Ik wil

Misintentie opgeven: Veel mensen horen graag de namen van hun overleden dierbaren. En het is goed dat we in de parochie ook aan hen blijven denken en hun namen blijven noemen. Samen vormen we immers een gemeenschap van levenden en overledenen! Hiervoor kunt u een misintentie opgeven (€10,-)

Millingen: in brievenbus dagkapel kerk (graag met afzender)
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Harrie van Baal, Esdoornstraat 40 (brievenbus: graag met afzender), 06-30655653
Leuth: Annelies Zegers, Korenbloemstraat 9 (brievenbus), 06-42278460 

Meehelpen in de parochie/Vrijwilligers: In onze geloofsgemeenschap zijn vele vrijwilligers actief op allerlei gebied met een enthousiaste inzet. We horen het graag als iemand zich bij ons wil voegen. Wilt u wat doen, laat dat dan weten aan de pastoor of een van de vrijwilligers/bestuursleden. In overleg vinden we ongetwijfeld iets dat bij u past.

Inschrijven in de parochie: Bent u in de parochie komen wonen en wilt u zich aansluiten bij de geloofsgemeenschap hier? U bent van harte welkom! We schrijven u met plezier in als nieuwkomer. En werken er graag aan mee dat u zich snel thuis voelt in onze kerk en in onze geloofsgemeenschap. Het handigste is dat u even contact opneemt met de secretaris of met de pastoor.

Adreswijziging doorgeven: Wanneer u een adreswijziging wil doorgeven kunt u het beste een mail sturen naar de secretaris.

Kerkbijdrage/Doneren: De parochie en de kerk hebben vaak een bijzondere plaats in de harten van veel mensen. Bijzondere vieringen, bijvoorbeeld een doopviering, een huwelijk of een uitvaartplechtigheid hebben een onuitwisbare indruk gemaakt. Maar ook buiten het kerkgebouw vindt het pastoraat plaats en zijn de pastoor en vele vrijwilligers actief in de geloofsgemeenschap en geven er acte de présence. 

Met uw kerkbijdrage kunt u al deze activiteiten ondersteunen en helpt u om het pastoraat te waarborgen. Jaarlijks is er in januari de Actie Kerkbalans. Deze actie bevelen we van harte aan. Als stelregel wordt 1% van het netto jaarinkomen gehanteerd. Maar elke bijdrage, hoe klein ook is welkom. Daarnaast is het ook altijd mogelijk om een donatie te geven. U kunt ook testamentair laten vastleggen, dat u iets wilt nalaten aan de kerk. 

Kerkbijdrage gaarne storten t.n.v. Kerkbijdragen o.v.v. locatie
Beek: NL43RABO 0105 101206
Kekerdom: NL16RABO 0128 301473
Ooij: NL49RABO 0105 101583
Millingen:   NL36RABO 0134 402316
Leuth: NL51RABO 0128 301619