H. Vormsel

Met de start van onze nieuwe parochie en de komst van pastoor Franken is er ook een nieuw vormsel en communieproject. Na 2 info avonden en 2 goed bezochte ouderavonden is de aftrap van de voorbereiding naar 10 mei de communie en 1 juni het vormsel dan echt een feit. Waar de info avonden alleen informatief waren over het project en wat de voorbereiding in zal houden, volgden de ouder­avon­den met een passende powerpoint voor elk project.

Waar we toch echt even moesten wennen aan het feit dat er zeker 10 ontmoetingen per groep zullen zijn, lopen we wel warm voor het mooie project. We gaan samen aan de slag met verhalen uit de bij de leeftijd beho­rende bijbel die zowel de vormelingen als de communicanten bij dit project cadeau krijgen. We gaan knutselen, gesprekken voeren, zingen…

In het volgende parochieblad zullen we de groepen aan u voorstellen. Wel is het leuk om alvast te delen dat er een uitlegviering op zondag 16 februari plaats zal vinden waarbij tijdens de mis uitleg zal worden gegeven over alle rituelen en gebruiken tijdens de viering. Natuurlijk bent u hierbij ook van harte welkom. Tijdens de kennismakingsviering op zondag 8 maart zullen de communi­can­ten zich aan u voorstellen.

We houden u zeker op de hoogte over deze groepen jonge mensen die zeker een aanwinst voor onze geloofsgemeenschap willen zijn.

Groeten, Mariette, Kathleen en Daisy

Voor verdere informatie en of opgeven kunt U zich wenden tot: Daisy Janssen, Wethouder Koenenstraat 9
06-135 933 22/ jeroendaisy@xmsweb.nl