Redactie parochieblad

Bij wijze van proef is dit parochieblad samengesteld door de pastoor in overleg met enkelen. Naast een drietal mensen dat al heeft aangegeven in de redactie te willen gaan plaatsnemen, zoeken we nog naar redactieleden vanuit Beek, Ooij en Leuth. Dit om de hele parochie erbij te betrekken en samen te bouwen aan onze geloofsgemeenschap. Hebt u interesse, neemt u dan contact op met de pastoor.