Uitvaart

Neem bij het overlijden van een familielid of naaste contact op met de parochie als u wilt dat de pastoor of de parochie een rol speelt in het afscheid.

De gang van zaken is dan als volgt: de pastoor maakt een afspraak en komt op bezoek om de viering voor te bereiden. Voor de avondwake komt iemand van de Werkgroep Avondwake op bezoek. 

Bij het overlijden van een dierbare mogen we het afscheid ervaren als het ‘loslaten’, het ‘uit handen geven’ én als het neerleggen van de dierbare ‘in de grote hand van de Liefde’, ‘in de grote hand van God’. De uitvaartliturgie wil helpen de pijn van het afscheid te verzachten, het verdriet met elkaar te delen en de dierbare te begeleiden naar zijn of haar nieuwe toekomst.

De uitvaart kan in de vorm van een eucharistieviering of een woord- en gebedsdienst. U kunt het boekje van de parochie gebruiken of samen met de pastoor een eigen boekje maken. In principe zingt het parochie-koor: het is immers een kerkelijk afscheid. Met de koren is afgesproken dat er wel een enkele lievelings-CD van de overledene of de familie gedraaid mag worden.

Avondwake – Samen elkaar nabij op weg naar het afscheid

Bij het overlijden van een dierbare is er behoefte aan mensen die nabij zijn, die helpen met het regelen van allerlei zaken die bij een uitvaart komen kijken. Maar meer nog is er behoefte aan mensen, die een schouder bieden om uit te huilen, die het verdriet en de pijn mee aanvoelen en willen proberen die te verzachten. Het medeleven van buren, kennissen, dorpsgenoten, collega’s, medeparochianen en vele anderen doet goed.

Ook in de rust en de stilte van de kerk kunnen we ons samen voorbereiden op het afscheid. Om die verbondenheid met elkaar gaat het in een avondwake. Juist de nabestaanden vormen in die dienst het middelpunt.

De wake wordt voorgegaan door een medeparochiaan, die namens de parochie de dienst leidt.

Een wake vindt plaats op een avond vóór de uitvaart of crematie.