Nieuws

Heer help ons

Genadige God,
wij roepen U aan als we geen uitweg zien,
als we denken dat alle wegen versperd zijn,
en we in wanhoop vervallen.
U bent de God van de belofte en de hoop.
Laat ons ontdekken
dat U een weg voor ons baant die wij niet gezien hadden;
dat U ons leidt langs een nog voortreffelijker weg.
Neem ons bij de hand, Heer, zodat wij U zien in ons dagelijks leven.
Neem onze angst en bezorgdheid weg.
Schenk ons uw licht en zet ons hart in vuur en vlam,
zodat uw liefde ons met warmte omringt.
Heer, U hebt Uzelf vernederd omwille van ons.
Help ons U hierin te volgen.
Maak dat ons leven U verheerlijkt,
o Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

(gebeden uit gebedsweek eenheid 2022)

Nationaal gebed voor vrede en verbinding van zaterdagavond 15 januari is zeer de moeite waard om terug te kijken op youtube en mee te maken. Zie nationaalgebed.nl

Ook u bent onmisbaar

In feite hebben we als mensen die in Christus geloven, allemaal een unieke plek in het lichaam van Christus, de kerk. Paulus beschrijft dat in de 1e Korintiërsbrief (1Kor12,12-30). Niemand kan tot een ander zeggen: ik heb je niet nodig. Want ieder heeft een roeping om antwoord te geven op de liefde van God. Wat van belang is, is om mijn eigen unieke roeping te ontdekken en hoe ik deze kan beleven en samen met anderen vormgeven. Zo kan ik mijn deel bijdragen tot opbouw van het geheel, het Lichaam van Christus, niet omdat het moet of omdat het altijd zo is geweest, maar omdat ik in Hem geloof, me met Hem verbonden weet. Ik ben onmisbaar, mijn geloof is onmisbaar.

Zegen vanuit de lucht

Op blauwe maandag 17 januari is de torenspits van Millingen ‘bekleed’ met vernieuwd kruis, haan, pijnappel, wijzerplaten en wijzers en op grote hoogte ingezegend. Mensen kijken nu niet meer vergeefs omhoog, geven aan er blij mee te zijn. Fijn dat dit gerealiseerd kon worden. Mocht u uw waardering willen en kunnen ondersteunen met een gift, dan danken wij u hartelijk.

Gift voor klokken en uurwerk

Banknummer: NL36RABO 0134 4023 16 t.n.v. Kerkbijdragen onder vermelding van KLOKKEN.

Vast uur voor aanbidding

Elke donderdag van 9.30-17.00 uur is er aanbidding van de heilige Hostie in de dagkapel in Millingen. U bent van harte welkom voor korte of langere tijd. Er is altijd iemand aanwezig in deze aanbidding, omdat we Hem niet alleen willen laten. Mocht u een vast uur van deze aanwezigheid bij Hem willen invullen, dan kunt u bellen met kosteres Thea 06-40589700.

Aanvulling kostersgroep

Zowel in Ooij als in Millingen zijn we op zoek naar mensen die willen helpen bij het kosteren. Contact: Leny Rikken (Ooij) 024-6632271; Thea Jeuriëns (Millingen) 06-40589700; pastoor Rudo Franken 06-46193591