12/2

7e zondag door het jaar. Jaar A
(bijbel in gewone taal)

OPENINGSTEKST
Psalm 13 ()12) 6
Heer, ik vertrouw op uw liefde.
Ik zal juichen omdat u mij redt.
Ik zal voor u zingen,
want u bent goed voor mij.

EERSTE LEZING
Leviticus 19, 1-2. 17-18
Houd evenveel van de mensen om je heen als van jezelf.

Uit het boek Levicticus
De Heer zei verder tegen Mozes: ‘Zeg namens mij tegen de Israëlieten: ‘Jullie moeten heilig zijn, omdat ik, de Heer, jullie God, heilig ben.
Haat andere mensen niet. Als je boos bent op een ander, moet je dat tegen hem zeggen. Want als je boos op hem blijft of hem gaat straffen, word je zelf gestraft.
Houd evenveel van de mensen om je heen als van jezelf. Ik ben de Heer.

Woord van de Heer.
Allen: Wij danken God.

ANTWOORDPSALM
Psalm 103 (102) 1-2, 3-4, 8 en 10, 12-13
Refrein: De Heer is barmhartig en welgezind.

Ik dank de Heer,
ik dank de heilige Heer
vanuit het diepst van mijn hart.

Ik dank Hem voor alles wat Hij heeft gedaan,
nooit zal ik dat vergeten.

De Heer vergeeft al mijn zonden.
Hij geneest mij als ik ziek ben,
Hij laat me niet sterven.

Hij is goed voor mij,
Hij houdt van mij.

De Heer is goed, hij vergeeft ons.
Geduldig en vol liefde is Hij.

Hij wordt niet boos om iedere fout,
Hij straft ons niet zo streng als we verdienen.

Want zijn liefde voor ons is groot,
zo groot als de hele wereld.

De Heer houdt van zijn volk,
zoals een vader van zijn kinderen houdt.

TWEEDE LEZING
1 Korintiërs 3, 16-23

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Jullie weten dat jullie samen de kerk van God vormen, en dat de Geest van God bij jullie is. De kerk van God is heilig, en jullie zijn die heilige kerk. Als mensen proberen om de kerk kapot te maken, zal God die mensen kapotmaken!
Vinden sommigen van jullie dat ze heel wijs zijn? Dan zeg ik: Houd jezelf niet voor de gek! Je zult eerst dom moeten worden, pas dan kun je echt wijs worden.
Menselijke wijsheid betekent niets voor God. In de heilige boeken staat: «Als mensen zichzelf wijs vinden, laat God hun slimme plannen mislukken.» En er staat ook: «De Heer kent de plannen van mensen die zichzelf wijs vinden. Hij weet dat die plannen zinloos zijn.»
Wees er niet trots op dat je een volgeling bent van een apostel. Je bent niet van iemand in deze wereld. Alles in deze wereld is juist van jullie! Paulus, Apollos, Petrus, de hele wereld, het leven, de dood, alles wat er nu is en wat er straks zal zijn, het is allemaal van jullie! En jullie zelf zijn van Christus, en Christus is van God.

Woord van de Heer.
Allen: Wij danken God.

VERS VOOR HET EVANGELIE

Alleluia.
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer, en ik ken ze en zij volgen Mij.
Alleluia.

EVANGELIE
Matteüs 5, 38-48

Jullie weten dat de wet zegt: «Als een ander jou iets aandoet, wordt bij hem voor straf hetzelfde gedaan.»
Dit zeg ik daarover: Verzet je niet tegen iemand die jou kwaad doet. Stel dat iemand je een klap in je gezicht geeft, draai dan je hoofd naar de andere kant. Dan kan hij je nog een keer slaan. Stel dat iemand jou voor de rechter wil brengen omdat hij je hemd wil hebben. Geef hem dan ook je jas. Of stel dat een soldaat je dwingt om zijn spullen voor hem te dragen. Loop dan twee keer zo ver mee als hij vraagt.
Als iemand iets van je wil hebben, geef het hem dan. Als iemand geld van je wil lenen, zeg dan geen nee.
Jullie weten dat de wet zegt: «Je moet houden van de mensen om je heen. Maar je vijanden moet je haten.»
Dit zeg ik daarover: Je moet ook van je vijanden houden. En je moet bidden voor de mensen die jou in moeilijkheden brengen. Alleen dan zijn jullie echt kinderen van God. Want ook jullie Vader in de hemel is goed voor iedereen. Hij geeft zon en regen voor iedereen, voor goede en voor slechte mensen.
Stel dat je alleen van je vrienden houdt. Verdien je dan een beloning van God? Nee, want ook slechte mensen houden van hun vrienden.
En stel dat je alleen je vrienden groet. Doe je dan iets bijzonders? Nee, want ook de mensen die niet in God geloven, doen dat.
Jullie moeten goed zijn voor alle mensen. Net zoals jullie hemelse Vader goed is voor iedereen.’

Woord van de Heer.
Allen: Wij danken God