5/2: 5e zondag door het jaar. Jaar A

OPENINGSTEKST

Psalm 95 (94) 6-7

Laten we knielen voor de Heer,

laten we diep voor hem buigen,

want hij heeft ons gemaakt.

Hij is onze God,

en wij zijn zijn volk.

Hij is onze herder,

en wij zijn de schapen die hij leidt.

EERSTE LEZING

Jesaja 58, 7-10

Uw licht zal stralen als de dageraad.

Uit de profeet Jesaja

Deel je brood met mensen die honger hebben. Geef arme mensen een plek in je huis. Geef kleren aan mensen die naakt zijn. Zorg goed voor de mensen om je heen!

Als je dat doet, dan zul je echt gelukkig zijn. Je zult lijken op de zon die stralend opkomt in de ochtend. Volk van Israël, als jullie zo leven, zal het snel beter met jullie gaan. En met mijn macht zal ik jullie overal beschermen. Als jullie mij roepen, zal ik antwoord geven. Als jullie mij om hulp vragen, dan kom ik jullie helpen.

Zorg dat niemand meer onderdrukt wordt. Beschuldig mensen niet te snel, vertel geen slechte dingen over een ander. Als iemand honger heeft, geef hem dan te eten. Geef hem net zo veel als je zelf eet. En geef aan de armen alles wat ze nodig hebben.

Als jullie dat doen, dan zullen jullie gelukkig zijn. Jullie zullen lijken op licht dat in het donker schijnt. Overal waar het donker is, zorgen jullie voor stralend licht.

Woord van de Heer.

Allen: Wij danken God.

ANTWOORDPSALM

Psalm 112 (111) 4-5, 6-7, 8a en 9

Refrein:            De rechtvaardige is voor de vrome een licht in de nacht.

Ze helpen mensen die goed willen leven,

ze zijn voor hen als een licht in het donker.

Ze helpen mensen in nood,

ze zijn eerlijk en vol liefde.

Het gaat goed met mensen die geld weggeven

en daar niets voor terugvragen.

Het gaat goed met mensen die eerlijk zakendoen.

Er zal hun geen kwaad overkomen.

Hun goedheid wordt nooit vergeten.

Van slecht nieuws worden ze niet bang.

Ze vertrouwen op de Heer, ze twijfelen niet.

Ze maken zich geen zorgen, ze hebben geen angst.

Ze geven veel aan arme mensen,

alles wat ze doen, is goed.

Anderen hebben veel respect voor hen.

TWEEDE LEZING

1 Korintiërs 2, 1-5

Ik verkondigde u het getuigenis van Christus en Zijn kruis.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Ik ben ooit bij jullie gekomen om te vertellen over Gods plan met de mensen. Ik gebruikte geen mooie en wijze woorden om jullie te overtuigen. Ik wilde jullie alleen maar vertellen over Jezus Christus, en over zijn dood aan het kruis!

Ik kwam niet als iemand die trots is op zichzelf. Ik was juist zwak en bang. Ik gebruikte geen wijze woorden om jullie te overtuigen. En toch geloofden jullie wat ik zei, omdat de heilige Geest jullie daar de kracht voor gaf. Want zo moest jullie geloof beginnen: door Gods kracht, en niet door menselijke wijsheid.

Woord van de Heer.

Allen: Wij danken God.

VERS VOOR HET EVANGELIE

Alleluia.

Uw woorden, Heer, zijn geest en leven;

Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.

Alleluia.

EVANGELIE

Matteüs 5, 13-16

Gij zijt het licht der wereld.

Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Jullie zijn het zout in deze wereld. Zout heeft een sterke smaak. Maar als het zijn smaak verliest, kun je het niet opnieuw zout maken. Dan is het waardeloos en wordt het weggegooid.

Jullie zijn het licht in deze wereld. Een stad op een berg is voor iedereen zichtbaar. Niemand zet een brandende lamp onder een emmer. Je zet een lamp juist hoog. Dan schijnt het licht voor alle mensen in huis. Zo moeten ook jullie een licht zijn en schijnen voor alle mensen. Dan zien ze de goede dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie hemelse Vader eren.’

Woord van de Heer.

Allen: Wij danken God