten Hemelopneming. Bijna zes jaar heeft hij deze taak behartigd. Na de eucharistieviering is achter in de kerk een samenzijn met koffie en wat lekkers.

Henk Janssen groeide op in Beek en is er altijd blijven wonen. Hij had er zelfs een politieke carrière, en was enkele jaren wethouder. Janssen heeft laat in zijn leven gekozen voor het priesterschap. Hij is weduwnaar met vier volwassen kinderen en inmiddels opa van twee kleinkinderen. In juli 2012 heeft de parochie Beek zijn nieuwe pastoor Henk Janssen ingehuldigd met een hoogmis in de plaatselijke Bartholomeuskerk. In januari 2014 werd hij geïnstalleerd als pastoor van de parochie Maria ten Hemelopneming, bestaande uit Beek, Ubbergen, Ooij, Persingen, Erlecom, Leuth, Kekerdom en Millingen aan de Rijn en in maart 2014 als pastoor van de parochie H.H. Cosmas en Damianus, bestaande uit Groesbeek, De Horst en Breedeweg.

Daarnaast is hij sinds 1 september 2013 deken van het dekenaat Nijmegen.

Met ingang van 1 oktober 2019 werd Rudo Franken benoemd als pastoor van de parochie Maria ten Hemelopneming. Per dezelfde datum is door de bisschop eervol ontslag verleend aan Henk Janssen als pastoor van de parochie Maria ten Hemelopneming en is hij in volledige betrekking benoemd tot pastoor van de parochie H. Cosmas en Damianus te Groesbeek. In voorkomende gevallen zullen zij in elkaars parochie bijspringen.Als u op deze website onjuistheden tegenkomt, aanvullingen wil doorgeven of andere opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de webmaster via m.g.b.oosterwijk@gmail.com