Parochiebreed pastoraat(sgroep)

De krimp op velerlei gebied nodigt ons uit tot bundeling van krachten en tot het inslaan van nieuwe wegen. We staan voor de opdracht om met elkaar vanuit herbezinning te werken aan één vitale geloofsgemeenschap, die een thuis biedt aan velen en een uitstraling heeft naar buiten. We zetten in op verbinding en verdieping, bv. parochiebreed overleg over het liturgierooster, werkgroepen parochiebreed met elkaar in contact brengen, geloofsverdieping.
De ontwikkeling van een pastoraatsgroep die parochiebreed mee het pastoraat draagt, vanuit en voor de verschillende dorpen en voor het geheel, zou daarbij goed kunnen helpen, Hebt u interesse, neemt u dan contact op met de pastoor.

Nieuwe kapel in gasthuis

Met de renovatie van het Gasthuis Johannes de Deo in Millingen heeft de kapel aldaar plaats moeten maken voor een uitbreiding van de gemeenschapsruimte/het restaurant. De Missen op de 2e en 4e zondag van de maand vinden sindsdien plaats op het Kastanjeplein (10.15 uur). Een stille ruimte was ingericht op de 1e etage, maar zonder tabernakel. In goed overleg is deze stille ruimte nu omgevormd tot kapel met tabernakel.
Daarin is voortaan meestal op de derde maandag van de maand om 16.00 uur een eucharistieviering. 18 november was de eerste keer.

Koffie na viering

In Leuth en nu ook in Millingen (op de laatste zondag van de maand) is er koffie na de Mis. Een mooie gelegenheid om elkaar nog te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee. Wanneer u ook in een van de andere dorpen graag koffie na de Mis zou willen drinken, laat het dan even de pastoor weten. We proberen een en ander in gang te zetten. 

Aanbidding

Elke donderdag is in de dagkapel van de kerk in Millingen aan de Rijn is er eucharistische aanbidding tussen 9.30 uur en 18.30 uur. Er is dan gelegenheid om in stilte te verblijven bij het uitgestelde Allerheiligste – Jezus zelf in de Hostie. De hele dag is er elk uur minstens één iemand in de kapel aanwezig. Wilt u ook een uur ingeroosterd worden voor de aanbidding, dan kunt u dit doorgeven aan Ria Oliemeulen, tel. 0481-431572.

Afsluiting verkoop boek ‘Ruim een eeuw Antoniuskerk in Millingen

– dit boek, onder eindredactie van pater Willem Spann, Oblaat van Sint Franciscus van Sales is bij zijn diamanten priesterjubileum op 24 februari 2019 gepresenteerd in zijn ‘thuiskerk’ te Millingen. Naast Willem Spann verleenden vele anderen hun medewerking aan de totstandkoming van dit fraaie boek. Daardoor is het enorm divers en verrassend. Er is de geschiedenis van de parochie Millingen, zelfs verbonden met de H. Willibrord. En de naam van de nieuwe parochie (per 1-1-2014) Maria ten hemelopneming die sterke historische wortels blijkt te hebben, aldus de vorige pastoor, Eric Smits. Er zijn de koren en werkgroepen van toen en nu, die op allerlei wijzen bijdragen aan de liturgie, kijkjes achter de schermen.

Ruim 40 pagina’s worden besteed aan de architect van de kerk van Millingen, Wolter te Riele (1867-1937), een leerling van Pierre Cuypers, en de vele kerken in Nederland die hij heeft gebouwd, verbouwd of vergroot. Herwi Rikhof schrijft gedachten bij de prachtige glas-in-lood ramen op het priesterkoor, die fullcolour en paginagroot worden weergegeven.

Oud-pastoor Rob Mutsaerts, sinds 2010 hulpbisschop van bisdom Den Bosch, schrijft een treffende bijdrage ‘rokende misdienaars’. Een kleine greep uit dit waardevolle boek van maar liefst ruim 200 pagina’s in A4-formaat, prachtig uitgevoerd met vele foto’s. Willem Spann besluit met een droom: de tijd is rijp om … van de behouden restanten de diepere, verborgen waarden opnieuw te ontdekken … Laten we hernieuwd gaan dromen. Als afsluiting van de verkoop van dit “kerke-boek” ontvangt u bij aankoop van dit boek gratis drie exemplaren van een nieuwe tekening van Marjolijn Rigtering (zicht op de kerk vanaf de pastorietuin).

Verkrijgbaar in Millingen (Hebbes, kerk) voor € 20,00. Per post a.u.b. € 26,00 overmaken op NL66INGB0001803032 tnv Ned.Prov.OSFS, rekening W. Spann te Tilburg (postadres van vrager vermelden!)

Pastoor Rudo Franken

Uitnodiging: rondgang langs de vijf kerkdorpen

Sinds kort ben ik als pastoor werkzaam in deze parochie en daarom zou ik graag nader met u kennismaken. Mogelijk kent u ook een aantal bestuursleden nog niet en kennen zij u nog niet en daarom hebben we bedacht om samen een rondje te maken langs de vijf kerkdorpen. Graag willen wij u ontmoeten in uw eigen dorp, en uw verwachtingen, wensen en ideeën horen!

Van onze kant zullen wij u bijpraten over de ontwikkelingen rond pastoraat, gebouwen en organisatie. We zijn er om elkaar te helpen, te bemoedigen en te inspireren.

In december komen wij naar u toe op de volgende data:

Millingen: wo 4 dec 20.00-22.00 uur, Hotel Millings centrum

Leuth: di 10 dec 20.00-22.00 uur, Kulturhus

Kekerdom: do 12 dec 20.00-22.00 uur, Kulturhus

Beek: di 17 dec 20.00-22.00 uur, Kulturhus

Ooij: do 19 dec 20.00-22.00 uur, De Sprong

Graag tot ziens, Pastoor Rudo Franken en bestuur