Online Adventskalender

Klik op het paatje om naar de online Adventskalender te gaan. De online Adventskalender werkt zoals een klassieke adventskalender: elke dag is er een luikje om te openen. Alleen zult u er geen chocolaatje vinden maar een opdracht of tekst die ons meeneemt naar het Kerstfeest. De meeste opdrachten zijn voor kinderen, vaak samen met hun ouders. Sommige opdrachten zijn specifiek voor ouders en voor grootouders.

De kerst editie Parochieblad

De kerst editie van ons Parochieblad staat op de website. U kunt hem hier downloaden. Iedereen die aan heeft gegeven het blad graag per mail te ontvangen heeft een mail gekregen. Niet gekregen en toch graag digitaal ontvangen? Stuur dan een mailtje naar m.g.b.oosterwijk@gmail.com

Diverse vrijwilligers hebben per dorp aangegeven te willen helpen met het bezorgen van ons blad. Dat is heel erg mooi. De komende dagen zal het blad dus ook (indien u dat heeft aangegeven) worden bezorgd.

Veel leesplezier!

Tips en kopij voor de volgende editie zijn van harte welkom: u kunt contact opnemen met de redactie via m.g.b.oosterwijk@gmail.com

Zomer 2021 editie Parochieblad

De nieuwe editie van ons Parochieblad staat op de website. U kunt hem hier downloaden. Iedereen die aan heeft gegeven het blad graag per mail te ontvangen heeft ook een mail gekregen. Niet gekregen en toch graag digitaal ontvangen? Stuur dan een mailtje naar m.g.b.oosterwijk@gmail.com

Wanneer de drukker het boekje klaar heeft zal hij bij een ieder die dat heeft aangegeven worden bezorgd en op de vaste punten komen te liggen.

Veel leesplezier!

Tips en kopij voor de volgende editie zijn van harte welkom: u kunt contact opnemen met de Redactie via m.g.b.oosterwijk@gmail.com

Parochiefeest 15 Augustus in Ooij

Vorig jaar was het al de bedoeling dat het parochiefeest van Maria ten hemelopneming in Ooij zou worden gevierd. Vanwege corona hebben we een heel bescheiden feest gevierd in Millingen, met eerst de eucharistieviering en na de koffie het samen in de kerk bekijken van een film met interviews van vrijwilligers uit onze vijf dorpen over hun droom voor de parochie en hun eigen dorp.

We houden we het parochiefeest graag in Ooij. Het zou leuk zijn om vanuit de vier andere dorpen per fiets of zelfs te voet en natuurlijk ook met de auto naar Ooij te gaan. Met elkaar kunnen we er iets moois van maken en een onvergetelijke dag beleven.


10.30 uur eucharistieviering in kerk van Ooij met samenzang en koorzang van koorleden uit de vijf dorpen onder leiding van Lianne van der Burgt.

Voor de kinderen is er een kindernevendienst tijdens het eerste gedeelte.
Na de communie is er een getuigenis van een bekeerling.

11.45-13.00 uur De Sprong is open voor eten en drinken met elkaar
13.15 uur gezamenlijke afsluiting in de kerk: de heilige Hostie zal in de monstrans ter aanbidding op het altaar worden geplaatst. Zang, gebed en stilte
13.30 uur eenieder kan weer huiswaarts gaan

Aanmelding voor eucharistieviering en vervolg – uiterlijk tot en met 12 augustus – graag via contactpersoon van dorp:


Millingen: 06-40589700; Ooij: 024-6632271; Kekerdom: 0481-432167 Leuth: 06-53182610; Beek: 06-50848704


Deze eucharistieviering in Ooij is dankzij BD1 rechtstreeks te volgen via de livestream van de kerk van Millingen.

Vormsel

Op Pinkstermaandag 24 mei om 10.30 uur is in de kerk van Millingen een eucharistieviering waarin zes tieners het heilig Vormsel zullen ontvangen uit handen van de hulpbisschop Mgr. Rob Mutsaerts. Gelukkig mogen we in onze kerk in Millingen sinds eind april 60 mensen ontvangen (i.p.v. 30). Mooi als deze vormelingen met hun familie op deze 2e Pinksterdag kunnen ervaren hoe welkom ze zijn bij Jezus, mede door u allen die gewoonlijk mee de eucharistie viert. Aanmelden blijft wel verplicht.

Mariaviering

Op vrijdag 28 mei, de laatste vrijdag in mei, is om 19.00 uur in de kerk van Millingen een Mariaviering. Onder het bidden van de rozenkrans en het zingen van Marialiederen trekken we ook langs het onlangs achter het tabernakel opgerichte en ingezegende nieuwe beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Mooi dat we op deze manier toch ‘in Lourdes komen’.

Eerste communie

Op zondag 16 mei om 10.30 uur is in de kerk van Millingen een eucharistieviering waarin drie kinderen voor het eerst de heilige Hostie zullen ontvangen. Fijn dat het voor deze kinderen nu eindelijk zo ver is, na het uitstel van vorig jaar vanwege corona. Gelukkig mogen we in onze kerk in Millingen sinds eind april 60 mensen ontvangen (i.p.v. 30). Mooi als deze kinderen op deze zondag kunnen ervaren hoe welkom ze zijn bij Jezus, mede door u allen die gewoonlijk mee de eucharistie viert. Aanmelden blijft wel verplicht.

Bid je mee om de Heilige Geest?

Met Pinksteren kwam de heilige Geest in de vrienden van Jezus. Door de heilige Geest waren ze niet meer bang. Ze hadden ervaren dat Jezus die gekruisigd was, uit de dood was opgestaan. Zij merkten ook dat Hij in en door hen werkte, ook al zagen ze Hem niet. Door hun woorden en daden kwamen velen tot geloof. Er ging een geweldige kracht en vreugde uit van deze gemeenschap.

Voor ons als gelovigen en als gemeenschap zal het natuurlijk ook goed zijn als wij in onze voorbereiding op Pinksteren verlangend bidden om de komst van de heilige Geest. En dat deze Geest zo nog meer in en door ons zijn goede werk kan doen, voor ieder wat bij hem of haar past, tot opbouw van het geheel.

Graag nodigen we je uit om van Hemelvaart tot Pinksteren (13-23 mei) mee te bidden om de komst van de heilige Geest in ons leven en in onze gemeenschap.
Vorig jaar hebben we met enkele mensen negen avonden op rij een kwartiertje via zoom gebeden om de heilige Geest in onze voorbereiding op Pinksteren. Dat willen we dit jaar weer doen. Heb je interesse, stuur dan een mail naar m.g.b.oosterwijk@gmail.com. Daarnaast is er een boekje met woorden voor deze negen dagen voor een meer persoonlijke voorbereiding. Dit boekje is beschikbaar in de kerken en kapellen van onze parochie.