Huwelijk

Met het kerkelijk huwelijk geeft het aanstaande echtpaar zich (symbolisch) over aan God in de hoop dat zijn zegen en vrede in hun huwelijk zichtbaar moge worden.

Trouwen in de kerk kan in principe op elk moment, in onderling overleg met de pastoor. U neemt contact op en maakt een afspraak over datum, tijd en plaats.