Adventsactie “I have a dream”

Mijn droom is, dat:

  • in het Masisi gebied, in Congo, ontheemde gezinnen gezamenlijk voedsel kunnen verbouwen;
  • in Palacagüina, in Nicaragua, de ondervoeding van kinderen stopt;
  • in Jenin, een Palestijnse stad op de Westelijke Jordaanoever, duurzame landbouwbedrijven komen ter bestrijding van hun voedselonzekerheid;
  • in Malawi, Afrika, kinderen weer naar school kunnen, er geen gebrek aan eten meer is.

Eén groot project, dat ervoor zorgt, dat in de toekomst gezinnen zelf groenten, granen en fruit kunnen verbouwen met behulp van weinig water in de genoemde gebieden. Op deze manier krijgen zij gezond en gevarieerd eten binnen, en hoeven zij geen groenten meer te kopen. Deze mensen leren zelf organische mest te maken en ontvangen zaden, gereedschappen en grote gieters. Er zal in het betreffende gebied ook een gemeenschappelijke waterpomp worden gemaakt.

Ondervoeding is een belangrijke oorzaak van armoede. Jonge kinderen lopen hierdoor een blijvende groeiachterstand op, gaan niet altijd naar school en presteren minder goed op school. Dit heeft invloed op hun opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, wat weer hun toekomstmogelijkheden beperkt.

Het gevolg is dat zij weer in armoede terecht komen.

Als wij vanaf zondag 29 november (1ste week van de Advent), 4 weken lang de “chips en borrelnootjes” eens zouden laten staan, en dit geld rond Kerstmis overmaken naar deze mensen.

Wij zijn te dik…..zij zijn ondervoed! Doorbreek die vicieuze cirkel van armoede: armoede-ondervoeding-ziekte-gebrekkige opleiding-armoede.

Ik hoop uit de grond van mijn hart dat u meedoet. Dat we het samen gewoon gaan doen!! Ik doe mee! Wij kunnen het verschil maken voor deze mensen, die het zo hard nodig hebben. Hun wens gaat daardoor in vervulling, en hierdoor ook mijn droom!

Mijn levensmotto is: Wie één kind redt, redt de wereld …………

Wij laten u weten welk bedrag deze mooie actie heeft opgebracht. Alvast hartelijk bedankt!

U kunt uw gift overmaken op: NL36RABO0134402316 t.n.v. penningmeester parochie o.v.v. Adventsactie.

Margret Janssen