Pastoraat

Identiteit, visie en missie: 

Onze parochie Maria ten hemelopneming maakt deel uit van de rooms-katholieke wereldkerk

Door ons wil God mensen inspireren, aanraken, genezen in de kracht van de heilige Geest, die Hij ons met Pinksteren heeft geschonken. Want het is die Geest, die ons de rijkdom van ons christelijk geloof doet ontdekken en verdiepen en ons leert Hem te dienen in de ander. 

Zo worden wij steeds meer met Christus verbonden en met elkaar. 

Christus, die ons werkelijk met elkaar verbindt, ontmoeten we in Gods Woord, de Bijbel, en vooral in de sacramenten, m.n. in de Eucharistie. Vanuit de ontmoeting met Hem gaan we naar de ander. 

Het hele pastorale beleidsplan kunt u hier lezen.


 

PAROCHIEBREED PASTORAAT(SGROEP) – De krimp op velerlei gebied nodigt ons uit tot bundeling van krachten en tot het inslaan van nieuwe wegen. We staan voor de opdracht om met elkaar vanuit herbezinning te werken aan één vitale geloofsgemeenschap, die een thuis biedt aan velen en een uitstraling heeft naar buiten. We zetten in op verbinding en verdieping, bv. parochiebreed overleg over het liturgierooster, werkgroepen parochiebreed met elkaar in contact brengen, geloofsverdieping. 

De ontwikkeling van een pastoraatsgroep die parochiebreed mee het pastoraat draagt, vanuit en voor de verschillende dorpen en voor het geheel, zou daarbij goed kunnen helpen. Hebt u interesse, neemt u dan contact op met de pastoor.


 

CURSUS SAMEN LEZEN EN PRATEN OVER OPBOUW GELOOFSGEMEENSCHAP – Samen lezen we de Nederlandse vertaling van het boek Divine Renovation. Dit is een boek dat kan helpen bij de opbouw van de geloofsgemeenschap. Nooit eerder was er zo’n urgentie voor de Kerk om na te denken over de toekomst en te investeren in geloofsopbouw. Dit boek is eerst verschenen in het Engels en blijkt een standaardwerk op andere plekken in de wereld. 

Het aanboren van een missionair elan dat verder gaat dan het in stand houden van het pastoraat zoals we dat kennen, is het belangrijkste thema in het boek. Aan de hand van dit boek wordt gekeken en besproken hoe een en ander toegepast kan worden in onze parochie (4-8 keer). 

DATA: woensdag 8/1, 22/1, 5/2, 19/2, 4/3, 18/3, 1/4, 15/4
PLAATS/TIJD: ontmoetingsruimte kerk Millingen / 20.00-21.30 uur
BEGELEIDING: Rudo Franken, pastoor
INFO/AANMELDING: rfrankenpr@hotmail.com / 06-46193591 


 

CURSUS OPNIEUW BEGINNEN – Bij de cursus Opnieuw Beginnen komen we 6 keer (om de week) in kleine groep samen om persoonlijk en met elkaar een nieuw begin te maken met een meer volwassen en bewust geloof. Geloof en leven, Bijbel en getuigenis, woord en beeld willen helpen om de relatie met Jezus te (her)ontdekken en/of verdiepen. Voor ieder die toe is aan een kennismaking of opfrissing van het geloof. Iedere deelnemer krijgt een boekje met inspirerende teksten en verdieping voor thuis.

DATA: woensdag 15/1, 29/1, 12/2, 26/2, 11/3, 25/3
PLAATS/TIJD: ontmoetingsruimte kerk Millingen / 20.00-22.00 uur
BEGELEIDING: Rudo Franken, pastoor 
INFO/AANMELDING: rfrankenpr@hotmail.com / 06-46193591