Contact

PASTOOR EN PASTORAATSGROEP

Pastoor R. Franken, Schoolstraat 4, Millingen aan de Rijn, 0481-431218 / 06-46193591, rudo.franken@gmail.com – Bereikbaar voor pastorale zaken zoals gesprek, ziekenzalving, doopsel, tevens voorzitter parochiebestuur

POSTADRES

Pastorie Millingen, Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn, info@mariatenhemelopnemingparochie.nl

PAROCHIEBESTUUR, info@mariatenhemelopnemingparochie.nl

Vicevoorzitter: Dhr. H. Sanders, Weverstraat 59, Kekerdom, 0481-432346
Secretaris: J B Boerwinkel, Hengemunde 35, Leuth, 06-20590827

Penningmeester: B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen
Lid: J. Peters, Rijksstraatweg 93, Beek, 024-6842688
Lid: E. Verstege, Dr. Kochlaan 42, Ooij, 024-6793827

CONTACTPERSOON UITVAART/KOSTER

Millingen:

Thea Jeuriëns-Terwindt, 0481-431807


Kekerdom:

Ruth Awater, 0481-432167


Ooij:

Leny Rikken, 024-6632271 (contactpersoon)


David Brouwers, Weth. Verrietstraat 53, wheelcowboy@yandex.com (koster)


Beek:

Jeanne Menting, 06-50454686 (contactpersoon)  

Harrie v. Baal, 06-30655653 (koster)

KERKHOFADMINISTRATIE

Millingen: B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen, 0481-433776 
Kekerdom: W. Frieling, Weverstraat 73, Kekerdom, 0481-43294
Beek: Jeanne Menting, 06-5045468
Ooij: Jos Janssen, 024-6631336
Leuth:

KERKHOFBEHEER

Millingen: Toon Janssen, Dennenstraat 1, Millingen, 06-42126114 
Kekerdom: W. Frieling, Weverstraat 73, Kekerdom, 0481-432941
Beek: Ben Willems, 06-31154490; Hans van den Bosch, 06-24981776
Ooij: Jos Janssen, 024-6631336 (b.g.g. Geert Verweij 024-6631504)
Leuth: Gert Verriet, Reusensestraat 3, 024-6631931