Eerste Heilige Communie en Vormsel in Millingen

Voor de parochie Maria ten Hemelopneming (van Beek tot Millingen) is woensdag 11 december de eerste informatieavond geweest voor de ouders over de eerste heilige communie. Tijdens deze avond werden de ouders ingelicht over het project ‘Gods Grootste Geschenk” rondom de communie. Op 6 januari 2020 starten we met een ouderavond waarna de kinderen beginnen op woensdagmiddag 15 januari van 15.00-16.15 uur met de eerste project middag. Het gaat om een 11-tal middagen die om de week gaan plaatsvinden.

De lessen worden gegeven door pastoor Rudo Franken en de werkgroep, waarbij de hulp van de ouders zeer gewaardeerd wordt. De lessen worden gegeven in de ontmoetingsruimte van de kerk aan de zijde van de St. Willibrordstraat. De informatie die gegeven is tijdens de infoavond, vindt u hier

U KUNT UW KIND HIERVOOR NOG AANMELDEN.

Woensdag 18 december is de informatieavond voor de ouders omtrent het vormsel om 20.00 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk te Millingen aan de zijde van de St. Willibrordstraat. De ouderavond voor het vormsel is op 7 januari 2020, waarna de vormelingen zelf starten op 20 januari, om de week, in project vorm. OOK HIERVOOR KUNT U UW KIND NOG OPGEVEN.

Voor verdere informatie en of opgeven kunt U zich wenden tot:

Daisy Janssen
Wethouder Koenenstraat 9
06-135 933 22
jeroendaisy@xmsweb.nl