Kerkbijdrage en doneren

De parochie en de kerk hebben vaak een bijzondere plaats in de harten van veel mensen. Bijzondere vieringen, bijvoorbeeld een doopviering, een huwelijk of een uitvaartplechtigheid hebben een onuitwisbare indruk gemaakt. Maar ook buiten het kerkgebouw vindt het pastoraat plaats en zijn de pastoor en vele vrijwilligers actief in de geloofsgemeenschap en geven er acte de présence. 

Met uw kerkbijdrage kunt u al deze activiteiten ondersteunen en helpt u om het pastoraat te waarborgen. Jaarlijks is er in januari de Actie Kerkbalans. Deze actie bevelen we van harte aan. Als stelregel wordt 1% van het netto jaarinkomen gehanteerd. Maar elke bijdrage, hoe klein ook is welkom. Daarnaast is het ook altijd mogelijk om een donatie te geven. U kunt ook testamentair laten vastleggen, dat u iets wilt nalaten aan de kerk. 

Kerkbijdrage gaarne storten t.n.v. Kerkbijdragen o.v.v. locatie
Beek: NL43RABO 0105 101206
Kekerdom: NL16RABO 0128 301473
Ooij: NL49RABO 0105 101583
Millingen:   NL36RABO 0134 402316
Leuth: NL51RABO 0128 301619

Kerkbalans

In onze plaatselijke geloofsgemeenschap proberen we mensen nabij te zijn, elkaar tot steun te zijn in leven en geloof. Als kerk willen we staan voor verbon­denheid, aandacht, ont­moe­ten, bezinning, houvast, hoe dan ook. Mogelijk heb je een goed gevoel, als je een keer een huwelijk, doop of uitvaart meemaakt of als je zomaar een keer de kerk binnenloopt om een viering mee te maken of een kaars op te steken. Voor velen is het kerkgebouw ook een markant herkenningspunt.

Ook in de toekomst willen we als kerk zichtbaar en
nabij blijven en ons steen­tje bijdragen aan een goede en positie­ve wijze van
met elkaar leven. Dat gaat niet zonder hoop en vertrouwen. Wat is deze kerk jou waard?

De kerk, dat zijn de
mensen, de gebou­wen met hun specifieke sfeer, de liturgie, de zang, wat er gevierd
en genoemd wordt. Dat is haar kunst, haar teksten en haar muziek, meer dan een
optelsom van uiterlijk­heden. Verwijst uiteindelijk niet alles naar het
mysterie van God?  Zo getuigden de bouwers van kerken van hun geloof. Net
zoals al diegenen die zich bij ‘hun’ kerk betrokken voelen en er zich op allerlei
manieren voor inzetten.

Alles van waarde vergt
onderhoud. Een relatie, een gebouw. Daarom ook de actie kerk­balans. Een oproep
om bij te dragen aan deze blijvende waarde. De bijdrage die u betaalt, wordt
gebruikt voor het onderhoud van de gebouwen, verwarming, verlichting, perso­neels­kosten,
pastorale projecten, bijzondere vierin­gen. Het gaat om al die kosten die
gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden en u en al die anderen
welkom te heten.

Vanzelfsprekend zijn wij hen die trouw hun bijdrage leve­ren zeer erkentelijk. Wij vertrouwen weer op u. Alleen met elkaar kunnen wij onze parochie in stand houden en onze geloofsgemeenschap opbouwen. In maart zult u daarover een brief ontvangen. De gegevens om uw kerkbijdrage over te maken kunt u hier vinden: kerkbijdrage en doneren

Het parochiebestuur