Gelegenheid voor gebed en kaarsje

In Millingen is de dagkapel elke dag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur; in Leuth is de Mariakapel van de kerk elke dag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur; in Beek is de Mariakapel van de Grote Bartholomaeus elke dag geopend van 9.30 uur – 17.30 uur; in Ooij is de kerk elke zaterdag geopend van 14.00 uur tot 15.00 uur. Ook bent u altijd welkom bij de Fatimakapel in Millingen aan de Schoolstraat 4.

Afwezigheid pastoor

Van zondagmiddag 12 juli tot en met zaterdagmorgen 18 juli is pastoor Rudo Franken op retraite; dan vervallen de Missen van maandag tot en met zaterdag 9.00 uur. Op donderdag vindt wel de aanbidding plaats van het uitgestelde Heilig Sacrament in de kerk van 9.30 uur tot 18.30 uur. Als u in deze week naar de eucharistieviering wilt, deze is elke dag in de Maria Geboortekerk, zie website https://www.stefanus.nl/mariageboorte.

Voor eventuele ziekenzalving of uitvaart, gelieve contact op te nemen met Thea Jeuriëns-Terwindt, 06-40589700.

Gelukkig weer gewoon naar de kerk

Sinds de versoepelingen van de corona-maatregelen per 1 juli hoeft u zich niet meer aan te melden om deel te nemen aan een eucharistieviering, noch door de week, noch in het weekend. U kunt ook zelf een plaats uitzoeken in de banken die ‘open’ zijn of op één van de opgestelde stoelen. ‘Huisgenoten’ kunnen een hele bank vullen of in banken of op stoelen naast elkaar zitten. Voor anderen geldt de afstand van 1,5 meter. Bij verkoudheidsklachten en/of verhoging dient men thuis te blijven.

Op zaterdag 11 juli wordt om 16.00 uur en om 19.00 uur in Leuth de laatste viering gehouden in de H. Remigiuskerk. Als u hieraan wilt deelnemen, dient u zich wél aan te melden: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl

Op zondag 19 juli om 11.00 uur zal er een eucharistieviering zijn in de Sint Antonius van Paduakerk, Sint Antoniusplein 1 te Millingen aan de Rijn waarin de gelovigen van Leuth bijzonder welkom worden geheten en tekenen van herkenning van de Leuthse kerk meebrengen voor plaatsing aldaar.

Over het hervatten van vieringen in de andere dorpen van de parochie wordt nagedacht met pastoraatsgroep, bestuur en mensen ter plaatse. Uiteraard zijn suggesties welkom.

Met BD1 door de Coronatijd

Wat velen van u wellicht niet weten, is er door de BD1 achter de schermen heel hard gewerkt om in de Coronatijd vieringen en activiteiten van de parochie bij u in de huiskamer te krijgen. Allereerst heeft BD1 alles gerealiseerd om opnames te kunnen maken en uit te kunnen zenden vanuit de kerk. Waarbij we de eerste maanden dankbaar gebruik mochten maken van internet van onze buren: het Fuske. Vanaf het begin van de Coronatijd heeft BD1 elke zondag de eucharistieviering opgenomen en uitgezonden. Daarnaast waren er uitzendingen rond de bouw en vieringen rond de Fatimakapel.

En ook heeft BD1 wekelijks opnames gemaakt van Pelgrim Online waarbij we achtereenvolgens gingen naar Polen, Italië, Israël, Fatima, Lourdes, Santiago, Guadeloupe, Engeland-Ierland, Hongarije en Banneux. Al deze uitzendingen zijn nog te bekijken via BD1 en de livestream van de kerk.

Wij zijn BD1 heel dankbaar voor deze geweldige inzet. Speciale dank aan Erik, Tonnie en Ben.

Kom en zie

Met deze woorden wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan Lectio Divina. Dit is een moment van bezinning en meditatie rond een lezing uit de Bijbel. De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 24 juni om 20.30 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk in Millingen. Wilt u zich hiervoor aanmelden? Dat kan door een mailtje te sturen naar m.g.b.oosterwijk@gmail.com

Vieringen

Vieringen, rozenkrans en aanbidding in de kerk van Millingen

Op zondag is de eucharistieviering om 11.00 uur, van maandag tot en met zaterdag om 9.00 uur. Met deelname van gelovigen onder de bekende corona beperkende maatregelen. De vieringen blijven online te volgen. Klik hier om te lezen hoe u zich kunt aanmelden en wat de corona beperkende maatregelen zijn.

Woensdag na de Mis van 9.00 uur is het rozenkransgebed. Donderdag van 9.30 tot 18.30 uur (aansluitend aan de Mis van 9.00 uur) is in de kerk gelegenheid tot aanbidding van het (uitgestelde) Heilig Sacrament. Van harte welkom.

Vieringen in de andere dorpen van de parochie

Zolang er beperkende Corona-maatregelen gelden, worden er vooralsnog alleen vieringen en aanbidding gehouden in de kerk van Millingen, waar ook alles geregeld is voor online- uitzending. Inmiddels hebben we gemerkt dat zeer velen via de livestream van onze kerk en via BD1 onze vieringen volgen en waarderen. We gaan daarom ook na de Coronatijd online verder. Met de pastoraatsgroep en het bestuur wordt ondertussen nagedacht over hoe verder met de Coronamaatregelen. Over twee weken kan hierover nader worden bericht.

CORONA BEPERKENDE MAATREGELEN PER 1 JUNI, 14 JUNI, 1 JULI

Vanaf 1 juni, kunnen maximaal 30 mensen deelnemen aan een eucharistieviering in de kerk.

Vanaf 1 juli maximaal 100 mensen. Dit is gebonden aan strikte voorwaarden:

 • Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel van de overheid dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Dit betreft hygiëne – handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes – en gezondheid – bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico. 
 • alleen na aanmelding is deelname mogelijk (aanmelding bij Thea Jeuriëns-Terwindt, tel. 06-40589700 / 0481-431807)
 • (deelnemer dient vrij te zijn van verkoudheidsklachten of verhoging hier wordt bij aanmelding uitdrukkelijk naar gevraagd)
 • de deelnemer ontvangt een plaatsnummer 
 • in een bank is plaats voor 2 mensen of meer mensen uit één huis
 • steeds dient de 1,5 meter afstand in acht genomen te worden. 
 • er is alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door gelovigen tijdens de viering
 • bij het kruisteken en bij het drievoudige kruisteken vóór het evangelie wordt het lichaam niet aangeraakt
 • gelovigen geven elkaar bij de vredewens niet de hand 
 • er wordt niet gecollecteerd; een collectebus staat bij de uitgang
 • napraten/koffiedrinken na de viering mag met 1,5 meter afstand

Vanaf zondag 14 juni is er ook weer gelegenheid om de heilige Communie te ontvangen – op strikte voorwaarden:

 • u dient uw handen vooraf te reinigen met gel die voorhanden is
 • u dient steeds 1,5 meter afstand te bewaren
 • u dient uw handen geopend op elkaar te leggen
 • van achter het hoestscherm ontvangt u de H. Hostie
 • op uw geopende hand wordt met een pincet de H. Hostie gelegd
 • u mag het pincet NIET aanraken
 • wanneer u de H. Hostie niet met uw hand wilt aanraken, dan kunt u op uw handen een kleine schone witte zakdoek leggen en kan zo de H. Hostie naar de mond gebracht worden

Zo kan het ook

Corona had en heeft grote gevolgen. Meer dan we misschien ooit hebben beleefd. Een flinke ingreep in leven en samenleven, een confrontatie met onszelf, met huisgenoten meer dan anders, juist omdat we ongeveer acht weken vrijwel letterlijk zijn stilgezet. Nu is er de tijd van versoepeling, wel met de hand aan de noodrem om zodra de besmetting weer toeneemt, vrijheden in te perken.

In de coronatijd zijn we in Millingen al vlot kunnen beginnen met een dagelijkse online eucharistieviering via livestream (youtube, zoekwoord ‘kerk Millingen’), op maandag tot en met zaterdag om 9.00 uur en op zondag om 11.00 uur. We merken dat deze eucharistieviering goed gevolgd en gewaardeerd wordt, zelfs door veel meer mensen dan er vóór die tijd in de kerk waren. Het is ook een enorme vooruitgang dat mensen die aan huis gebonden zijn of geen vervoer hebben, dagelijks online de plaatselijke eucharistieviering kunnen volgen. We hebben daarom besloten om ook na de coronatijd door te gaan met het online uitzenden van de dagelijkse eucharistieviering vanuit Millingen, dus op maandag tot en met zaterdag om 9.00 uur en op zondag om 11.00 uur. Met  Hemelvaart op donderdag 21 mei is de eucharistieviering om 11.00 uur.

In de coronatijd heb ik mezelf ook met een aantal anderen beziggehouden met het interieur van de Millingse kerk, vrijwel elke dag in de kerk zittend van vier tot vijf. Wat staat het hier vol, dacht ik, zo kun je niet goed tot rust komen, los van het feit dat hier ook spullen uit de gesloten kerk van Beek staan/stonden opgeslagen. 

Gelukkig bestaat er de kunst van het weglaten en het accentueren. Daardoor kan iets beter tot z’n recht komen. Vooral weglaten, maar ook schuiven en eventueel iets toevoegen wat past binnen het geheel. 

Misschien hebt u zelf in deze tijd ook ervaren dat het ruimte geeft om minder druk te zijn en uw huis of leven minder vol in te richten. En dat er dan ruimte komt voor dingen die er anders bij inschieten. Meer aandacht voor ontmoeting, met anderen, met de Ander. 

Over een week vieren we de Hemelvaart van Jezus. Van belang is dat we kunnen ervaren dat de Heer ons door zijn Hemelvaart niet in de steek laat, maar juist nog dichter bij ons kan zijn, als wij ons voor Hem openstellen. Dat hebben zijn vrienden ervaren met Pinksteren, tien dagen later. Die tien dagen hebben ze niet alleen maar gewacht of de heilige Geest zou komen. Nee, ze hebben om zijn komst gebeden en zich voor zijn komst opengesteld. Vol verlangen, niet meer bang, vol geloof. Door de goede inbreng van Maria die die dagen bij hen was, kwamen de stukjes van de legpuzzel op hun plek, ook de verdrietige en lastige stukjes. Met elkaar en met Maria hebben ze kunnen groeien in liefde en gemeenschap. Hun leven werd heel anders. De Heer Jezus was hun houvast geworden, hun diepste bezieling. Veel dingen uit hun oude leven pakten ze niet meer op of werden anders door deze ervaring. Zo kan het ook. Of beter…

Pelgrim online

Sinds zondag 19 april wordt om 10.00 uur, voorafgaand aan de eucharistieviering, Pelgrim Online uitgezonden. Aan de hand van foto’s vertelt pastoor Rudo Franken over zijn pelgrimsreizen met mensen. BD1 maakt tegelijk een opname die een paar uur later online beschikbaar is. Op zondag 17 mei is het onderwerp Lourdes; op 24 en 31 mei Santiago de Compostella. 

Gebed en kaarsje

In onze parochie is daarvoor veel gelegenheid. In Millingen is de kapel van Onze Lieve Vrouw van altijddurende bijstand elke dag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur, en de kerk elke dag van 16.00 uur tot 17.00 uur – op donderdag aanbidding; in Leuth is de Mariakapel van de kerk elke dag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur; in Beek is de Mariakapel van de Grote Bartholomaeus elke dag geopend van 9.30 uur – 17.30 uur; in Ooij is de kerk elke zaterdag geopend van 14.00 uur tot 15.00 uur. Ook is er een Fatimakapel in Millingen aan de Schoolstraat 4, waar u altijd welkom bent voor gebed en of een kaarsje bij Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans.

Rozenkrans

In de meimaand wordt aansluitend aan de online-Mis van 9.00 uur (van maandag tot en met zaterdag) de rozenkrans gebeden. In de kerk en de Fatimakapel ligt een foldertje met uitleg over het bidden van de rozenkrans.

13 mei gebedsdienst Fatimakapel

Woensdag 13 mei om 19.00 uur zal er een gebedsdienst worden gehouden bij de Fatimakapel. Deze wordt opgenomen door BD1 en zal enige tijd later online beschikbaar zijn. 

Misintenties en collecte

Ook voor onlinevieringen – die u thuis via youtube live kunt volgen – kunt u misintenties bestellen, en wel vanuit de hele parochie en zelfs daarbuiten.

Bij onlinevieringen missen we de collecte. De vaste lasten gaan gewoon door. U wordt uitgenodigd om via de bank naar vermogen bij te dragen aan de collecte. Graag t.n.v. Kerkbijdragen o.v.v. collecte NL36RABO 0134 402316.

Rudo Franken, pastoor

Online

‘Bij de online vieringen kan ik veel beter de aandacht erbij houden’, zo vertelde een ouder iemand mij bij een bezoek aan de Fatimakapel in m’n tuin.  Ook anderen zouden zich volgens hem zo hebben uitgesproken. Gelukkig hebben we in Millingen de mogelijkheid, zijn er mensen die daarvoor de mogelijkheid scheppen, waarvoor dank. Uiteraard kan een online viering niet op tegen een ‘echte’ viering, waarbij we met lichaam en ziel aanwezig zijn. Toch bewerkt een online viering blijkbaar wel het een en ander. Het kan ook zijn dat we hierdoor in huiselijke kring bezinning en gebed ontdekken, soms zelfs met elkaar. Wat dat betreft is het goed dat we voor langere tijd worden stilgezet, een soort retraite, algemene bezinning zelfs wereldwijd. Ondertussen zijn we op weg naar het Pinksterfeest. We vieren dan dat de Geest van God de vrienden van Jezus voorgoed bezielt en wel zo dat zij de blijde boodschap niet voor zichzelf houden, maar die vreugde graag met anderen willen delen. Wie weet, wordt dit voor ons in deze tijd ook werkelijkheid. Diepgaande veranderingen hebben misschien juist stilte nodig en doorleefd gebed, gebed tot op het bot. Beetje bij beetje, elke dag. De dagelijkse Mis online wil hier natuurlijk bij helpen (ma-za 9.00 uur, zo 11.00 uur; via livestream: youtube, zoekwoord ‘kerk Millingen’), en de dagelijkse dan wel wekelijkse openstelling van kerken en kapellen in onze parochie. Laten we daar ons voordeel mee doen in onze opgang naar het feest van Pinksteren.  Ik wens u veel moed en vreugde. Hou vol, heb lief!