Identiteit, visie en missie

Onze parochie Maria ten hemelopneming maakt deel uit van de rooms-katholieke wereldkerk

Door ons wil God mensen inspireren, aanraken, genezen in de kracht van de heilige Geest, die Hij ons met Pinksteren heeft geschonken. Want het is die Geest, die ons de rijkdom van ons christelijk geloof doet ontdekken en verdiepen en ons leert Hem te dienen in de ander. 

Zo worden wij steeds meer met Christus verbonden en met elkaar. 

Christus, die ons werkelijk met elkaar verbindt, ontmoeten we in Gods Woord, de Bijbel, en vooral in de sacramenten, m.n. in de Eucharistie. Vanuit de ontmoeting met Hem gaan we naar de ander.

Het hele pastorale beleidsplan kunt u hier lezen: