Parochiebreed pastoraat(sgroep)

De krimp op velerlei gebied nodigt ons uit tot bundeling van krachten en tot het inslaan van nieuwe wegen. We staan voor de opdracht om met elkaar vanuit herbezinning te werken aan één vitale geloofsgemeenschap, die een thuis biedt aan velen en een uitstraling heeft naar buiten. We zetten in op verbinding en verdieping, bv. parochiebreed overleg over het liturgierooster, werkgroepen parochiebreed met elkaar in contact brengen, geloofsverdieping.
De ontwikkeling van een pastoraatsgroep die parochiebreed mee het pastoraat draagt, vanuit en voor de verschillende dorpen en voor het geheel, zou daarbij goed kunnen helpen, Hebt u interesse, neemt u dan contact op met de pastoor.