Parochieblad

De nieuwe editie van het Parochieblad is uitgekomen.

Het blad is hier te downloaden

Alle digitale aanmelders voor het blad ontvangen het blad in hun mailbox. De normale versie zal de komende periode op de bekende punten komen te liggen en toe worden gezonden naar eenieder die zich daarvoor heeft aangemeld.

Wij wensen u veel leesplezier!

Eerste communie en vormsel

Met het starten van een nieuw kalenderjaar pakken we de draad weer op. In 2020 hebben we samen met de ouders van onze communicanten besloten het project even te pauzeren. Door Corona was het niet mogelijk de Communie te vieren zoals gewenst. Nu zijn de kinderen weer thuis van school en weten we niet hoe het in mei ervoor zal staan. De voorkeur voor de Communiemis in 2021 gaat natuurlijk uit naar allemaal samen vieren in de kerk. Maar als het nodig is, gaan we het doen zoals met de Vormselmis 2020. Deze heeft plaatsgevonden met alleen de gezinnen in de kerk en de familie thuis voor de TV, hetgeen mogelijk is door de livestreamverbinding. Zo te vieren was bijzonder.

Vandaar dat we nu kunnen zeggen: 16 mei 2021 is er een Communiemis! Daarom gaan we verder met het project. De kinderen mogen thuis met hun ouders werken in het project. De pastoor zal afspreken voor een bezoek, dan ook meedoen met het project en ingaan op vragen van kinderen en ouders. Maar je kunt ook zelf afspreken met de pastoor. Zo gauw als mogelijk gaan we verder met de woensdagmiddagen in de ontmoetingsruimte.

Voor kinderen uit de huidige groep 3 en 4 die graag de Communie doen, starten we in het volgende schooljaar met een nieuwe groep. Met het inschrijfformulier op de website kun je je kind hiervoor al aanmelden. Voor het formulier zie: https://www.mariatenhemelopnemingparochie.nl/eerste-h-communie/

Voor de kinderen van groep 8 gaan we starten met de vormselvoorbereiding. Tweede Pinksterdag 24 mei 2021 zal de Vormselmis plaatsvinden. Met het inschrijfformulier op de website kun je je kind hiervoor al aanmelden. Zodra duidelijk is wat er kan en mag krijgt u een uitnodiging voor een ouderavond waar we elkaar ontmoeten en uitleg zullen geven over het project. Voor het formulier zie: https://www.mariatenhemelopnemingparochie.nl/h-vormsel/

Corona maatregelen

KERSTAVOND ALLEEN ONLINE

kerstavond 24 december (vanaf 17.00 uur) zijn er op verzoek van de bisschoppen alleen online vieringen

19.00 uur herdertjesmis
22.00 uur Nachtmis
allebei rechtstreeks uitgezonden door BD1
(via Youtube, zoekwoord: kerk Millingen, of link: https://www.youtube.com/channel/UClfJhG3LxzgqN6Wa7MBqQHw)

1e KERSTDAG 25 december
9.00 uur H. Mis Kekerdom (verplicht reserveren: 0481-432167)
10.30 uur H. Mis Millingen (ook online/BD1) (verplicht reserveren:06-40589700)

2e KERSTDAG 26 december
10.30 uur H. Mis Ooij (verplicht reserveren: 024-6632271)

bezoek kerststallen – met de nodige afstand van harte welkom bij de kerststallen in onze parochie.
In kerk Millingen tussen 12.00 en 16.00 uur, 1e en 2e kerstdag
In kerk Kekerdom tussen 14.00 en 15.00 uur, 1e en 2e kerstdag
In Mariakapel kerk Leuth tussen 9.00 en 17.00 uur, 1e en 2e kerstdag
In kapel kerkhof Beek de hele dag, 1e en 2e kerstdag
In kerk Ooij tussen10.00 en 12.00 uur, 1e kerstdag
In kerk Ooij tussen 11.30 en 14.00 uur, 2e kerstdag

‘workshop’ kerststal figuurzagen (door de pastoor)

1e kerstdag in kerk Millingen tussen 13.00 en 16.00 uur
2e kerstdag in kerk Ooij tussen 11.30 en 14.00 uur.

Adventsactie “I have a dream”

Mijn droom is, dat:

 • in het Masisi gebied, in Congo, ontheemde gezinnen gezamenlijk voedsel kunnen verbouwen;
 • in Palacagüina, in Nicaragua, de ondervoeding van kinderen stopt;
 • in Jenin, een Palestijnse stad op de Westelijke Jordaanoever, duurzame landbouwbedrijven komen ter bestrijding van hun voedselonzekerheid;
 • in Malawi, Afrika, kinderen weer naar school kunnen, er geen gebrek aan eten meer is.

Eén groot project, dat ervoor zorgt, dat in de toekomst gezinnen zelf groenten, granen en fruit kunnen verbouwen met behulp van weinig water in de genoemde gebieden. Op deze manier krijgen zij gezond en gevarieerd eten binnen, en hoeven zij geen groenten meer te kopen. Deze mensen leren zelf organische mest te maken en ontvangen zaden, gereedschappen en grote gieters. Er zal in het betreffende gebied ook een gemeenschappelijke waterpomp worden gemaakt.

Ondervoeding is een belangrijke oorzaak van armoede. Jonge kinderen lopen hierdoor een blijvende groeiachterstand op, gaan niet altijd naar school en presteren minder goed op school. Dit heeft invloed op hun opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, wat weer hun toekomstmogelijkheden beperkt.

Het gevolg is dat zij weer in armoede terecht komen.

Als wij vanaf zondag 29 november (1ste week van de Advent), 4 weken lang de “chips en borrelnootjes” eens zouden laten staan, en dit geld rond Kerstmis overmaken naar deze mensen.

Wij zijn te dik…..zij zijn ondervoed! Doorbreek die vicieuze cirkel van armoede: armoede-ondervoeding-ziekte-gebrekkige opleiding-armoede.

Ik hoop uit de grond van mijn hart dat u meedoet. Dat we het samen gewoon gaan doen!! Ik doe mee! Wij kunnen het verschil maken voor deze mensen, die het zo hard nodig hebben. Hun wens gaat daardoor in vervulling, en hierdoor ook mijn droom!

Mijn levensmotto is: Wie één kind redt, redt de wereld …………

Wij laten u weten welk bedrag deze mooie actie heeft opgebracht. Alvast hartelijk bedankt!

U kunt uw gift overmaken op: NL36RABO0134402316 t.n.v. penningmeester parochie o.v.v. Adventsactie.

Margret Janssen

CORONA BEPERKENDE MAATREGELEN PER 17 OKTOBER

N.a.v. het schrikbarend aantal toegenomen besmettingen de afgelopen week vragen de bisschoppen de parochies – naast de bestaande regels van 1,5 meter afstand en
desinfectie – zo snel mogelijk terug te schalen naar maximaal 30 aanwezigen (buiten de bedienaren) in de komende liturgievieringen.
Voor onze parochie gaan we dit toepassen vanaf 17 oktober. In Ooij (zaterdag 19.00 uur) dient u zich aan te melden bij Leny Rikken, 024-6632271; in Millingen (zondag 10.30 uur) dient u zich aan te melden bij Thea Jeuriëns, 06-40589700.
Mocht er in het weekend voor u geen plaats zijn in de kerk, dan kunt u overwegen om door de week een keer aan te sluiten. Voor vieringen door de week hoeft u zich vooralsnog niet aan te melden, aangezien hier nog ruim voldoende plaats is om deel te nemen.
In de vieringen is uitdrukkelijk geen samenzang meer; er is ruimte voor een paar cantores.
Ook in de kerk wordt u verzocht een mondkapje te dragen; bij het ter communie gaan kunt u dit even afnemen.
Er is geen koffie meer na de zondagsmis in Millingen.

Maatregelen uit eerdere communicaties die deels nog steeds van kracht zijn:

 • Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel van de overheid dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Dit betreft hygiëne – handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes – en gezondheid – bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico. 
 • alleen na aanmelding is deelname mogelijk (aanmelding bij Thea Jeuriëns-Terwindt, tel. 06-40589700 / 0481-431807)
 • (deelnemer dient vrij te zijn van verkoudheidsklachten of verhoging hier wordt bij aanmelding uitdrukkelijk naar gevraagd)
 • de deelnemer ontvangt een plaatsnummer 
 • in een bank is plaats voor 2 mensen of meer mensen uit één huishouden
 • steeds dient de 1,5 meter afstand in acht genomen te worden. 
 • er is alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door gelovigen tijdens de viering
 • bij het kruisteken en bij het drievoudige kruisteken vóór het evangelie wordt het lichaam niet aangeraakt
 • gelovigen geven elkaar bij de vredewens niet de hand 
 • er wordt niet gecollecteerd; een collectebus staat bij de uitgang
 • napraten/koffiedrinken na de viering mag met 1,5 meter afstand
 • u dient uw handen vooraf te reinigen met gel die voorhanden is
 • u dient steeds 1,5 meter afstand te bewaren
 • u dient uw handen geopend op elkaar te leggen
 • van achter het hoestscherm ontvangt u de H. Hostie
 • op uw geopende hand wordt met een pincet de H. Hostie gelegd
 • u mag het pincet NIET aanraken
 • wanneer u de H. Hostie niet met uw hand wilt aanraken, dan kunt u op uw handen een kleine schone witte zakdoek leggen en kan zo de H. Hostie naar de mond gebracht worden

Met vormelingen de toren in en naar Ooij

Op zondag 20 september verwelkomen we bij de eucharistieviering van half elf onze vormelingen en de gezinnen waarvan zij deel uitmaken. Goed dat we eucharistie kunnen vieren samen met hen die op zondag 25 oktober het Vormsel zullen ontvangen. Met het Vormsel ontvangen zij de heilige Geest, de Geest die ons alles van Jezus in herinnering wil brengen en ons kracht wil geven om te leven en te getuigen zoals Hij.

Na de Mis en de koffie op 20 september gaan de vormelingen in de toren een film zien. Een week later, op zaterdag 26 september, gaan de vormelingen naar de avondmis in Ooij, bij goed weer op de fiets. Na de Mis is er koffie/thee en ontmoeting met mensen van Ooij.

Parochiefeest

Afgelopen zondag 16 augustus hebben we ons jaarlijkse parochiefeest vanwege Maria ten Hemelopneming gevierd. Ondanks het bescheiden karakter blikken we terug op een bijzondere en fijne viering.

Na de eucharistie werd een film uitgezonden waarin twee parochianen uit elk van de vijf dorpen aan het woord kwamen. Ze vertelden over hun droom voor onze geloofsgemeenschap, hun wensen en ideeën voor een goede toekomst. In de gesprekken kwam enerzijds het verdriet door de recente sluiting van de kerken naar voren en anderzijds hoopvolle blikken richting de toekomst. Na de film werd afgesloten met een prachtig feestlied.

Wilt u de film terugkijken? Dan kan dat hier:

Eiken onderscheiding voor Joop Rutten

Op zondag 16 augustus is aan het eind van de eucharistieviering b.g.v. het parochiefeest Maria ten Hemelopneming in de parochiekerk te Millingen Joop Rutten onderscheiden met een unieke speld vanwege 80 jaar kerkmuziek. Als bijna 9-jarige begon Joop in Kekerdom op 2 september 1940 bij het Knapenkoor. Al gauw was zijn stem en zijn gevoel voor orgelspel en dirigeren ontdekt. Na zijn eerste 15 jaar in Kekerdom vervolgde hij zijn kerkmuziekcarrière in Leuth. Hij richtte ook menig koor op en wist van organiseren. Ook in Millingen, Ooij en verdere omgeving heeft hij zijn sporen verdiend. Ondanks recent verlies van kerk en orgel van Leuth weet hij na 80 jaar kerkmuziek zijn enthousiasme nog steeds over te brengen. Elke dinsdag bespeelt hij de piano tijdens de avondmis van 19.00 uur in de Mariakapel van Leuth die is gebleven. Op zondag 6 september om 9.00 uur is er in het kerkje van Kekerdom waar hij 80 jaar geleden begon, een feestelijke eucharistieviering bij gelegenheid van dit jubileum.

Joop, van harte gefeliciteerd, enorm bedankt en nog vele jaren.

Foto’s: Tonnie Hol/Erik Hell (BD1). 

Gelegenheid voor gebed en kaarsje

In Millingen is de dagkapel elke dag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur.

In Leuth is de Mariakapel van de kerk elke dag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur.

In Beek is de Mariakapel van de Grote Bartholomaeus elke dag geopend van 9.30 uur – 17.30 uur. In de kapel op het kerkhof kunt u elke dag terecht.

Ook bent u altijd welkom bij de Fatimakapel in Millingen aan de Schoolstraat 4.

Eucharistieviering in Beek?

Op woensdag 12 augustus om 9.00 uur is in de kleine Bartholomeus in Beek eenmalig een eucharistieviering. Na afloop van de viering horen we van de aanwezigen – onder het genot van een kop koffie – graag over de wenselijkheid van een eucharistieviering voor/in Beek, waar en wanneer, zowel voor door de week als in het weekend. Bij voldoende belangstelling en behoefte zal daar zoveel mogelijk op worden afgestemd.