Gelukkig weer gewoon naar de kerk

Sinds de versoepelingen van de corona-maatregelen per 1 juli hoeft u zich niet meer aan te melden om deel te nemen aan een eucharistieviering, noch door de week, noch in het weekend. U kunt ook zelf een plaats uitzoeken in de banken die ‘open’ zijn of op één van de opgestelde stoelen. ‘Huisgenoten’ kunnen een hele bank vullen of in banken of op stoelen naast elkaar zitten. Voor anderen geldt de afstand van 1,5 meter. Bij verkoudheidsklachten en/of verhoging dient men thuis te blijven.

Op zaterdag 11 juli wordt om 16.00 uur en om 19.00 uur in Leuth de laatste viering gehouden in de H. Remigiuskerk. Als u hieraan wilt deelnemen, dient u zich wél aan te melden: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl

Op zondag 19 juli om 11.00 uur zal er een eucharistieviering zijn in de Sint Antonius van Paduakerk, Sint Antoniusplein 1 te Millingen aan de Rijn waarin de gelovigen van Leuth bijzonder welkom worden geheten en tekenen van herkenning van de Leuthse kerk meebrengen voor plaatsing aldaar.

Over het hervatten van vieringen in de andere dorpen van de parochie wordt nagedacht met pastoraatsgroep, bestuur en mensen ter plaatse. Uiteraard zijn suggesties welkom.