Welkom

Welkom op de website van onze RK geloofsgemeenschap van Beek-Ubbergen tot Millingen aan de Rijn. Kijk eens rond en kom gerust langs bij een van de vele vieringen of activiteiten. We hopen dat u zich welkom en thuis zult voelen!
U kunt de mis via Youtube volgen. Klik hier voor de uitleg: Live volgen via Youtube

Gelukkig weer gewoon naar de kerk

5 juli 2020

Sinds de versoepelingen van de corona-maatregelen per 1 juli hoeft u zich niet meer aan te melden om deel te nemen aan een eucharistieviering, noch door de week, noch in het weekend. U kunt ook zelf een plaats uitzoeken in de banken die ‘open’ zijn of op één van de opgestelde stoelen. ‘Huisgenoten’ kunnen een hele bank vullen of in banken of op stoelen naast elkaar zitten. Voor anderen geldt de afstand van 1,5 meter. Bij verkoudheidsklachten en/of verhoging dient men thuis te blijven.

Op zaterdag 11 juli wordt om 16.00 uur en om 19.00 uur in Leuth de laatste viering gehouden in de H. Remigiuskerk. Als u hieraan wilt deelnemen, dient u zich wél aan te melden: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl

Op zondag 19 juli om 11.00 uur zal er een eucharistieviering zijn in de Sint Antonius van Paduakerk, Sint Antoniusplein 1 te Millingen aan de Rijn waarin de gelovigen van Leuth bijzonder welkom worden geheten en tekenen van herkenning van de Leuthse kerk meebrengen voor plaatsing aldaar.

Over het hervatten van vieringen in de andere dorpen van de parochie wordt nagedacht met pastoraatsgroep, bestuur en mensen ter plaatse. Uiteraard zijn suggesties welkom.


Met BD1 door de Coronatijd

4 juli 2020

Wat velen van u wellicht niet weten, is er door de BD1 achter de
schermen heel hard gewerkt om in de Coronatijd vieringen en activiteiten van de parochie bij u in de huiskamer te krijgen. Allereerst heeft BD1 alles gerealiseerd om opnames te kunnen maken en uit te kunnen zenden vanuit de kerk.
Waarbij we de eerste maanden dankbaar gebruik mochten maken van internet van onze buren: het Fuske. Vanaf het begin van de Coronatijd heeft BD1 elke zondag de eucharistieviering opgenomen en uitgezonden. Daarnaast waren er uitzendingen rond de bouw en vieringen rond de Fatimakapel.

En ook heeft BD1 wekelijks opnames gemaakt van Pelgrim Online
waarbij we achtereenvolgens gingen naar Polen, Italië, Israël, Fatima, Lourdes, Santiago, Guadeloupe, Engeland-Ierland, Hongarije en Banneux. Al deze uitzendingen zijn nog te bekijken via BD1 en de livestream van de kerk.

Wij zijn BD1 heel dankbaar voor deze geweldige inzet. Speciale
dank aan Erik, Tonnie en Ben.


Vieringen

10 juni 2020

Vieringen, rozenkrans en aanbidding in de kerk van Millingen

Op zondag is de eucharistieviering om 11.00 uur, van maandag tot en met zaterdag om 9.00 uur. Met deelname van gelovigen onder de bekende corona beperkende maatregelen. De vieringen blijven online te volgen. Klik hier om te lezen hoe u zich kunt aanmelden en wat de corona beperkende maatregelen zijn.

Woensdag na de Mis van 9.00 uur is het rozenkransgebed. Donderdag
van 9.30 tot 18.30 uur (aansluitend aan de Mis van 9.00 uur) is in de kerk
gelegenheid tot aanbidding van het (uitgestelde) Heilig Sacrament. Van harte
welkom.

Vieringen in de andere dorpen van de parochie

Zolang er beperkende Corona-maatregelen gelden, worden er
vooralsnog alleen vieringen en aanbidding gehouden in de kerk van Millingen, waar ook alles geregeld is voor online- uitzending. Inmiddels hebben we gemerkt dat zeer velen via de livestream van onze kerk en via BD1 onze vieringen volgen en waarderen. We gaan daarom ook na de Coronatijd online verder. Met de pastoraatsgroep en het bestuur wordt ondertussen nagedacht over hoe verder met de Coronamaatregelen. Over twee weken kan hierover nader worden bericht.


Online parochieretraite

31 mei 2020

Klik op deze link voor een online parochieretraite van een half uur per dag van 1-14 juni om voor te bereiden op het (weer) ontvangen van de heilige Communie.

https://www.lodewijkparochie.nl/retraite


Op zoek naar Verborgen Schatten

22 januari 2020

Door op onderstaande afbeelding te klikken kunt u het boek "Op zoek naar Verborgen Schatten - Belevenissen van een pelgrim" van Ru Niemeijer downloaden.Als u op deze website onjuistheden tegenkomt, aanvullingen wil doorgeven of andere opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de webmaster via m.g.b.oosterwijk@gmail.com