Doop

Het doopsel is het ‘opname’-sacrament’ in de kerk. In onze parochie dopen we bij voorkeur op een zondag. In overleg met de pastoor zijn er ook andere dagen mogelijk.

 De voorbereiding op de doop bestaat uit een gezamenlijke avond met andere ouders en uit een persoonlijk bezoek van de pastoor. Een tot twee jaar na de doop wordt u uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst. Deze staat in het teken van het thema ‘Het begin van de geloofsopvoeding’.