Live volgen via Youtube

Maatregelen i.v.m. coronavirus vanaf 26 maart 2020 tot en met 1 juni 2020.
Parochie Maria ten Hemelopneming.

De eucharistieviering is besloten, niet toegankelijk, maar wordt wel uitgezonden via Youtube (zoekwoord “kerk Millingen”). Rechtstreekse link naar het youtubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UClfJhG3LxzgqN6Wa7MBqQHw

Indien u zich gratis wilt abonneren op dit kanaal, heeft u een google en/of gmail-account nodig.

De wekelijkse zondagdienst alsmede de vieringen rond Pasen komen ook op BD1 (https://www.youtube.com/c/BD1mediabedrijf/videos).


Zondag 11.00 uur
Maandag t/m zaterdag 9.00 uur

Witte Donderdag 19.00 uur
Goede Vrijdag 15.00 uur
Goede Vrijdag 19.00 uur
Paaswake 21.00 uur
1e en 2e Paasdag 11.00 uur

De kerk is open elke dag 16.00 tot 17.00 uur. Er is dan de mogelijkheid van geestelijke communie (zie gebedsblaadjes in de kerk). Let op de afstand van 1,5 meter.

Aanbidding van het Allerheiligste (Jezus in de Hostie) Donderdag 16.00 – 17.00 uur. Alleen op de 28 aangegeven plaatsen.

Bij verkoudheid heeft men geen toegang.

Sterkte in deze tijd,

Rudo Franken, pastoor, 06-46193591


Update maatregelen inzake coronavirus

Op 26 maart hebben de bisschoppen aangegeven dat er tot en met Pinksteren (1 juni) geen publieke vieringen mogelijk zijn. Voor onze parochie betekent dit dat de vieringen die vanaf heden gehouden worden niet toegankelijk zijn dan voor anderen dan de priester, de koster en een lector. Hierbij kan de heilige Communie niet worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van 1,5 meter niet kan worden gehandhaafd en onveilig kan zijn.

Vieringen vanuit Millingen worden dagelijks uitgezonden via livestream, op zondag om 11.00 uur en van maandag tot en met zaterdag om 9.00 uur. Misintenties gelieve in de brievenbus van de kapel te doen met duidelijke vermelding van datum, naam en telefoonnummer. De zondagsboekjes liggen in de week ervoor achter in de kerk. U mag zo’n boekje mee naar huis nemen, voor uzelf en/of voor een ander.

Alle andere activiteiten tot 1 juni vervallen. De kerk gaat niet volledig op slot.

Kerken open voor gebed en om zondagsmisboekje op te halen

Kerk Millingen elke dag 16.00 uur -17.00 uur – op donderdag aanbidding

Kapel O.L. Vrouw altijddurende Bijstand kerk Millingen elke dag 9.00 uur – 17.00 uur

Mariakapel kerk Leuth elke dag 9.00 uur – 17.00 uur

Mariakapel Grote Bartholomaeus Beek elke dag 9.30 uur – 17.30 uur

Kerk Ooij: Paaszondag 11.00 uur – 13.00 uur; elke zaterdag 14.00 uur – 15.00 uur

Kerk Kekerdom: Goede Vrijdag 15.00 uur – 16.00 uur

In de kerk van Millingen staat een tafel waarop mensen houdbare levensmiddelen achter kunnen laten voor de voedselbank (droge kruidenierswaren en zeep en sop).

Voor vragen of een gesprek ben ik beschikbaar onder 06-46193591.

Vieringen Goede Week en Pasen

Op Palmzondag (5 april) is de viering om 11.00 uur, op Witte Donderdag (9 april) om 19.00 uur, op Goede Vrijdag (10 april) is de kruisweg om 15.00 uur en de avondviering om 19.00 uur. De Paaswake (11 april) is om 21.00 uur. De viering op 1e en 2e Paasdag is om 11.00 uur. Palmtakjes kunnen in de diverse kerken worden opgehaald tijdens openingstijden.

Geestelijke Communie

Voor allen, behalve priesters, is het door deze corona-omstandigheden een hele tijd niet mogelijk om de heilige Communie te ontvangen. Met navolgend gebed kunt u uw verlangen uitdrukken en voeden naar de Communie met Jezus in de Hostie. We noemen dit de geestelijke communie: Mijn Jezus, ik geloof dat U in het heilig Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin U boven alles en verlang ernaar, U in mijn ziel te ontvangen. Maar omdat ik dit thans niet werkelijk doen kan smeek ik U, tenminste op geestelijke wijze in mijn hart te komen. Ik omhels U alsof U al gekomen bent, en ik verenig mij geheel en al met U. Laat niet toe, dat ik me ooit van U losmaak. Amen.

Kerkdiensten Millingen via Youtube

De kerkdienst wordt zoals gezegd digitaal uitgezonden, via Youtube. Dat betekent dat u deze (live) kunt zien op uw computer, laptop, tablet, smart-TV, ipad en mobiele telefoon. Het zoekwoord op Youtube is “Kerk Millingen” (of via deze link: https://www.youtube.com/channel/UClfJhG3LxzgqN6Wa7MBqQHw ) U kunt de dienst van zondag en de Goede Weekvieringen ook ongeveer twee uur later bekijken via BD1. Met dank aan Erik Hell.

Fatima-kapel in pastorietuin in Millingen

Op 25 maart, hoogfeest van Maria Boodschap, is de kapel ter ere van Onze Lieve Vrouw van Fatima in de tuin van de pastorie aan de Schoolstraat in Millingen in gebruik genomen met een gebedsdienst ter ere van Maria. Deze kunt u zien op BD1 ( https://www.youtube.com/watch?v=81h5LwV8dHU), evenals een interview dat een paar dagen eerder plaatsvond. Iedereen is van harte welkom bij deze kapel. Zeker in deze corona-tijd wil Maria ons bemoedigen.

Ondanks alles een Gezegend Pasen

Pasen 2020 hadden we ons waarschijnlijk heel anders voorgesteld. We worden gewoon stil gezet. Zelfs als kerkganger, zelfs als priester. We weten niet hoe lang de Coronacrisis gaat duren. Maar deze crisis heeft ook positieve kanten. Goede Vrijdag waarop we het sterven van Jezus gedenken, heet niet voor niets ‘goed’. Het is goed dat Hij voor ons zijn leven heeft gegeven, ons zijn liefde geeft. Dat drong bij zijn vrienden pas door met Pasen en nog later, toen Hij aan hen verscheen als de Levende Heer. Het lijkt mij geen toeval dat de Coronacrisis ook Pasen treft. We leven in een bijzondere tijd. Wat goed als we Pasen dit jaar echt Pasen kunnen laten zijn, een nieuwe lente in ons (geloofs)leven. Als de ‘normale’ (Paas)drukte wegvalt, komen we misschien pas echt uit bij onze diepste kern. Wie weet, treffen we daar de verrezen Heer. Ik wens ons allen een Gezegend Pasen.

Rudo Franken, pastoor

Woord ter bemoediging

Broeders en zusters in Christus,

Wij leven in een onzekere tijd. Het coronavirus lijkt heel de samenleving tot stilstand te brengen. Veel burgers, ook veel gelovigen, zijn bezorgd. Ikzelf werd donderdag tijdens de Eucharistie in de Sint Jan geraakt en gesterkt door de prachtige woorden van de profeet Jeremia: Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt en zich veilig weet bij hem. (Jeremia 17,7).

Op dit moment leeft er veel onzekerheid in ons hart. Hoeveel mensen zullen ziek worden? Hoeveel mensen zullen door het virus sterven? Hoeveel mensen zullen zich in deze weken van sociale onthouding extra eenzaam voelen? Wat betekent het virus voor de werkgelegenheid en bestaanszekerheid? Allemaal vragen waarop wij op dit moment geen antwoord krijgen. Gelukkig dan de mens die zich geborgen weet bij God.

Wij leven in de Veertigdagentijd. Wij mogen Jezus begeleiden op weg naar Jeruzalem. Opnieuw gedenken wij hoe de Heer zichzelf heeft weggeschonken. Volkomen beschikbaar voor zijn Vader en dienstbaar aan ons mensen. In alle nood klampte Jezus zich vast aan zijn Vader en bleef op Hem vertrouwen. Hij stierf met op zijn lippen de woorden: Vader, in uw handen beveel ik mijn Geest ( Lucas 23,46).

De Nederlandse bisschoppen hebben, om de verspreiding van het virus in te dammen, een moeilijk besluit genomen. Op zaterdagavond en op zondag worden in onze kerken tot minstens het einde van deze maand geen publieke liturgische vieringen meer gehouden. De eredienst aan God mag geen bron van besmetting van mensen worden. Maar deze maatregel nodigt ons uit om op andere manieren onze verbondenheid met de Heer gestalte te geven. Priesters worden bijzonder uitgenodigd privé of met hun teamleden opzondag in besloten kring de Eucharistie te vieren. Wij tonen zo de kracht van het plaatsvervangend gebed en mogen ons zo met geheel de parochie in gebed verbonden weten. Parochianen kunnen thuis bidden of in onze open kerken en kapellen een kaars branden. Juist nu zullen veel gelovigen hun toevlucht willen zoeken bij de Maria, de moeder van onze Heer. Zo kunnen wij God vragen om met zijn Geest onze zorgen te bedwingen en ons tot mensen van vertrouwen en overgave te maken. Laten wij heel bijzonder bidden voor de mensen die getroffen zijn door het virus. Maar ook voor alle artsen en verpleegkundigen die dag in dag uit hard werken om de nood van zieken te lenigen. In kracht van het gebed zijn wij allen, juist in deze dagen, geroepen om anderen van dienst te zijn, heel bijzonder zieken, ouderen en eenzamen. Juist nu zijn wij uitgenodigd om, met de woorden van paus Franciscus, gestalte te geven aan een cultuur van solidariteit en barmhartigheid. Hopelijk kunt u veel kwetsbare parochianen via telefoon of internet bijstaan. Laten wij elkaar nabij blijven, juist hen die er alleen voor staan. Ik hoop en bid dat u zich veilig mag weten bij de goede God. In Christus toont Hij zijn onvoorwaardelijke liefde en trouw. In gebed blijf ik bijzonder met u en geheel het bisdom verbonden.

Dr. Gerard de Korte
Bisschop van ’s-Hertogenbosch

Uitnodiging afscheid H. Remigiuskerk en nieuw begin

Op zaterdag 18 april om 19.00 uur vindt in de H. Remigiuskerk aan het kerkplein te Leuth de laatste eucharistieviering plaats, waarin we afscheid nemen van dit kerkgebouw. Een gebouw dat voor velen een grote betekenis in hun leven heeft gehad. Muzikale medewerking aan deze viering geven het gemengd Remigiuskoor en het koor Les Alouettes. In deze viering wordt tevens de Mariakapel in gebruik genomen als gewijde ruimte die behouden blijft voor dagelijks gebed en een wekelijkse eucharistieviering op dinsdagavond.

Op zondag 26 april worden de gelovigen van Leuth bijzonder welkom geheten in de Sint Antonius van Paduakerk te Millingen aan de Rijn, hoofdkerk van onze parochie Maria ten Hemelopneming. In de eucharistieviering om 11.00 uur zullen tekenen van herkenning van de Leuthse kerk, die zijn meegebracht, hier een mooie plek krijgen. Herkenning kan bijdragen aan een thuisgevoel.

Voor beide gebeurtenissen wordt u, uw vereniging of een delegatie daarvan, van harte uitgenodigd.

Namens het bestuur van de parochie Maria ten Hemelopneming,

Comité afscheid H. Remigiuskerk

Afdalen in de stilte

Carnaval is drukte en plezier, een feest van verbondenheid en uitbundigheid. Graag deed ik mee, ook in de optocht, in Kekerdom, Millingen en Beek. De carnaval is voor mij ook een signaal voor die andere tocht die daarna komt, de veertigdaagse tocht naar Pasen, een tocht waarbij we juist de stilte opzoeken. Stilte om te ontdekken wat er in ons leeft en om te komen tot herbronning. Weg van de drukte van de wereld, weg van de te volle agenda om in balans te komen, in het reine met onszelf, met de ander en met de goede God. Stilte, bezinning en soberheid om gevoelig te worden voor de diepe vreugde en vrede die Christus ons wil geven en via ons aan anderen. Afdalen in de stilte.

Als je bidt, ga dan in je binnenkamer, sluit de deur achter je en bid tot je Vader die in het verborgene is… Als je eenmaal zo’n plek gevonden hebt, wees er dan tevreden mee. Soms kun je beter alleen zijn in een kerk dan in een kamer in je eigen huis. Thuis kun je altijd weggeroepen en gestoord worden (en wees er dan niet gepikeerd over, want soms vraagt de liefde erom). Maar in die rustige kerken blijf je naamloos, ongestoord in de schaduwen. Laten er toch altijd verstilde, donkere kerken zijn waarin mensen hun toevlucht kunnen nemen. Plaatsen waar zij in alle stilte kunnen neerknielen. Huizen van God, gevuld met zijn stille aanwezigheid. Zelfs als zij niet weten hoe te bidden, kunnen zij daar tenminste in stilte verblijven en rustig ademhalen. Een plaats waar je geest leeg kan zijn, waar je je zorgen kunt vergeten, af kunt dalen in de stilte en de Vader in het verborgene kunt aanbidden.

Met deze woorden kan Thomas Merton ons mogelijk helpen naar stilte en gebed. We zouden een kerk kunnen bezoeken, waar dan ook. In Millingen is de dagkapel van de kerk elke dag open; elke donderdag van 9.30 tot 18.30 uur hebben we er zelfs de kans om bij Christus te zijn zoals Hij met eerbied wordt omgeven in de heilige Hostie op het altaar. We zien brood. Maar Hij is het zelf. Op de dag voor zijn sterven heeft Hij dat aan zijn vrienden duidelijk willen maken, heeft Hij zichzelf uitgedeeld in brood dat Hij brak, een teken dat Hij ons naliet om Hem tegenwoordig te stellen en aanwezig te weten in ons eigen leven. Wat doet het met ons, als we daar een uurtje bij Hem zijn? Eigenlijk hoeven we niets te zeggen. Laat het maar gewoon gebeuren, terwijl jij kijkt naar Hem en Hij naar jou.Rudo Franken, pastoor

Voorbereiding Eerste Communie en Vormsel

Zondag 16 februari was er voor het eerst in onze kerk een uitlegviering. De communicanten en vormelingen van dit jaar zijn hiervoor speciaal uitgenodigd, maar ook voor de mede parochianen was het zeker de moeite waard. De bijdrage van het familiekoor waar die zondag ook een aantal vormelingen en communicanten meezongen en de kinderen uit de projectgroepen die zo prachtig gelezen hebben maakten het samen tot iets moois.

De projecten ter voorbereiding op de communie en het vormsel zijn gestart. Op 3 woensdagmiddagen kwamen de communicanten inmiddels bij elkaar om te werken aan hun projectmap Dit werd met vol enthousiasme gedaan d.m.v. knutselen, puzzelen en te lezen uit hun gekregen kinderbijbels. De vormelingen komen om de week op maandagavond samen en werken in hun project, lezen en doen opdrachten om het geloof en elkaar te leren kennen. Ook zullen ze in april een dag naar Den Bosch gaan samen om deel te nemen aan een dag speciaal voor vormelingen in ons Bisdom.

We kijken uit naar de presentatie van de communicanten zondag 8 maart om 11 u in de kerk in Millingen. Tijdens deze viering zal het familiekoor zingen. Het familiekoor is er voor jong en oud dus heb je zin om mee te zingen kom dan zondag 8 maart om 9.30u dan oefenen we samen de liedjes van die viering. Na afloop is er een speurtocht in/door de kerk voor jong en oud.

Werkgroep Eerste Communie en Vormsel

Carnaval, veertigdagentijd en volwassen dopeling

Fijn dat carnaval in de vijf dorpen van onze parochie zo’n groot feest is. Iets daarvan heb ik al mogen proeven bij verschillende gelegenheden. De oorsprong van carnaval ligt in de kerk. Dit feest gaat vooraf aan de 40daagse vastentijd, de aanloop naar Pasen, het grootste kerkelijk feest. Naar dat feest groeien we toe in de veertigdaagse vastentijd. Een warming-up dus voor de vasten. En daar doe ik graag aan mee (aan allebei!). De vastentijd begint met Aswoensdag waar we het Askruisje kunnen ontvangen, teken van bekering en bezinning. In onze kerken kan dat op woensdag 26 februari om 9.00 uur in Beek en om 19.00 uur in Millingen.

Op zondag 1 maart, de 1e zondag van de veertigdagentijd, vindt tijdens de Mis van 11.00 uur in Millingen de opname in het catechumenaat plaats van Martin Oosterwijk uit Kekerdom. Hij wordt al geruime tijd voorbereid op het doopsel (en vormsel en Communie) dat hij tijdens de komende Paaswake 11 april zal ontvangen. De opname in het catechumenaat is de 1e openlijke stap van de doopleerling. Door zíjn stap kunnen ook wij daarvan iets meekrijgen, kan ons eigen doopsel opgefrist worden en is de veertigdagentijd voor ons misschien wel een uitdaging tot herbronning. Ik zou zeggen: kom en beleef het.

Afscheid en nieuw begin voor Leuth

Inmiddels is ook voor de kerk van Leuth de laatste eucharistieviering in de kerk vastgesteld, en wel op zaterdagavond 18 april 2020 om 19.00 uur. Op 2e Paasdag 13 april zal er om 9.15 uur in de kerk van Leuth ook een eucharistieviering zijn.

Mensen van Leuth zullen op zondag 26 april worden verwelkomd in Millingen tijdens de viering van elf uur. In Leuth blijft de wekelijkse eucharistieviering op dinsdagavond om 19.00 uur (in de Mariakapel) en de maandelijkse zondagsviering op zaterdag 19.00 uur voor de tweede zondag van de maand (in het Kulturhus).

Aangrijpend afscheid en nieuw begin

Zeer velen waren samengekomen voor het afscheid van de Grote Bartholomaeus in Beek op zaterdagavond 25 januari, niet alleen van Beek, maar ook uit de andere vier dorpen van de parochie, en uiteraard ook menige oud-Bekenaar. Goed om met elkaar de pijn en het verdriet te voelen en elkaar te vinden in het geloof dat ons in deze omstandigheden nog meer lijkt te willen samenbrengen. Deze afscheidsviering werd mooi opgeluisterd door de beide koren van Beek. De priesters en diaken hadden voor deze gelegenheid de gouden kazuifels en dalmatiek aangetrokken. 

Toen na de Communie het altaar afgeruimd en ontbloot werd, het heilig Sacrament de kerk werd uitgedragen naar de sacristie en vervolgens de Godslamp en kaarsen gedoofd werden tijdens het slotorgelstuk Fuga van Bach, greep dit menigeen zeer aan. Dit bleek naderhand bij de koffie, waar velen dankbaar gebruik van maakten om een en ander met elkaar te kunnen laten bezinken. 

Dat het de laatste viering was in deze kerk, is onvoorstelbaar, zo gaven enkelen na afloop aan. Helaas is het niet anders. De jas is te groot. Een passende jas kan ons helpen om tot geloof te komen en elkaar hierin over de dorpsgrenzen heen te ondersteunen en inspireren. Want uiteindelijk gaat het om ons mensen en niet om de stenen. We kunnen ons geloof vieren waar dan ook. 

Fijn dat we op zondag 2 februari een bescheiden maar warm begin konden maken met de verwelkoming van mensen uit Beek in de eucharistieviering van elf uur in Millingen. Aan het begin van de viering hebben mensen elkaar begroet en welkom geheten, een praatje met elkaar gemaakt om zo nog meer als gemeenschap de eucharistie te kunnen vieren. Leden van de Beekse schutterij droegen het zilver van Beek naar het altaar en begeleidden de reliek van de H. Bartholomaeus, een klein glas-in-lood raam met een afbeelding van de H. Bartholomaeus en het heilig Sacrament in een waardige processie door de kerk. Ook de koster, een lector, acoliet en collectant uit Beek werden in de viering betrokken. De Cantorij betrok de hele gemeenschap bij de zang zodat we zingend en biddend met elkaar de Heer ontmoetten, die als klein kind in de tempel al werd aangeduid als Licht voor alle volkeren, het feest dat we op deze zondag vierden.

In Beek zal er in de kleine Bartholomeus een wekelijkse eucharistieviering zijn op woensdag om 9.00 uur en een maandelijkse zondagsviering op zaterdag om 19.00 uur voor de derde zondag van de maand.

Klik hier om naar de foto’s van 2 februari te gaan.

Waarom ik bij de kerk blijf

Ik houd van Romaanse kerken. Met hun eenvoudige waardigheid wekken ze mijn ziel. Zeker de kleintjes doen dat. Ze ademen rust, ruimte, eenvoud, diepte. Dat is ook mijn antwoord op de vraag waarom ik bij de kerk blijf. Om wat ik vind in gebed, vieringen, medegelovigen; om de rust, ruimte, eenvoud en diepte. Ik geef grif toe dat er ook van alles in de kerk is dat niet eenvoudig en diep is. De kerk komt duidelijk tekort. Sommige dingen zijn echt slecht. Maar vanuit de rust en de diepte groeit de roeping om bij te dragen aan een kerk met een menslievend gelaat… (Jos Moons, s.j.)

In de kerk ben ik geworteld. Ik realiseer me dat ze er reeds lang voor mij was, dat ze zich om mij heen op allerlei manieren vertakt, dat ik er zelf een bijdrage in heb die ook weer nieuwe loten opgeleverd heeft. Lang niet alles wat er gebeurt in de kerk overzie ik, met veel ben ik blij, soms frons ik mijn wenkbrauwen… De kerk is voor mij de plaats waar en van waaruit ik mijn geloof onderhoud en vooral leef… Leven vanuit het besef dat ik geliefd ben en onderweg naar het Rijk van Vrede en Recht is de grond geworden waarop ik sta. Het doet me goed dat ik dat fundament kan delen met velen…(Karin van Den Broeke)

Wij hebben in de jaren tachtig en negentig heel wat geprotesteerd tegen institutionele scheefgroei. Daar heb ik geen spijt van. Maar toch werd zowel bij onze kritiek als bij degenen die we bekritiseerden, de buitenkant belangrijker dan waar het uiteindelijk over gaat. We vergaten dat er een mysterie ten grondslag ligt aan elke vorm van kerk. Als je denkt te weten dat anderen dat niet eerbiedigen, moet je vooral niet zelf de fout begaan het dan ook maar te vergeten. Toch is dat gebeurd. De meeste van mijn vrienden uit die tijd werden op een gegeven moment niet meer boos over de kerk. De kritische houding zakte weg, en daarmee ook het belang dat zij hechtten aan het kader dat kerk aan hun leven kon bieden. Zijn ze dan niet nog veel meer dan voorheen het slachtoffer geworden van waar ze het eigenlijk niet mee eens waren?… Ik zou iedereen een klooster in zijn leven gunnen.

Niet dat iedereen monnik of moniale moet worden, maar wel dat er een omgeving is waar je passies en je gedachten een plek krijgen door steeds weer een laag dieper te boren. Dan kun je namelijk met tegenspraak en ontevredenheid omgaan zonder de eenheid van waaruit je leeft uit het oog te verliezen. Daar kom je God tegen, het open einde van je verlangen. Veel gasten die bij ons in de abdij komen of bezoekers van mijn lezingen vertellen mij dat ze het klooster heel anders beleven dan de parochie of gemeente. Ik kan dat ergens wel begrijpen, want in het klooster leven weer een specifieke spiritualiteit die mij op mijn veertigste voor dit leven heeft doen kiezen. Maar ik probeer daar meteen bij te zeggen dat er een klooster voor ieder mens bestaat. Iedere parochie of gemeente kan het klooster in je leven worden. Schrift en sacramenten zijn een grote schat die je steeds weer bij het mysterie kan brengen. Daarvoor is alleen de ervaring nodig dat je op je plek bent, met al je kritiek en vragen… (Thomas Quartier)

Uit: ‘Daarom blijf ik bij de kerk’, uitgeverij Adveniat 2020