Bescheiden viering parochiefeest

Op zondag 16 augustus vieren we met onze parochie ons jaarlijks parochiefeest vanwege Maria ten Hemelopneming. In verband met de beperkende Coronamaatregelen doen we dit bescheiden. Om 11.00 uur beginnen we met de viering van de eucharistie. Aansluitend wordt in de kerk op groot scherm een film van ruim een half uur vertoond. Twee mensen uit elk van de vijf dorpen van onze parochie – evenals de pastoor na zijn eerste jaar – vertellen over hun droom voor onze geloofsgemeenschap, hun wensen en ideeën voor een goede toekomst. Met een feestlied wordt besloten. Tussendoor wordt rondgegaan met wat lekkers. U allen bent van harte uitgenodigd. Let wel op de 1,5 meter afstand met ‘niet-huisgenoten’.