Vanuit bestuur en pastoor

Mijn eerste indrukken

27 november 2019

Heel blij ben ik dat ik per oktober voor onbepaalde tijd benoemd ben als uw parochieherder en met u mag bouwen aan onze geloofsgemeenschap van Beek tot Millingen aan de Rijn, de parochie Maria ten Hemelopneming. Pastoor Eric Smits – een studiegenoot van mij en mede-Brabander - heeft mij goed ‘ingewijd’. Vanaf het begin voelt het voor mij goed; fijne contacten; mensen die meedenken en meehelpen. In een deel van de parochie (Beek, Ooij en Leuth) had ik de afgelopen 2½ jaar als kapelaan vanuit Groesbeek al een aantal taken, en sinds juli werkte ik vooralsnog tijdelijk voor het geheel. Een goede voorbereiding voor mijn taak nu.

Eind december zal ik gaan wonen in de pastorie aan de Schoolstraat. Na het rooien van de tuin bleek er een prachtig huis te staan dat wel een flinke opknapbeurt nodig had en heeft gekregen. Het is goed om dicht bij de hoofdkerk en ontmoetingsruimte te wonen in het mooie dorp Millingen aan de Rijn. Op 16 januari ben ik jarig. Tussen 14.00 en 17.00 uur en vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom op de pastorie. Ik weet zeker dat het met u gezellig zal worden.Vooralsnog wens ik u een goede Adventstijd, gezegende Kerstdagen en een fijne jaarwisseling, Rudo Franken, pastoor


Uitnodiging: rondgang land de vijf kerkdorpen

27 november 2019

Sinds kort ben ik als pastoor werkzaam in deze parochie en daarom zou ik graag nader met u kennismaken. Mogelijk kent u ook een aantal bestuursleden nog niet en kennen zij u nog niet en daarom hebben we bedacht om samen een rondje te maken langs de vijf kerkdorpen. Graag willen wij u ontmoeten in uw eigen dorp, en uw verwachtingen, wensen en ideeën horen!  Van onze kant zullen wij u bijpraten over de ontwikkelingen rond pastoraat, gebouwen en organisatie. We zijn er om elkaar te helpen, te bemoedigen en te inspireren. In december komen wij naar u toe op de volgende data: 

  • Millingen: wo 4 dec 20.00-22.00 uur, Hotel Millings centrum
  • Leuth: di 10 dec 20.00-22.00 uur, Kulturhus
  • Kekerdom: do 12 dec 20.00-22.00 uur, Kulturhus 
  • Beek: di 17 dec 20.00-22.00 uur, Kulturhus
  • Ooij: do 19 dec 20.00-22.00 uur, De Sprong

Graag tot ziens,
Pastoor Rudo Franken en bestuur


Communicatie

27 november 2019

Via het parochieblad en daaraan gekoppeld onze website hopen wij u goed te informeren over onze geloofsgemeenschap en te inspireren in leven en geloof. Het parochiebestuur is blij u te kunnen melden dat Dhr. Martin Oosterwijk aan de slag gaat met communicatie in nauwe samenwerking met pastoor en bestuur.


Kerkbalans

25 november 2019

In januari wordt landelijk de actie Kerkbalans gehouden om kerken en geloofsgemeenschappen financieel te ondersteunen. De bijdragen worden in eigen parochie besteed. In januari wordt u hierover geïnformeerd.


Afsluiting verkoop boek ‘Ruim een eeuw Antoniuskerk in Millingen

12 november 2019

– dit boek, onder eindredactie van pater Willem Spann, Oblaat van Sint Franciscus van Sales is bij zijn diamanten priesterjubileum op 24 februari 2019 gepresenteerd in zijn ‘thuiskerk’ te Millingen. Naast Willem Spann verleenden vele anderen hun medewerking aan de totstandkoming van dit fraaie boek. Daardoor is het enorm divers en verrassend. Er is de geschiedenis van de parochie Millingen, zelfs verbonden met de H. Willibrord. En de naam van de nieuwe parochie (per 1-1-2014) Maria ten hemelopneming die sterke historische wortels blijkt te hebben, aldus de vorige pastoor, Eric Smits. Er zijn de koren en werkgroepen van toen en nu, die op allerlei wijzen bijdragen aan de liturgie, kijkjes achter de schermen.

Ruim 40 pagina’s worden besteed aan de architect van de kerk van Millingen, Wolter te Riele (1867-1937), een leerling van Pierre Cuypers, en de vele kerken in Nederland die hij heeft gebouwd, verbouwd of vergroot. Herwi Rikhof schrijft gedachten bij de prachtige glas-in-lood ramen op het priesterkoor, die fullcolour en paginagroot worden weergegeven.

Oud-pastoor Rob Mutsaerts, sinds 2010 hulpbisschop van bisdom Den Bosch, schrijft een treffende bijdrage ‘rokende misdienaars’. Een kleine greep uit dit waardevolle boek van maar liefst ruim 200 pagina’s in A4-formaat, prachtig uitgevoerd met vele foto’s. Willem Spann besluit met een droom: de tijd is rijp om … van de behouden restanten de diepere, verborgen waarden opnieuw te ontdekken … Laten we hernieuwd gaan dromen. Als afsluiting van de verkoop van dit “kerke-boek” ontvangt u bij aankoop van dit boek gratis drie exemplaren van een nieuwe tekening van Marjolijn Rigtering (zicht op de kerk vanaf de pastorietuin).

Verkrijgbaar in Millingen (Hebbes, kerk) voor € 20,00. Per post a.u.b. € 26,00 overmaken op NL66INGB0001803032 tnv Ned.Prov.OSFS, rekening W. Spann te Tilburg (postadres van vrager vermelden!)

Pastoor Rudo Franken