Misboekjes voor livestream thuis bezorgd

In onze parochie wordt de eucharistieviering van elke donderdag 9.00 uur, vrijdag 9.00 uur, zaterdag 9.00 uur en zondag 10.30 uur via livestream (youtube, zoekwoord ‘kerk Millingen’) live uitgezonden, maar kan ook later op de dag op uw eigen tijd gevolgd worden. Als u een Misboekje hierbij op prijs stelt, kunt u contact opnemen met Brigit van Raaij, telefoon 0623304932. Zij zal u graag een Misboekje aanreiken.

Voor de viering door de week is een standaard Mis- en gezangenboekje beschikbaar, voor de zondag een zondagsboekje.

Bevrijding

Zoals vorig jaar gelden ook dit jaar met dodenherdenking en Bevrijdingsdag nog beperkende regels vanwege corona. Voor het tweede jaar op rij zal zeker naar een passend alternatief gezocht worden voor deze traditionele herdenkingen. Want onze gesneuvelden en het herwinnen van onze vrijheid willen wij niet vergeten. Ondertussen zien we ook uit naar een heel andere ‘bevrijding’.

Al langer dan een jaar wordt ons deze in het vooruitzicht gesteld. Terug naar het oude normaal, terug naar de vrijheden die we hadden. Maar wat is normaal en wat is vrijheid? Is het verstandig om geholpen door één of twee prikken ons oude leven weer op te pakken? Of zijn er misschien tijdens deze crisis dingen anders geworden, waarvan we denken: Dat blijven we zo doen? Bv het gedeeltelijk thuiswerken en bepaalde afspraken online of telefonisch? En lukt het ons om dingen die vóór de crisis eigenlijk niet zo goed liepen, daadwerkelijk te veranderen, bv meer tijd nemen voor kleine ontmoetingen die meer diepgang kunnen opleveren. En tijd en rust om Gods stem te horen die langdurige rust, vreugde en bevrijding kan geven. Het kan gemakkelijker zijn om daarvoor te kiezen, als we de natuur en het leven kunnen zien en waarderen als een geschenk van God en als we ons door zijn Geest laten leiden. Misschien kunnen we ook bidden dat zijn Geest in ons komt, dat er plaats is voor Hem die ons het leven heeft gegeven en die ons naar Hem en naar elkaar toe heeft geschapen. Om te eindigen met de vraag: wat voor positiefs heeft de coronatijd u gebracht?

Duits-Nederlandse pelgrimsroute op 18 april verlegd naar alleen Nederland

Vanwege corona-beperkingen is de voor zondag 18 april 2021 oorspronkelijk geplande pelgrimsroute Griethausen-Kekerdom vervangen door een pelgrimsroute Millingen-Leuth-Kekerdom-Millingen.

De route zal zondag in de Kerk van Millingen meegenomen kunnen worden en is hier ook alvast te downloaden:

In plaats van deze route van 14 km kun je echter ook nog je eigen kortere route lopen. De met elkaar te bespreken woorden uit het Emmausverhaal staan bij de nummers op het routeformulier.

Vanaf 11.45 uur (na de eucharistieviering van 10.30 uur) kunnen mensen twee aan twee starten, vanuit de kerk van Millingen. Bij de start ontvang je een echte Antonius-pet. Je kunt kiezen uit drie kleuren.

Op 18 april is de kerk van Kekerdom open van 13.00 uur tot 15.00 uur; de kerk van Millingen is open tot 16.00 uur.

Handig als je even aangeeft, als je op 18 april deze weg wil gaan: m.g.b.oosterwijk@gmail.com, 06 43 776306  en als je wat eten en drinken meeneemt voor onderweg.

Contact met pastoor

Bezoek van de pastoor aan huis is vanwege corona tamelijk beperkt, maar kan wel worden ingepland. Op telefonisch contact bestaat geen beperking. Stelt u een bezoek van de pastoor aan huis op prijs of telefonisch contact, dan kunt u met hem afspreken via 06-46193591. Bij geen gehoor graag de voicemail inspreken. Hij neemt dan contact op. En kan desgewenst een gebedenboekje en of palmtakje meebrengen.

Sint Jozef

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van Sint-Jozef (8 december 2020 tot 8 december 2021). De heilige Jozef is beschermer van het gezin, van de Kerk en van de arbeiders. Met dit speciale themajaar brengt paus Franciscus de zorg van St. Jozef in verband met de zorg voor armen en migranten. Ook de Covid-19 pandemie heeft meegespeeld in het besluit van de paus om een speciaal jaar aan Sint-Jozef te wijden. “De pandemie heeft duidelijk gemaakt welke betekenis gewone mensen hebben, al degenen die dagelijks veel geduld tonen en hoop bieden, waardoor ze een gevoel van medeverantwoordelijkheid zaaien,” aldus de paus. Volgens de paus lijken ze daarmee op de heilige Jozef “deze onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig is.” Op 19 maart vieren we het hoogfeest van Sint-Jozef.

GEBED TOT SINT-JOZEF
Uw jawoord aan God, heilige Jozef, heeft aan uw leven een wereldwijde betekenis gegeven. U hebt de vorming van Jezus op u genomen. Het vader- en mensbeeld dat u leefde, was de leerschool waaruit Jezus de basis vond voor heel zijn optreden.
De liefde en trouw waarmee u Maria hebt benaderd was edel en onzelfzuchtig. In alle beproevingen bleven u en zij sterk, dienstbaar aan God.
Ook ik wil de moed hebben dienstbaar te zijn, eigen wensen opgeven, om Gods Koninkrijk te helpen groeien in mensen, gezinnen, in kerk en samenleving. U koos ervoor uw leven in stilte en verborgenheid te leiden, niet uit op eigen voordeel, eer of roem.
Daarom vraag ik u, Sint-Jozef, in mijn leven iets van die stille vredige kracht te brengen.
Help mij om met God mee te denken, mee te werken. Dat ik met u blijf beseffen dat God ook mij wil betrekken in zijn plannen. U die ons beschermt, waak met uw zorg over ons en onze dierbaren en zegen ons met uw toewijding. Amen.

Parochieblad

De nieuwe editie van het Parochieblad is uitgekomen.

Het blad is hier te downloaden

Alle digitale aanmelders voor het blad ontvangen het blad in hun mailbox. De normale versie zal de komende periode op de bekende punten komen te liggen en toe worden gezonden naar eenieder die zich daarvoor heeft aangemeld.

Wij wensen u veel leesplezier!

CORONA BEPERKENDE MAATREGELEN PER 17 OKTOBER

N.a.v. het schrikbarend aantal toegenomen besmettingen de afgelopen week vragen de bisschoppen de parochies – naast de bestaande regels van 1,5 meter afstand en
desinfectie – zo snel mogelijk terug te schalen naar maximaal 30 aanwezigen (buiten de bedienaren) in de komende liturgievieringen.
Voor onze parochie gaan we dit toepassen vanaf 17 oktober. In Ooij (zaterdag 19.00 uur) dient u zich aan te melden bij Leny Rikken, 024-6632271; in Millingen (zondag 10.30 uur) dient u zich aan te melden bij Thea Jeuriëns, 06-40589700.
Mocht er in het weekend voor u geen plaats zijn in de kerk, dan kunt u overwegen om door de week een keer aan te sluiten. Voor vieringen door de week hoeft u zich vooralsnog niet aan te melden, aangezien hier nog ruim voldoende plaats is om deel te nemen.
In de vieringen is uitdrukkelijk geen samenzang meer; er is ruimte voor een paar cantores.
Ook in de kerk wordt u verzocht een mondkapje te dragen; bij het ter communie gaan kunt u dit even afnemen.
Er is geen koffie meer na de zondagsmis in Millingen.

Maatregelen uit eerdere communicaties die deels nog steeds van kracht zijn:

 • Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel van de overheid dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Dit betreft hygiëne – handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes – en gezondheid – bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico. 
 • alleen na aanmelding is deelname mogelijk (aanmelding bij Thea Jeuriëns-Terwindt, tel. 06-40589700 / 0481-431807)
 • (deelnemer dient vrij te zijn van verkoudheidsklachten of verhoging hier wordt bij aanmelding uitdrukkelijk naar gevraagd)
 • de deelnemer ontvangt een plaatsnummer 
 • in een bank is plaats voor 2 mensen of meer mensen uit één huishouden
 • steeds dient de 1,5 meter afstand in acht genomen te worden. 
 • er is alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door gelovigen tijdens de viering
 • bij het kruisteken en bij het drievoudige kruisteken vóór het evangelie wordt het lichaam niet aangeraakt
 • gelovigen geven elkaar bij de vredewens niet de hand 
 • er wordt niet gecollecteerd; een collectebus staat bij de uitgang
 • napraten/koffiedrinken na de viering mag met 1,5 meter afstand
 • u dient uw handen vooraf te reinigen met gel die voorhanden is
 • u dient steeds 1,5 meter afstand te bewaren
 • u dient uw handen geopend op elkaar te leggen
 • van achter het hoestscherm ontvangt u de H. Hostie
 • op uw geopende hand wordt met een pincet de H. Hostie gelegd
 • u mag het pincet NIET aanraken
 • wanneer u de H. Hostie niet met uw hand wilt aanraken, dan kunt u op uw handen een kleine schone witte zakdoek leggen en kan zo de H. Hostie naar de mond gebracht worden

Met vormelingen de toren in en naar Ooij

Op zondag 20 september verwelkomen we bij de eucharistieviering van half elf onze vormelingen en de gezinnen waarvan zij deel uitmaken. Goed dat we eucharistie kunnen vieren samen met hen die op zondag 25 oktober het Vormsel zullen ontvangen. Met het Vormsel ontvangen zij de heilige Geest, de Geest die ons alles van Jezus in herinnering wil brengen en ons kracht wil geven om te leven en te getuigen zoals Hij.

Na de Mis en de koffie op 20 september gaan de vormelingen in de toren een film zien. Een week later, op zaterdag 26 september, gaan de vormelingen naar de avondmis in Ooij, bij goed weer op de fiets. Na de Mis is er koffie/thee en ontmoeting met mensen van Ooij.