Online bezield raken door de ‘Geest’

Wereldwijd worden we op de proef gesteld in deze coronatijd. En dan kan het een hele inspanning zijn om de weg niet kwijt te raken en helder, warm en creatief te zijn van geest. Het kan zijn dat we ontdekken dat die kracht en creativiteit uiteindelijk van God komen en dat Hij ons op deze wijze juist wil openen voor elkaar én voor Hem, niet gedwongen maar van harte.

Jezus gaf zijn vrienden de Geest, die Hij beloofd had. Dat is Pinksteren, vijftig dagen na Pasen. Zoveel tijd hadden zijn vrienden nodig om zich voor die Geest open te stellen, nadat ze met Jezus door een heel donker dal waren gegaan, het dal van lijden en dood. De apostel en evangelist Johannes blijkt veel verder te zijn dan de anderen. Als enige van Jezus’ vrienden was hij getuige van het sterven van Jezus. Opmerkelijk is dat hij, anders dan de drie andere evangelisten, in zijn evangelie bij het fragment over Pasen niet alleen de verrijzenis van Jezus beschrijft maar ook de uitstorting van de heilige Geest (Johannes 20, 19-23): Jezus die op de derde dag na zijn sterven aan zijn vrienden verschijnt en hen vrede wenst, zegt tegen hen, blazend over hen: Ontvangt de heilige Geest. Pasen en Pinksteren op één dag dus…bij Johannes.

Hoe is het met ons in deze coronatijd? Stellen wij ons open voor Gods Geest? Zijn we snel zoals Johannes of hebben we wat meer tijd nodig. Misschien hebben we Jezus in de Goede Week en met Pasen gevolgd (op 1,5 meter afstand?) of online. Laten we zo ook verder gaan naar Pinksteren, biddend om de helper, de heilige Geest, en zien hoe Hij ieder van ons in beweging zet.