Eucharistieviering in Beek?

Op woensdag 12 augustus om 9.00 uur is in de kleine Bartholomeus in Beek eenmalig een eucharistieviering. Na afloop van de viering horen we van de aanwezigen – onder het genot van een kop koffie – graag over de wenselijkheid van een eucharistieviering voor/in Beek, waar en wanneer, zowel voor door de week als in het weekend. Bij voldoende belangstelling en behoefte zal daar zoveel mogelijk op worden afgestemd.

Bescheiden viering parochiefeest

Op zondag 16 augustus vieren we met onze parochie ons jaarlijks parochiefeest vanwege Maria ten Hemelopneming. In verband met de beperkende Coronamaatregelen doen we dit bescheiden. Om 11.00 uur beginnen we met de viering van de eucharistie. Aansluitend wordt in de kerk op groot scherm een film van ruim een half uur vertoond. Twee mensen uit elk van de vijf dorpen van onze parochie – evenals de pastoor na zijn eerste jaar – vertellen over hun droom voor onze geloofsgemeenschap, hun wensen en ideeën voor een goede toekomst. Met een feestlied wordt besloten. Tussendoor wordt rondgegaan met wat lekkers. U allen bent van harte uitgenodigd. Let wel op de 1,5 meter afstand met ‘niet-huisgenoten’.

Vieringen

Vieringen, rozenkrans en aanbidding in de parochie

Vooralsnog is op zondag de eucharistieviering in Millingen om 11.00 uur, van maandag tot en met zaterdag om 9.00 uur. Met deelname van gelovigen onder de bekende corona beperkende maatregelen (zie website en parochieblad). De vieringen blijven online te volgen. Het rozenkransgebed is er op woensdag na de Mis van 9.00 uur. En aanbidding van het Allerheiligste op donderdag na de Mis van 9.00 uur tot 18.30 uur. 

Spreiding vieringen en (andere) vaste tijd/plaats

Met één eucharistieviering op de zaterdagavond en één op de zondagmorgen hebben mensen (waaronder de parochiepriester) voldoende ruimte voor viering en ontmoeting. Daarbij is het prettig als er ‘vastigheid’ is en een goede spreiding binnen de parochie.

In Ooij wordt bij wijze van experiment vanaf 18 juli tot en met zaterdag 29 augustus elke zaterdagavond om 19.00 uur de eucharistie gevierd. 

In Millingen is op zondag de Mis tot 1 september zoals gebruikelijk om 11.00 uur, maar denken we erover om deze viering te verplaatsen naar 10.30 uur of 10.00 uur 

In Kekerdom is op zondag 2 augustus om 9.15 uur de eucharistieviering. We denken erover om deze Mis op de 1e zondag van de maand per september te verplaatsen naar 8.30, 9.00 of 11.30 uur, hetgeen ook afhankelijk is van het tijdstip van de Mis in Millingen.

In Leuth zal (vanaf nu) elke dinsdag om 19.00 uur de eucharistieviering plaatsvinden in de Mariakapel. 

In Beek kan in de kapel van het kerkhof elke woensdag om 9.00 uur de eucharistieviering plaatsvinden, althans in de zomermaanden; in de wintermaanden zou deze kunnen plaatsvinden in de sacristie/ontmoetingsruimte van de kerk van Ooij. Ook zou, als er behoefte aan is, in Beek eenmaal per maand op een zondagmiddag of avond een eucharistieviering kunnen plaatsvinden in de kleine Bartholomeus. 

In Millingen houden we de eucharistieviering door de week aan op donderdag, vrijdag en zaterdag om 9.00 uur, en is dan ook online te volgen. Op maandag kan de pastoor een vrije dag houden.

Wij horen graag hoe u over deze opzet denkt.U kunt uw mening geven via info@mariatenhemelopnemingparochie.nl of Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn, graag voor 10 augustus. Met ingang van september hopen we definitieve tijden te kunnen aanbieden voor de eucharistievieringen in onze parochie, zowel in het weekend als door de week.

Gelegenheid voor gebed en kaarsje

In Millingen is de dagkapel elke dag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur; in Leuth is de Mariakapel van de kerk elke dag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur; in Beek is de Mariakapel van de Grote Bartholomaeus elke dag geopend van 9.30 uur – 17.30 uur; in Ooij is de kerk elke zaterdag geopend van 14.00 uur tot 15.00 uur. Ook bent u altijd welkom bij de Fatimakapel in Millingen aan de Schoolstraat 4.

Gelukkig weer gewoon naar de kerk

Sinds de versoepelingen van de corona-maatregelen per 1 juli hoeft u zich niet meer aan te melden om deel te nemen aan een eucharistieviering, noch door de week, noch in het weekend. U kunt ook zelf een plaats uitzoeken in de banken die ‘open’ zijn of op één van de opgestelde stoelen. ‘Huisgenoten’ kunnen een hele bank vullen of in banken of op stoelen naast elkaar zitten. Voor anderen geldt de afstand van 1,5 meter. Bij verkoudheidsklachten en/of verhoging dient men thuis te blijven.

Op zaterdag 11 juli wordt om 16.00 uur en om 19.00 uur in Leuth de laatste viering gehouden in de H. Remigiuskerk. Als u hieraan wilt deelnemen, dient u zich wél aan te melden: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl

Op zondag 19 juli om 11.00 uur zal er een eucharistieviering zijn in de Sint Antonius van Paduakerk, Sint Antoniusplein 1 te Millingen aan de Rijn waarin de gelovigen van Leuth bijzonder welkom worden geheten en tekenen van herkenning van de Leuthse kerk meebrengen voor plaatsing aldaar.

Over het hervatten van vieringen in de andere dorpen van de parochie wordt nagedacht met pastoraatsgroep, bestuur en mensen ter plaatse. Uiteraard zijn suggesties welkom.

Met BD1 door de Coronatijd

Wat velen van u wellicht niet weten, is er door de BD1 achter de schermen heel hard gewerkt om in de Coronatijd vieringen en activiteiten van de parochie bij u in de huiskamer te krijgen. Allereerst heeft BD1 alles gerealiseerd om opnames te kunnen maken en uit te kunnen zenden vanuit de kerk. Waarbij we de eerste maanden dankbaar gebruik mochten maken van internet van onze buren: het Fuske. Vanaf het begin van de Coronatijd heeft BD1 elke zondag de eucharistieviering opgenomen en uitgezonden. Daarnaast waren er uitzendingen rond de bouw en vieringen rond de Fatimakapel.

En ook heeft BD1 wekelijks opnames gemaakt van Pelgrim Online waarbij we achtereenvolgens gingen naar Polen, Italië, Israël, Fatima, Lourdes, Santiago, Guadeloupe, Engeland-Ierland, Hongarije en Banneux. Al deze uitzendingen zijn nog te bekijken via BD1 en de livestream van de kerk.

Wij zijn BD1 heel dankbaar voor deze geweldige inzet. Speciale dank aan Erik, Tonnie en Ben.

Kom en zie

Met deze woorden wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan Lectio Divina. Dit is een moment van bezinning en meditatie rond een lezing uit de Bijbel. De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 24 juni om 20.30 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk in Millingen. Wilt u zich hiervoor aanmelden? Dat kan door een mailtje te sturen naar m.g.b.oosterwijk@gmail.com

Vieringen

Vieringen, rozenkrans en aanbidding in de kerk van Millingen

Op zondag is de eucharistieviering om 11.00 uur, van maandag tot en met zaterdag om 9.00 uur. Met deelname van gelovigen onder de bekende corona beperkende maatregelen. De vieringen blijven online te volgen. Klik hier om te lezen hoe u zich kunt aanmelden en wat de corona beperkende maatregelen zijn.

Woensdag na de Mis van 9.00 uur is het rozenkransgebed. Donderdag van 9.30 tot 18.30 uur (aansluitend aan de Mis van 9.00 uur) is in de kerk gelegenheid tot aanbidding van het (uitgestelde) Heilig Sacrament. Van harte welkom.

Vieringen in de andere dorpen van de parochie

Zolang er beperkende Corona-maatregelen gelden, worden er vooralsnog alleen vieringen en aanbidding gehouden in de kerk van Millingen, waar ook alles geregeld is voor online- uitzending. Inmiddels hebben we gemerkt dat zeer velen via de livestream van onze kerk en via BD1 onze vieringen volgen en waarderen. We gaan daarom ook na de Coronatijd online verder. Met de pastoraatsgroep en het bestuur wordt ondertussen nagedacht over hoe verder met de Coronamaatregelen. Over twee weken kan hierover nader worden bericht.

CORONA BEPERKENDE MAATREGELEN PER 1 JUNI, 14 JUNI, 1 JULI

Vanaf 1 juni, kunnen maximaal 30 mensen deelnemen aan een eucharistieviering in de kerk.

Vanaf 1 juli maximaal 100 mensen. Dit is gebonden aan strikte voorwaarden:

 • Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel van de overheid dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Dit betreft hygiëne – handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes – en gezondheid – bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico. 
 • alleen na aanmelding is deelname mogelijk (aanmelding bij Thea Jeuriëns-Terwindt, tel. 06-40589700 / 0481-431807)
 • (deelnemer dient vrij te zijn van verkoudheidsklachten of verhoging hier wordt bij aanmelding uitdrukkelijk naar gevraagd)
 • de deelnemer ontvangt een plaatsnummer 
 • in een bank is plaats voor 2 mensen of meer mensen uit één huis
 • steeds dient de 1,5 meter afstand in acht genomen te worden. 
 • er is alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door gelovigen tijdens de viering
 • bij het kruisteken en bij het drievoudige kruisteken vóór het evangelie wordt het lichaam niet aangeraakt
 • gelovigen geven elkaar bij de vredewens niet de hand 
 • er wordt niet gecollecteerd; een collectebus staat bij de uitgang
 • napraten/koffiedrinken na de viering mag met 1,5 meter afstand

Vanaf zondag 14 juni is er ook weer gelegenheid om de heilige Communie te ontvangen – op strikte voorwaarden:

 • u dient uw handen vooraf te reinigen met gel die voorhanden is
 • u dient steeds 1,5 meter afstand te bewaren
 • u dient uw handen geopend op elkaar te leggen
 • van achter het hoestscherm ontvangt u de H. Hostie
 • op uw geopende hand wordt met een pincet de H. Hostie gelegd
 • u mag het pincet NIET aanraken
 • wanneer u de H. Hostie niet met uw hand wilt aanraken, dan kunt u op uw handen een kleine schone witte zakdoek leggen en kan zo de H. Hostie naar de mond gebracht worden