Tarieven

Bedragen in euro’s Vastgesteld feb 2022
Misstipendium  
Misintentie 12,50
Huwelijksmis 390
Huwelijksjubileum 295
Uitvaartmis incl. avondwake/absoute 495
Alleen crematie 400 + reiskosten
Uitsluitend Avondwake 300
   
Alleen afscheid op de begraafplaats 150
Plaatsing urn met korte gebedsdienst 75
Mee naar crematorium na uitvaart 75 + reiskosten
Andere bedieningen  
Dopen 60
Eerste heilige Communie 50
Vormsel 50
   
Begraafplaats  
Delven/dichten Enkel graf 400    *
Delven/dichten Dubbeldiep graf 400     *
Delven/ dichten Dubbelbreed graf 400     *
   
Ruimingskosten nieuw graf 230
Ruimingskosten bij bijzetting of einde contract 150
Onderhoudsbijdrage per jaar 35
Onderhoudsbijdrage 10 jaar 350
Onderhoudsbijdrage 20 jaar 700
   
Grafrechten 20 jaar excl. onderhoudsbijdrage  
Enkel graf 460
Dubbeldiep 690
Dubbelbreed 920
   
Verlenging grafrechten 5 jaar excl.
onderhoudsbijdrage
 
Enkel graf 150
Dubbeldiep graf 207
Dubbelbreed 276
 
Verlenging grafrechten 10 jaar excl. onderhoudsbijdrage  
Enkel graf 230
Dubbeldiep graf 345
Dubbelbreed graf 460
 
Bijzetting asbus in graf 110 **
   
   
   
Kindergraf excl. Onderhoudsbijdrage (tot en met 16 jaar)  
Grafrechten 20 jaar 250
Verlenging grafrechten 5 jaar 75
Verlenging grafrechten 10 jaar 125
Verlenging grafrechten 20 jaar 215
   
Urnenmuur excl. onderhoudsbijdrage  
Afdekplaat 210
Grafrechten voor 10 jaar 230
Grafrechten voor 20 jaar 460
Verlenging voor een urn voor10 jaar 230
Verlenging voor een urn voor 5 jaar 150
   
Plaatsing tweede urn***  
Grafrechten voor 10 jaar voor 2 urnen 345
Grafrechten voor 20 jaar voor 2 urnen 690
Verlenging 10 jaar voor 2 urnen 345
   
Urnengraf 50 x 50 cm excl. onderhoudsbijdrage  
Plaatsing eerste urn  
Grafrecht 10 jaar 173
Grafrecht 20 jaar 345
Verlenging voor 10 jaar 173
   
Plaatsing tweede urn***  
Grafrecht 10 jaar 260
Grafrecht 20 jaar 518
Verlenging voor 10 jaar 260
   
Urnengraf 100 x 100 cm excl. onderhoudsbijdrage  
Plaatsing eerste urn  
Grafrecht 10 jaar 290
Grafrecht 20 jaar 560
Verlenging voor 10 jaar 290
   
Plaatsing tweede urn***  
Grafrecht 10 jaar 435
Grafrecht 20 jaar 690
Verlenging voor 10 jaar 435
   
Verstrooien as op strooiveld 75
   
Korte ceremonie tijdens verstrooien   75

*Kosten voor delven en dichten is tariefbedrag of werkelijke kosten indien hoger. Op zaterdag wordt door delver een toeslag van 50% gerekend

**Bij een plaatsing van een asbus in een enkel graf wordt een enkel graf een dubbeldiep ( 2p) graf
Bij een plaatsing van een asbus in een dubbeldiep graf (2p) wordt een dubbeldiep graf een dubbelbreed ( tot 4 p) graf.

*** Bij plaatsing 2e urn wordt vanaf dat moment het tarief berekend voor twee urnen en wordt het betaalde recht voor de eerste urn na rato van looptijd verrekend naar tarieven van dat moment.