11Daagse rondreis Italië

T

Tweede helft oktober 2018 bij voldoende deelname uit Millingen e.o., georganiseerd door Rudo Franken, pastoor. bij voldoende deelname uit Millingen e.o., georganiseerd door Rudo Franken, pastoor. 

Afbeeldingsresultaat voor FRANCISCUS

Na de succesvolle spirituele rondreis van 16 dagen in Frankrijk, Spanje en Portugal oktober 2017 is er in oktober 2020 een spirituele Franciscusreis met als hoogtepunten Rome (3 nachten) en Assisi (2 nachten).

Daarnaast bezoeken we plaatsen zoals Vicenza, Padua, Loreto, Norcia, Cascia, Orvieto, Siena en Montecatini.

Bijzonder is het om met elkaar door het ‘verleden’ te kunnen wandelen en ons te laten inspireren door mensen als Franciscus, Benedictus, Antonius en menig ander. Uiteraard hopen we op onze reis ook onze paus Franciscus te zien en iets te kunnen proeven van zijn hervorming en vernieuwing. Kosten ongeveer € 850,- p.p.  op basis van halfpension. 

Meer info/aanmelding: pastoor Rudo Franken, Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn, 06-46193591, rfrankenpr@hotmail.com

Bij voldoende interesse wordt deze bedevaart georganiseerd.

Afbeeldingsresultaat voor st peter paul

Lourdesbedevaart

Van 3-8 september 2020 kunt u mee naar Lourdes. We reizen samen vanaf Millingen en vliegen vanaf Maastricht voor een zesdaagse bedevaart. We sluiten aan bij het programma van Huis voor de Pelgrim (voorheen: Organisatie Limburgse Bedevaart Lourdes). Meer info bij pastoor Rudo Franken die zelf mee gaat. Zie ook website: www.huisvoordepelgrim.nl

Kerktaxi

Hiermee wordt bedoeld vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Het zou fijn zijn als in elk kerkdorp iemand contactpersoon wil zijn. Een contactpersoon kan iemand zijn die met eigen auto voor de viering naar een van de andere vier dorpen rijdt en bereid is om anderen mee te nemen. Als u interesse hebt, gelieve dan contact op te nemen Jan Wassink, 06-23982261.

Redactie parochieblad

Bij wijze van proef is dit parochieblad samengesteld door de pastoor in overleg met enkelen. Naast een drietal mensen dat al heeft aangegeven in de redactie te willen gaan plaatsnemen, zoeken we nog naar redactieleden vanuit Beek, Ooij en Leuth. Dit om de hele parochie erbij te betrekken en samen te bouwen aan onze geloofsgemeenschap. Hebt u interesse, neemt u dan contact op met de pastoor.

Parochiebreed pastoraat(sgroep)

De krimp op velerlei gebied nodigt ons uit tot bundeling van krachten en tot het inslaan van nieuwe wegen. We staan voor de opdracht om met elkaar vanuit herbezinning te werken aan één vitale geloofsgemeenschap, die een thuis biedt aan velen en een uitstraling heeft naar buiten. We zetten in op verbinding en verdieping, bv. parochiebreed overleg over het liturgierooster, werkgroepen parochiebreed met elkaar in contact brengen, geloofsverdieping.
De ontwikkeling van een pastoraatsgroep die parochiebreed mee het pastoraat draagt, vanuit en voor de verschillende dorpen en voor het geheel, zou daarbij goed kunnen helpen, Hebt u interesse, neemt u dan contact op met de pastoor.

Nieuwe kapel in gasthuis

Met de renovatie van het Gasthuis Johannes de Deo in Millingen heeft de kapel aldaar plaats moeten maken voor een uitbreiding van de gemeenschapsruimte/het restaurant. De Missen op de 2e en 4e zondag van de maand vinden sindsdien plaats op het Kastanjeplein (10.15 uur). Een stille ruimte was ingericht op de 1e etage, maar zonder tabernakel. In goed overleg is deze stille ruimte nu omgevormd tot kapel met tabernakel.
Daarin is voortaan meestal op de derde maandag van de maand om 16.00 uur een eucharistieviering. 18 november was de eerste keer.

Koffie na viering

In Leuth en nu ook in Millingen (op de laatste zondag van de maand) is er koffie na de Mis. Een mooie gelegenheid om elkaar nog te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee. Wanneer u ook in een van de andere dorpen graag koffie na de Mis zou willen drinken, laat het dan even de pastoor weten. We proberen een en ander in gang te zetten.