19/3

4e zondag in de veertigdagentijd. Jaar A (bijbel in gewone taal) OPENINGSTEKST Jesaja 66, 10-11 Jeruzalem is net als een moeder die voor je zorgt. En jullie zij...

12/3

3e zondag in de veertigdagentijd. Jaar A(bijbel in gewone taal) OPENINGSTEKST Ezechiël 36, 23-26Ik zal zorgen dat de volken weer eerbied voor mij krijgen. Ik za...

12/2

7e zondag door het jaar. Jaar A(bijbel in gewone taal) OPENINGSTEKSTPsalm 13 ()12) 6Heer, ik vertrouw op uw liefde.Ik zal juichen omdat u mij redt.Ik zal voor u...

12/2

6e zondag door het jaar. Jaar A(bijbel in gewone taal) OPENINGSTEKST Psalm 31 (30) 3-4Luister naar mij, kom snel en help mij!Laat me veilig zijn bij u, bescherm...