Carnaval, veertigdagentijd en volwassen dopeling

Fijn dat carnaval in de vijf dorpen van onze parochie zo’n groot feest is. Iets daarvan heb ik al mogen proeven bij verschillende gelegenheden. De oorsprong van carnaval ligt in de kerk. Dit feest gaat vooraf aan de 40daagse vastentijd, de aanloop naar Pasen, het grootste kerkelijk feest. Naar dat feest groeien we toe in de veertigdaagse vastentijd. Een warming-up dus voor de vasten. En daar doe ik graag aan mee (aan allebei!). De vastentijd begint met Aswoensdag waar we het Askruisje kunnen ontvangen, teken van bekering en bezinning. In onze kerken kan dat op woensdag 26 februari om 9.00 uur in Beek en om 19.00 uur in Millingen.

Op zondag 1 maart, de 1e zondag van de veertigdagentijd, vindt tijdens de Mis van 11.00 uur in Millingen de opname in het catechumenaat plaats van Martin Oosterwijk uit Kekerdom. Hij wordt al geruime tijd voorbereid op het doopsel (en vormsel en Communie) dat hij tijdens de komende Paaswake 11 april zal ontvangen. De opname in het catechumenaat is de 1e openlijke stap van de doopleerling. Door zíjn stap kunnen ook wij daarvan iets meekrijgen, kan ons eigen doopsel opgefrist worden en is de veertigdagentijd voor ons misschien wel een uitdaging tot herbronning. Ik zou zeggen: kom en beleef het.