Een nieuw begin

Net voor de Kerst gaat het, zoals het eruit ziet, lukken dat ik in de pastorie in Millingen aan de Rijn kan gaan wonen. Met dank aan de mensen van m’n tijdelijke logeeradres in Millingen waardoor het voor mij mogelijk was om deze maanden goed te overbruggen. Dank aan het parochiebestuur dat in deze toch al zo drukke periode de pastorie prachtig en vlot heeft laten opknappen en dank aan allen die dit zo goed hebben uitgevoerd en in een prettige samenwerking. Een nieuw begin in een eigenlijk ook nieuwe parochie en een nieuw jaar voor de boeg. Misschien ook een nieuw begin voor uzelf…in onze geloofsgemeenschap die we met elkaar mogen opbouwen. Waarom niet? De Heer roept u en mij.

Rudo Franken, pastoor