Vieringen

Vieringen, rozenkrans en aanbidding in de parochie

Vooralsnog is op zondag de eucharistieviering in Millingen om 11.00 uur, van maandag tot en met zaterdag om 9.00 uur. Met deelname van gelovigen onder de bekende corona beperkende maatregelen (zie website en parochieblad). De vieringen blijven online te volgen. Het rozenkransgebed is er op woensdag na de Mis van 9.00 uur. En aanbidding van het Allerheiligste op donderdag na de Mis van 9.00 uur tot 18.30 uur. 

Spreiding vieringen en (andere) vaste tijd/plaats

Met één eucharistieviering op de zaterdagavond en één op de zondagmorgen hebben mensen (waaronder de parochiepriester) voldoende ruimte voor viering en ontmoeting. Daarbij is het prettig als er ‘vastigheid’ is en een goede spreiding binnen de parochie.

In Ooij wordt bij wijze van experiment vanaf 18 juli tot en met zaterdag 29 augustus elke zaterdagavond om 19.00 uur de eucharistie gevierd. 

In Millingen is op zondag de Mis tot 1 september zoals gebruikelijk om 11.00 uur, maar denken we erover om deze viering te verplaatsen naar 10.30 uur of 10.00 uur 

In Kekerdom is op zondag 2 augustus om 9.15 uur de eucharistieviering. We denken erover om deze Mis op de 1e zondag van de maand per september te verplaatsen naar 8.30, 9.00 of 11.30 uur, hetgeen ook afhankelijk is van het tijdstip van de Mis in Millingen.

In Leuth zal (vanaf nu) elke dinsdag om 19.00 uur de eucharistieviering plaatsvinden in de Mariakapel. 

In Beek kan in de kapel van het kerkhof elke woensdag om 9.00 uur de eucharistieviering plaatsvinden, althans in de zomermaanden; in de wintermaanden zou deze kunnen plaatsvinden in de sacristie/ontmoetingsruimte van de kerk van Ooij. Ook zou, als er behoefte aan is, in Beek eenmaal per maand op een zondagmiddag of avond een eucharistieviering kunnen plaatsvinden in de kleine Bartholomeus. 

In Millingen houden we de eucharistieviering door de week aan op donderdag, vrijdag en zaterdag om 9.00 uur, en is dan ook online te volgen. Op maandag kan de pastoor een vrije dag houden.

Wij horen graag hoe u over deze opzet denkt.U kunt uw mening geven via info@mariatenhemelopnemingparochie.nl of Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn, graag voor 10 augustus. Met ingang van september hopen we definitieve tijden te kunnen aanbieden voor de eucharistievieringen in onze parochie, zowel in het weekend als door de week.