Eerste communie

Op zondag 16 mei om 10.30 uur is in de kerk van Millingen een eucharistieviering waarin drie kinderen voor het eerst de heilige Hostie zullen ontvangen. Fijn dat het voor deze kinderen nu eindelijk zo ver is, na het uitstel van vorig jaar vanwege corona. Gelukkig mogen we in onze kerk in Millingen sinds eind april 60 mensen ontvangen (i.p.v. 30). Mooi als deze kinderen op deze zondag kunnen ervaren hoe welkom ze zijn bij Jezus, mede door u allen die gewoonlijk mee de eucharistie viert. Aanmelden blijft wel verplicht.

Bid je mee om de Heilige Geest?

Met Pinksteren kwam de heilige Geest in de vrienden van Jezus. Door de heilige Geest waren ze niet meer bang. Ze hadden ervaren dat Jezus die gekruisigd was, uit de dood was opgestaan. Zij merkten ook dat Hij in en door hen werkte, ook al zagen ze Hem niet. Door hun woorden en daden kwamen velen tot geloof. Er ging een geweldige kracht en vreugde uit van deze gemeenschap.

Voor ons als gelovigen en als gemeenschap zal het natuurlijk ook goed zijn als wij in onze voorbereiding op Pinksteren verlangend bidden om de komst van de heilige Geest. En dat deze Geest zo nog meer in en door ons zijn goede werk kan doen, voor ieder wat bij hem of haar past, tot opbouw van het geheel.

Graag nodigen we je uit om van Hemelvaart tot Pinksteren (13-23 mei) mee te bidden om de komst van de heilige Geest in ons leven en in onze gemeenschap.
Vorig jaar hebben we met enkele mensen negen avonden op rij een kwartiertje via zoom gebeden om de heilige Geest in onze voorbereiding op Pinksteren. Dat willen we dit jaar weer doen. Heb je interesse, stuur dan een mail naar m.g.b.oosterwijk@gmail.com. Daarnaast is er een boekje met woorden voor deze negen dagen voor een meer persoonlijke voorbereiding. Dit boekje is beschikbaar in de kerken en kapellen van onze parochie.

Nieuwe editie Parochieblad

De nieuwe editie van ons Parochieblad staat op de website. U kunt hem hier downloaden. Iedereen die aan heeft gegeven het blad graag per mail te ontvangen heeft ook een mail gekregen. Niet gekregen en toch graag digitaal ontvangen? Stuur dan een mailtje naar m.g.b.oosterwijk@gmail.com

Wanneer de drukker het boekje klaar heeft zal hij bij een ieder die dat heeft aangegeven worden bezorgd en op de vaste punten komen te liggen.

Veel leesplezier!

Tips en kopij voor de volgende editie zijn van harte welkom: u kunt contact opnemen met de Redactie via m.g.b.oosterwijk@gmail.com

Misboekjes voor livestream thuis bezorgd

In onze parochie wordt de eucharistieviering van elke donderdag 9.00 uur, vrijdag 9.00 uur, zaterdag 9.00 uur en zondag 10.30 uur via livestream (youtube, zoekwoord ‘kerk Millingen’) live uitgezonden, maar kan ook later op de dag op uw eigen tijd gevolgd worden. Als u een Misboekje hierbij op prijs stelt, kunt u contact opnemen met Brigit van Raaij, telefoon 0623304932. Zij zal u graag een Misboekje aanreiken.

Voor de viering door de week is een standaard Mis- en gezangenboekje beschikbaar, voor de zondag een zondagsboekje.

Bevrijding

Zoals vorig jaar gelden ook dit jaar met dodenherdenking en Bevrijdingsdag nog beperkende regels vanwege corona. Voor het tweede jaar op rij zal zeker naar een passend alternatief gezocht worden voor deze traditionele herdenkingen. Want onze gesneuvelden en het herwinnen van onze vrijheid willen wij niet vergeten. Ondertussen zien we ook uit naar een heel andere ‘bevrijding’.

Al langer dan een jaar wordt ons deze in het vooruitzicht gesteld. Terug naar het oude normaal, terug naar de vrijheden die we hadden. Maar wat is normaal en wat is vrijheid? Is het verstandig om geholpen door één of twee prikken ons oude leven weer op te pakken? Of zijn er misschien tijdens deze crisis dingen anders geworden, waarvan we denken: Dat blijven we zo doen? Bv het gedeeltelijk thuiswerken en bepaalde afspraken online of telefonisch? En lukt het ons om dingen die vóór de crisis eigenlijk niet zo goed liepen, daadwerkelijk te veranderen, bv meer tijd nemen voor kleine ontmoetingen die meer diepgang kunnen opleveren. En tijd en rust om Gods stem te horen die langdurige rust, vreugde en bevrijding kan geven. Het kan gemakkelijker zijn om daarvoor te kiezen, als we de natuur en het leven kunnen zien en waarderen als een geschenk van God en als we ons door zijn Geest laten leiden. Misschien kunnen we ook bidden dat zijn Geest in ons komt, dat er plaats is voor Hem die ons het leven heeft gegeven en die ons naar Hem en naar elkaar toe heeft geschapen. Om te eindigen met de vraag: wat voor positiefs heeft de coronatijd u gebracht?

Duits-Nederlandse pelgrimsroute op 18 april verlegd naar alleen Nederland

Vanwege corona-beperkingen is de voor zondag 18 april 2021 oorspronkelijk geplande pelgrimsroute Griethausen-Kekerdom vervangen door een pelgrimsroute Millingen-Leuth-Kekerdom-Millingen.

De route zal zondag in de Kerk van Millingen meegenomen kunnen worden en is hier ook alvast te downloaden:

In plaats van deze route van 14 km kun je echter ook nog je eigen kortere route lopen. De met elkaar te bespreken woorden uit het Emmausverhaal staan bij de nummers op het routeformulier.

Vanaf 11.45 uur (na de eucharistieviering van 10.30 uur) kunnen mensen twee aan twee starten, vanuit de kerk van Millingen. Bij de start ontvang je een echte Antonius-pet. Je kunt kiezen uit drie kleuren.

Op 18 april is de kerk van Kekerdom open van 13.00 uur tot 15.00 uur; de kerk van Millingen is open tot 16.00 uur.

Handig als je even aangeeft, als je op 18 april deze weg wil gaan: m.g.b.oosterwijk@gmail.com, 06 43 776306  en als je wat eten en drinken meeneemt voor onderweg.

Contact met pastoor

Bezoek van de pastoor aan huis is vanwege corona tamelijk beperkt, maar kan wel worden ingepland. Op telefonisch contact bestaat geen beperking. Stelt u een bezoek van de pastoor aan huis op prijs of telefonisch contact, dan kunt u met hem afspreken via 06-46193591. Bij geen gehoor graag de voicemail inspreken. Hij neemt dan contact op. En kan desgewenst een gebedenboekje en of palmtakje meebrengen.

Sint Jozef

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van Sint-Jozef (8 december 2020 tot 8 december 2021). De heilige Jozef is beschermer van het gezin, van de Kerk en van de arbeiders. Met dit speciale themajaar brengt paus Franciscus de zorg van St. Jozef in verband met de zorg voor armen en migranten. Ook de Covid-19 pandemie heeft meegespeeld in het besluit van de paus om een speciaal jaar aan Sint-Jozef te wijden. “De pandemie heeft duidelijk gemaakt welke betekenis gewone mensen hebben, al degenen die dagelijks veel geduld tonen en hoop bieden, waardoor ze een gevoel van medeverantwoordelijkheid zaaien,” aldus de paus. Volgens de paus lijken ze daarmee op de heilige Jozef “deze onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig is.” Op 19 maart vieren we het hoogfeest van Sint-Jozef.

GEBED TOT SINT-JOZEF
Uw jawoord aan God, heilige Jozef, heeft aan uw leven een wereldwijde betekenis gegeven. U hebt de vorming van Jezus op u genomen. Het vader- en mensbeeld dat u leefde, was de leerschool waaruit Jezus de basis vond voor heel zijn optreden.
De liefde en trouw waarmee u Maria hebt benaderd was edel en onzelfzuchtig. In alle beproevingen bleven u en zij sterk, dienstbaar aan God.
Ook ik wil de moed hebben dienstbaar te zijn, eigen wensen opgeven, om Gods Koninkrijk te helpen groeien in mensen, gezinnen, in kerk en samenleving. U koos ervoor uw leven in stilte en verborgenheid te leiden, niet uit op eigen voordeel, eer of roem.
Daarom vraag ik u, Sint-Jozef, in mijn leven iets van die stille vredige kracht te brengen.
Help mij om met God mee te denken, mee te werken. Dat ik met u blijf beseffen dat God ook mij wil betrekken in zijn plannen. U die ons beschermt, waak met uw zorg over ons en onze dierbaren en zegen ons met uw toewijding. Amen.