Liturgische vieringen

In Ooij wordt elke zaterdagavond om 19.00 uur de eucharistie gevierd.

In Beek wordt elke 3e zaterdag van de maand om 17.00 uur de eucharistie gevierd in de kleine Bartholomeus (experimenteel van sept-dec 2020)

In Millingen wordt per 1 september op zondag de eucharistieviering verplaatst van 11.00 uur naar 10.30 uur.

In Kekerdom is op de 1e zondag van de maand de eucharistieviering om 9.00 uur.

In Leuth is elke dinsdag om 19.00 uur de eucharistieviering in de Mariakapel.

In Beek is elke woensdag om 9.00 uur de eucharistieviering in de kleine Bartholomeus.

In Millingen is de eucharistieviering door de week op donderdag, vrijdag en zaterdag om 9.00 uur.

In Millingen wordt de wekelijkse aanbidding op donderdag per 1 september een half uur eerder afgesloten, en wel om 18.00 uur.

In Millingen wordt het wekelijks rozenkransgebed verschoven van woensdag naar zaterdag na de ochtendmis.