Kerkbalans

In onze plaatselijke geloofsgemeenschap proberen we mensen nabij te zijn, elkaar tot steun te zijn in leven en geloof. Als kerk willen we staan voor verbon­denheid, aandacht, ont­moe­ten, bezinning, houvast, hoe dan ook. Mogelijk heb je een goed gevoel, als je een keer een huwelijk, doop of uitvaart meemaakt of als je zomaar een keer de kerk binnenloopt om een viering mee te maken of een kaars op te steken. Voor velen is het kerkgebouw ook een markant herkenningspunt.

Ook in de toekomst willen we als kerk zichtbaar en nabij blijven en ons steen­tje bijdragen aan een goede en positie­ve wijze van met elkaar leven. Dat gaat niet zonder hoop en vertrouwen. Wat is deze kerk jou waard?

De kerk, dat zijn de mensen, de gebou­wen met hun specifieke sfeer, de liturgie, de zang, wat er gevierd en genoemd wordt. Dat is haar kunst, haar teksten en haar muziek, meer dan een optelsom van uiterlijk­heden. Verwijst uiteindelijk niet alles naar het mysterie van God?  Zo getuigden de bouwers van kerken van hun geloof. Net zoals al diegenen die zich bij ‘hun’ kerk betrokken voelen en er zich op allerlei manieren voor inzetten.

Alles van waarde vergt onderhoud. Een relatie, een gebouw. Daarom ook de actie kerk­balans. Een oproep om bij te dragen aan deze blijvende waarde. De bijdrage die u betaalt, wordt gebruikt voor het onderhoud van de gebouwen, verwarming, verlichting, perso­neels­kosten, pastorale projecten, bijzondere vierin­gen. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden en u en al die anderen welkom te heten.

Vanzelfsprekend zijn wij hen die trouw hun bijdrage leve­ren zeer erkentelijk. Wij vertrouwen weer op u. Alleen met elkaar kunnen wij onze parochie in stand houden en onze geloofsgemeenschap opbouwen. In maart zult u daarover een brief ontvangen. De gegevens om uw kerkbijdrage over te maken kunt u hier vinden: kerkbijdrage en doneren

Het parochiebestuur