Welkom

Welkom op de website van onze RK geloofsgemeenschap van Beek-Ubbergen tot Millingen aan de Rijn. Kijk eens rond en kom gerust langs bij een van de vele vieringen of activiteiten. We hopen dat u zich welkom en thuis zult voelen!

Via deze pagina kunt u de mis via Youtube volgen, of onze liturgische agenda inzien.

Parochieblad

17 februari 2021

De nieuwe editie van het Parochieblad is uitgekomen.

Het blad is hier te downloaden

Alle digitale aanmelders voor het blad ontvangen het blad in hun mailbox. De normale versie zal de komende periode op de bekende punten komen te liggen en toe worden gezonden naar eenieder die zich daarvoor heeft aangemeld.

Wij wensen u veel leesplezier!


Corona maatregelen

20 december 2020

KERSTAVOND ALLEEN ONLINE

kerstavond 24 december (vanaf 17.00 uur) zijn er op verzoek van de bisschoppen alleen online vieringen

19.00 uur herdertjesmis
22.00 uur Nachtmis
allebei rechtstreeks uitgezonden door BD1
(via Youtube, zoekwoord: kerk Millingen, of link: https://www.youtube.com/channel/UClfJhG3LxzgqN6Wa7MBqQHw)

1e KERSTDAG 25 december
9.00 uur H. Mis Kekerdom (verplicht reserveren: 0481-432167)
10.30 uur H. Mis Millingen (ook online/BD1) (verplicht reserveren:06-40589700)

2e KERSTDAG 26 december
10.30 uur H. Mis Ooij (verplicht reserveren: 024-6632271)

bezoek kerststallen - met de nodige afstand van harte welkom bij de kerststallen in onze parochie.
In kerk Millingen tussen 12.00 en 16.00 uur, 1e en 2e kerstdag
In kerk Kekerdom tussen 14.00 en 15.00 uur, 1e en 2e kerstdag
In Mariakapel kerk Leuth tussen 9.00 en 17.00 uur, 1e en 2e kerstdag
In kapel kerkhof Beek de hele dag, 1e en 2e kerstdag
In kerk Ooij tussen10.00 en 12.00 uur, 1e kerstdag
In kerk Ooij tussen 11.30 en 14.00 uur, 2e kerstdag

‘workshop’ kerststal figuurzagen (door de pastoor)

1e kerstdag in kerk Millingen tussen 13.00 en 16.00 uur
2e kerstdag in kerk Ooij tussen 11.30 en 14.00 uur.


Adventsactie “I have a dream”

15 december 2020

Mijn droom is, dat:

 • in het Masisi gebied, in Congo, ontheemde gezinnen gezamenlijk voedsel kunnen verbouwen;
 • in Palacagüina, in Nicaragua, de ondervoeding van kinderen stopt;
 • in Jenin, een Palestijnse stad op de Westelijke Jordaanoever, duurzame landbouwbedrijven komen ter bestrijding van hun voedselonzekerheid;
 • in Malawi, Afrika, kinderen weer naar school kunnen, er geen gebrek aan eten meer is.

Eén groot project, dat ervoor zorgt, dat in de toekomst gezinnen zelf groenten, granen en fruit kunnen verbouwen met behulp van weinig water in de genoemde gebieden. Op deze manier krijgen zij gezond en gevarieerd eten binnen, en hoeven zij geen groenten meer te kopen. Deze mensen leren zelf organische mest te maken en ontvangen zaden, gereedschappen en grote gieters. Er zal in het betreffende gebied ook een gemeenschappelijke waterpomp worden gemaakt.

Ondervoeding is een belangrijke oorzaak van armoede. Jonge kinderen lopen hierdoor een blijvende groeiachterstand op, gaan niet altijd naar school en presteren minder goed op school. Dit heeft invloed op hun opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, wat weer hun toekomstmogelijkheden beperkt.

Het gevolg is dat zij weer in armoede terecht komen.

Als wij vanaf zondag 29 november (1ste week van de Advent), 4 weken lang de “chips en borrelnootjes” eens zouden laten staan, en dit geld rond Kerstmis overmaken naar deze mensen.

Wij zijn te dik…..zij zijn ondervoed! Doorbreek die vicieuze cirkel van armoede: armoede-ondervoeding-ziekte-gebrekkige opleiding-armoede.

Ik hoop uit de grond van mijn hart dat u meedoet. Dat we het samen gewoon gaan doen!! Ik doe mee! Wij kunnen het verschil maken voor deze mensen, die het zo hard nodig hebben. Hun wens gaat daardoor in vervulling, en hierdoor ook mijn droom!

Mijn levensmotto is: Wie één kind redt, redt de wereld …………

Wij laten u weten welk bedrag deze mooie actie heeft opgebracht. Alvast
hartelijk bedankt!

U kunt uw gift overmaken op: NL36RABO0134402316 t.n.v. penningmeester
parochie o.v.v. Adventsactie.

Margret Janssen


CORONA BEPERKENDE MAATREGELEN PER 17 OKTOBER

11 oktober 2020

N.a.v. het schrikbarend aantal toegenomen besmettingen de afgelopen week vragen de bisschoppen de parochies – naast de bestaande regels van 1,5 meter afstand en
desinfectie - zo snel mogelijk terug te schalen naar maximaal 30 aanwezigen (buiten de bedienaren) in de komende liturgievieringen.
Voor onze parochie gaan we dit toepassen vanaf 17 oktober. In Ooij (zaterdag 19.00 uur) dient u zich aan te melden bij Leny Rikken, 024-6632271; in Millingen (zondag 10.30 uur) dient u zich aan te melden bij Thea Jeuriëns, 06-40589700.
Mocht er in het weekend voor u geen plaats zijn in de kerk, dan kunt u overwegen om door de week een keer aan te sluiten. Voor vieringen door de week hoeft u zich vooralsnog niet aan te melden, aangezien hier nog ruim voldoende plaats is om deel te nemen.
In de vieringen is uitdrukkelijk geen samenzang meer; er is ruimte voor een paar cantores.
Ook in de kerk wordt u verzocht een mondkapje te dragen; bij het ter communie gaan kunt u dit even afnemen.
Er is geen koffie meer na de zondagsmis in Millingen.

Maatregelen uit eerdere communicaties die deels nog steeds van kracht zijn:

 • Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel van de overheid dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Dit betreft hygiëne - handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes - en gezondheid - bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico. 
 • alleen na aanmelding is deelname mogelijk (aanmelding bij Thea Jeuriëns-Terwindt, tel. 06-40589700 / 0481-431807)
 • (deelnemer dient vrij te zijn van verkoudheidsklachten of verhoging hier wordt bij aanmelding uitdrukkelijk naar gevraagd)
 • de deelnemer ontvangt een plaatsnummer 
 • in een bank is plaats voor 2 mensen of meer mensen uit één huishouden
 • steeds dient de 1,5 meter afstand in acht genomen te worden. 
 • er is alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door gelovigen tijdens de viering
 • bij het kruisteken en bij het drievoudige kruisteken vóór het evangelie wordt het lichaam niet aangeraakt
 • gelovigen geven elkaar bij de vredewens niet de hand 
 • er wordt niet gecollecteerd; een collectebus staat bij de uitgang
 • napraten/koffiedrinken na de viering mag met 1,5 meter afstand

 • u dient uw handen vooraf te reinigen met gel die voorhanden is
 • u dient steeds 1,5 meter afstand te bewaren
 • u dient uw handen geopend op elkaar te leggen
 • van achter het hoestscherm ontvangt u de H. Hostie
 • op uw geopende hand wordt met een pincet de H. Hostie gelegd
 • u mag het pincet NIET aanraken
 • wanneer u de H. Hostie niet met uw hand wilt aanraken, dan kunt u op uw handen een kleine schone witte zakdoek leggen en kan zo de H. Hostie naar de mond gebracht worden


Parochiefeest

25 augustus 2020

Afgelopen zondag 16 augustus hebben we ons jaarlijkse parochiefeest vanwege Maria ten Hemelopneming gevierd. Ondanks het bescheiden karakter blikken we terug op een bijzondere en fijne viering.

Na de eucharistie werd een film uitgezonden waarin twee parochianen uit elk van de vijf dorpen aan het woord kwamen. Ze vertelden over hun droom voor onze geloofsgemeenschap, hun wensen en ideeën voor een goede toekomst. In de gesprekken kwam enerzijds het verdriet door de recente sluiting van de kerken naar voren en anderzijds hoopvolle blikken richting de toekomst. Na de film werd afgesloten met een prachtig feestlied.

Wilt u de film terugkijken? Dan kan dat hier:

Als u op deze website onjuistheden tegenkomt, aanvullingen wil doorgeven of andere opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de webmaster via m.g.b.oosterwijk@gmail.com