Welkom

Welkom op de website van onze RK geloofsgemeenschap van Beek-Ubbergen tot Millingen aan de Rijn. Kijk eens rond en kom gerust langs bij een van de vele vieringen of activiteiten. We hopen dat u zich welkom en thuis zult voelen!
U kunt de mis via Youtube volgen. Klik hier voor de uitleg: Live volgen via Youtube

Bescheiden viering parochiefeest

2 augustus 2020

Op zondag 16 augustus vieren we met onze parochie ons jaarlijks parochiefeest vanwege Maria ten Hemelopneming. In verband met de beperkende Coronamaatregelen doen we dit bescheiden. Om 11.00 uur beginnen we met de viering van de eucharistie. Aansluitend wordt in de kerk op groot scherm een film van ruim een half uur vertoond. Twee mensen uit elk van de vijf dorpen van onze parochie – evenals de pastoor na zijn eerste jaar - vertellen over hun droom voor onze geloofsgemeenschap, hun wensen en ideeën voor een goede toekomst. Met een feestlied wordt besloten. Tussendoor wordt rondgegaan met wat lekkers. U allen bent van harte uitgenodigd. Let wel op de 1,5 meter afstand met ‘niet-huisgenoten’.


Vieringen

21 juli 2020

Vieringen, rozenkrans en aanbidding in de parochie

Vooralsnog is op zondag de eucharistieviering in Millingen om 11.00 uur, van maandag tot en met zaterdag om 9.00 uur. Met deelname van gelovigen onder de bekende corona beperkende maatregelen (zie website en parochieblad). De vieringen blijven online te volgen. Het rozenkransgebed is er op woensdag na de Mis van 9.00 uur. En aanbidding van het Allerheiligste op donderdag na de Mis van 9.00 uur tot 18.30 uur. 

Spreiding vieringen en (andere) vaste tijd/plaats

Met één eucharistieviering op de zaterdagavond en één op de zondagmorgen hebben mensen (waaronder de parochiepriester) voldoende ruimte voor viering en ontmoeting. Daarbij is het prettig als er ‘vastigheid’ is en een goede spreiding binnen de parochie.

In Ooij wordt bij wijze van experiment vanaf 18 juli tot en met zaterdag 29 augustus elke zaterdagavond om 19.00 uur de eucharistie gevierd. 

In Millingen is op zondag de Mis tot 1 september zoals gebruikelijk om 11.00 uur, maar denken we erover om deze viering te verplaatsen naar 10.30 uur of 10.00 uur 

In Kekerdom is op zondag 2 augustus om 9.15 uur de eucharistieviering. We denken erover om deze Mis op de 1e zondag van de maand per september te verplaatsen naar 8.30, 9.00 of 11.30 uur, hetgeen ook afhankelijk is van het tijdstip van de Mis in Millingen.

In Leuth zal (vanaf nu) elke dinsdag om 19.00 uur de eucharistieviering plaatsvinden in de Mariakapel. 

In Beek kan in de kapel van het kerkhof elke woensdag om 9.00 uur de eucharistieviering plaatsvinden, althans in de zomermaanden; in de wintermaanden zou deze kunnen plaatsvinden in de sacristie/ontmoetingsruimte van de kerk van Ooij. Ook zou, als er behoefte aan is, in Beek eenmaal per maand op een zondagmiddag of avond een eucharistieviering kunnen plaatsvinden in de kleine Bartholomeus. 

In Millingen houden we de eucharistieviering door de week aan op donderdag, vrijdag en zaterdag om 9.00 uur, en is dan ook online te volgen. Op maandag kan de pastoor een vrije dag houden.

Wij horen graag hoe u over deze opzet denkt.U kunt uw mening geven via info@mariatenhemelopnemingparochie.nl of Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn, graag voor 10 augustus. Met ingang van september hopen we definitieve tijden te kunnen aanbieden voor de eucharistievieringen in onze parochie, zowel in het weekend als door de week.


Met BD1 door de Coronatijd

4 juli 2020

Wat velen van u wellicht niet weten, is er door de BD1 achter de
schermen heel hard gewerkt om in de Coronatijd vieringen en activiteiten van de parochie bij u in de huiskamer te krijgen. Allereerst heeft BD1 alles gerealiseerd om opnames te kunnen maken en uit te kunnen zenden vanuit de kerk.
Waarbij we de eerste maanden dankbaar gebruik mochten maken van internet van onze buren: het Fuske. Vanaf het begin van de Coronatijd heeft BD1 elke zondag de eucharistieviering opgenomen en uitgezonden. Daarnaast waren er uitzendingen rond de bouw en vieringen rond de Fatimakapel.

En ook heeft BD1 wekelijks opnames gemaakt van Pelgrim Online
waarbij we achtereenvolgens gingen naar Polen, Italië, Israël, Fatima, Lourdes, Santiago, Guadeloupe, Engeland-Ierland, Hongarije en Banneux. Al deze uitzendingen zijn nog te bekijken via BD1 en de livestream van de kerk.

Wij zijn BD1 heel dankbaar voor deze geweldige inzet. Speciale
dank aan Erik, Tonnie en Ben.


Vieringen

10 juni 2020

Vieringen, rozenkrans en aanbidding in de kerk van Millingen

Op zondag is de eucharistieviering om 11.00 uur, van maandag tot en met zaterdag om 9.00 uur. Met deelname van gelovigen onder de bekende corona beperkende maatregelen. De vieringen blijven online te volgen. Klik hier om te lezen hoe u zich kunt aanmelden en wat de corona beperkende maatregelen zijn.

Woensdag na de Mis van 9.00 uur is het rozenkransgebed. Donderdag
van 9.30 tot 18.30 uur (aansluitend aan de Mis van 9.00 uur) is in de kerk
gelegenheid tot aanbidding van het (uitgestelde) Heilig Sacrament. Van harte
welkom.

Vieringen in de andere dorpen van de parochie

Zolang er beperkende Corona-maatregelen gelden, worden er
vooralsnog alleen vieringen en aanbidding gehouden in de kerk van Millingen, waar ook alles geregeld is voor online- uitzending. Inmiddels hebben we gemerkt dat zeer velen via de livestream van onze kerk en via BD1 onze vieringen volgen en waarderen. We gaan daarom ook na de Coronatijd online verder. Met de pastoraatsgroep en het bestuur wordt ondertussen nagedacht over hoe verder met de Coronamaatregelen. Over twee weken kan hierover nader worden bericht.


Online parochieretraite

31 mei 2020

Klik op deze link voor een online parochieretraite van een half uur per dag van 1-14 juni om voor te bereiden op het (weer) ontvangen van de heilige Communie.

https://www.lodewijkparochie.nl/retraiteAls u op deze website onjuistheden tegenkomt, aanvullingen wil doorgeven of andere opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de webmaster via m.g.b.oosterwijk@gmail.com