Eerste H. Communie

Voor de parochie Maria ten Hemelopneming (van Beek tot Millingen) is woensdag 11 december de eerste informatieavond geweest voor de ouders over de eerste heilige communie. Tijdens deze avond werden de ouders ingelicht over het project ‘Gods Grootste Geschenk” rondom de communie. Op 6 januari 2020 starten we met een ouderavond waarna de kinderen beginnen op woensdagmiddag 15 januari van 15.00-16.15 uur met de eerste project middag. Het gaat om een 11-tal middagen die om de week gaan plaatsvinden.

De lessen worden gegeven door pastoor Rudo Franken en de werkgroep, waarbij de hulp van de ouders zeer gewaardeerd wordt. De lessen worden gegeven in de ontmoetingsruimte van de kerk aan de zijde van de St. Willibrordstraat. De informatie die gegeven is tijdens de infoavond, vindt u hier:

U KUNT UW KIND HIERVOOR NOG AANMELDEN. Dat kan met dit formulier:

Voor verdere informatie en of opgeven kunt U zich wenden tot: Daisy Janssen, Wethouder Koenenstraat 9
06-135 933 22/ jeroendaisy@xmsweb.nl