Vanuit bestuur en pastoor

Ooij op zoek naar nieuwe kosters – nodig voor behoud vieringen

25 januari 2024

OFFICIËLE MEDEDELING VAN HET PAROCHIEBESTUUR

Voor David Brouwers die sinds oktober 2022 koster is van Ooij, opvolger van Wiel de Haas, is het werk te zwaar. We zien graag mensen die willen assisteren bij het kosterswerk, samen een team willen vormen voor zowel de weekendvieringen als de uitvaarten, en mensen die de kerk willen schoonhouden. Om de vieringen in Ooij te kunnen continueren is een koster noodzakelijk, evenals het schoonhouden van de kerk.
Dus, mensen laat ons niet in de kou staan. Wilt u uiterlijk voor 15 maart reageren. Dan kunnen we ook na 1 april verder in de kerk van Ooij. Voor info kunt terecht bij de pastoor: 06-46193591, rudo.franken@gmail.com


Zo kan het ook

12 mei 2020

Corona had en heeft grote gevolgen. Meer dan we misschien ooit hebben beleefd. Een flinke ingreep in leven en samenleven, een confrontatie met onszelf, met huisgenoten meer dan anders, juist omdat we ongeveer acht weken vrijwel letterlijk zijn stilgezet. Nu is er de tijd van versoepeling, wel met de hand aan de noodrem om zodra de besmetting weer toeneemt, vrijheden in te perken.

In de coronatijd zijn we in Millingen al vlot kunnen beginnen met een dagelijkse online eucharistieviering via livestream (youtube, zoekwoord ‘kerk Millingen’), op maandag tot en met zaterdag om 9.00 uur en op zondag om 11.00 uur. We merken dat deze eucharistieviering goed gevolgd en gewaardeerd wordt, zelfs door veel meer mensen dan er vóór die tijd in de kerk waren. Het is ook een enorme vooruitgang dat mensen die aan huis gebonden zijn of geen vervoer hebben, dagelijks online de plaatselijke eucharistieviering kunnen volgen. We hebben daarom besloten om ook na de coronatijd door te gaan met het online uitzenden van de dagelijkse eucharistieviering vanuit Millingen, dus op maandag tot en met zaterdag om 9.00 uur en op zondag om 11.00 uur. Met  Hemelvaart op donderdag 21 mei is de eucharistieviering om 11.00 uur.

In de coronatijd heb ik mezelf ook met een aantal anderen beziggehouden met het interieur van de Millingse kerk, vrijwel elke dag in de kerk zittend van vier tot vijf. Wat staat het hier vol, dacht ik, zo kun je niet goed tot rust komen, los van het feit dat hier ook spullen uit de gesloten kerk van Beek staan/stonden opgeslagen. 

Gelukkig bestaat er de kunst van het weglaten en het accentueren. Daardoor kan iets beter tot z’n recht komen. Vooral weglaten, maar ook schuiven en eventueel iets toevoegen wat past binnen het geheel. 

Misschien hebt u zelf in deze tijd ook ervaren dat het ruimte geeft om minder druk te zijn en uw huis of leven minder vol in te richten. En dat er dan ruimte komt voor dingen die er anders bij inschieten. Meer aandacht voor ontmoeting, met anderen, met de Ander. 

Over een week vieren we de Hemelvaart van Jezus. Van belang is dat we kunnen ervaren dat de Heer ons door zijn Hemelvaart niet in de steek laat, maar juist nog dichter bij ons kan zijn, als wij ons voor Hem openstellen. Dat hebben zijn vrienden ervaren met Pinksteren, tien dagen later. Die tien dagen hebben ze niet alleen maar gewacht of de heilige Geest zou komen. Nee, ze hebben om zijn komst gebeden en zich voor zijn komst opengesteld. Vol verlangen, niet meer bang, vol geloof. Door de goede inbreng van Maria die die dagen bij hen was, kwamen de stukjes van de legpuzzel op hun plek, ook de verdrietige en lastige stukjes. Met elkaar en met Maria hebben ze kunnen groeien in liefde en gemeenschap. Hun leven werd heel anders. De Heer Jezus was hun houvast geworden, hun diepste bezieling. Veel dingen uit hun oude leven pakten ze niet meer op of werden anders door deze ervaring. Zo kan het ook. Of beter...

Pelgrim online

Sinds zondag 19 april wordt om 10.00 uur, voorafgaand aan de eucharistieviering, Pelgrim Online uitgezonden. Aan de hand van foto’s vertelt pastoor Rudo Franken over zijn pelgrimsreizen met mensen. BD1 maakt tegelijk een opname die een paar uur later online beschikbaar is. Op zondag 17 mei is het onderwerp Lourdes; op 24 en 31 mei Santiago de Compostella. 

Gebed en kaarsje

In onze parochie is daarvoor veel gelegenheid. In Millingen is de kapel van Onze Lieve Vrouw van altijddurende bijstand elke dag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur, en de kerk elke dag van 16.00 uur tot 17.00 uur - op donderdag aanbidding; in Leuth is de Mariakapel van de kerk elke dag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur; in Beek is de Mariakapel van de Grote Bartholomaeus elke dag geopend van 9.30 uur – 17.30 uur; in Ooij is de kerk elke zaterdag geopend van 14.00 uur tot 15.00 uur. Ook is er een Fatimakapel in Millingen aan de Schoolstraat 4, waar u altijd welkom bent voor gebed en of een kaarsje bij Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans.

Rozenkrans

In de meimaand wordt aansluitend aan de online-Mis van 9.00 uur (van maandag tot en met zaterdag) de rozenkrans gebeden. In de kerk en de Fatimakapel ligt een foldertje met uitleg over het bidden van de rozenkrans.

13 mei gebedsdienst Fatimakapel

Woensdag 13 mei om 19.00 uur zal er een gebedsdienst worden gehouden bij de Fatimakapel. Deze wordt opgenomen door BD1 en zal enige tijd later online beschikbaar zijn. 

Misintenties en collecte

Ook voor onlinevieringen – die u thuis via youtube live kunt volgen - kunt u misintenties bestellen, en wel vanuit de hele parochie en zelfs daarbuiten.

Bij onlinevieringen missen we de collecte. De vaste lasten gaan gewoon door. U wordt uitgenodigd om via de bank naar vermogen bij te dragen aan de collecte. Graag t.n.v. Kerkbijdragen o.v.v. collecte NL36RABO 0134 402316.

Rudo Franken, pastoor


Online

25 april 2020

‘Bij de online vieringen kan ik veel beter de aandacht erbij houden’, zo vertelde een ouder iemand mij bij een bezoek aan de Fatimakapel in m’n tuin.  Ook anderen zouden zich volgens hem zo hebben uitgesproken. Gelukkig hebben we in Millingen de mogelijkheid, zijn er mensen die daarvoor de mogelijkheid scheppen, waarvoor dank. Uiteraard kan een online viering niet op tegen een 'echte' viering, waarbij we met lichaam en ziel aanwezig zijn. Toch bewerkt een online viering blijkbaar wel het een en ander. Het kan ook zijn dat we hierdoor in huiselijke kring bezinning en gebed ontdekken, soms zelfs met elkaar. Wat dat betreft is het goed dat we voor langere tijd worden stilgezet, een soort retraite, algemene bezinning zelfs wereldwijd. Ondertussen zijn we op weg naar het Pinksterfeest. We vieren dan dat de Geest van God de vrienden van Jezus voorgoed bezielt en wel zo dat zij de blijde boodschap niet voor zichzelf houden, maar die vreugde graag met anderen willen delen. Wie weet, wordt dit voor ons in deze tijd ook werkelijkheid. Diepgaande veranderingen hebben misschien juist stilte nodig en doorleefd gebed, gebed tot op het bot. Beetje bij beetje, elke dag. De dagelijkse Mis online wil hier natuurlijk bij helpen (ma-za 9.00 uur, zo 11.00 uur; via livestream: youtube, zoekwoord ‘kerk Millingen’), en de dagelijkse dan wel wekelijkse openstelling van kerken en kapellen in onze parochie. Laten we daar ons voordeel mee doen in onze opgang naar het feest van Pinksteren.  Ik wens u veel moed en vreugde. Hou vol, heb lief!


Laatste viering kerk Leuth

21 april 2020

De laatste viering in de kerk van Leuth, die gepland was voor
zaterdag 18 april, wordt uitgesteld tot na de ‘coronatijd’; hopelijk kan deze
gehouden worden in de loop van juli.


Misintenties en collecte

21 april 2020

Ook voor onlinevieringen – die u thuis via youtube live kunt
volgen - kunt u misintenties bestellen, en wel vanuit de hele parochie en zelfs
daarbuiten.

Bij onlinevieringen missen we de collecte. De vaste lasten gaan
gewoon door. U wordt uitgenodigd om via de bank naar vermogen bij te dragen aan
de collecte. Graag t.n.v. Kerkbijdragen o.v.v. collecte NL36RABO 0134 402316.


Update maatregelen inzake coronavirus

28 maart 2020

Vieringen vanuit Millingen worden dagelijks uitgezonden via livestream, op zondag om 11.00 uur en van donderdag tot en met zaterdag om 9.00 uur. Misintenties gelieve in de brievenbus van de kapel te doen met duidelijke vermelding van datum, naam en telefoonnummer. De zondagsboekjes liggen in de week ervoor achter in de kerk. U mag zo’n boekje mee naar huis nemen, voor uzelf en/of voor een ander.

Geestelijke Communie

Voor velen, behalve priesters, is het door deze corona-omstandigheden een hele tijd niet mogelijk om de heilige Communie te ontvangen. Met navolgend gebed kunt u uw verlangen uitdrukken en voeden naar de Communie met Jezus in de Hostie. We noemen dit de geestelijke communie: Mijn Jezus, ik geloof dat U in het heilig Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin U boven alles en verlang ernaar, U in mijn ziel te ontvangen. Maar omdat ik dit thans niet werkelijk doen kan smeek ik U, tenminste op geestelijke wijze in mijn hart te komen. Ik omhels U alsof U al gekomen bent, en ik verenig mij geheel en al met U. Laat niet toe, dat ik me ooit van U losmaak. Amen.

Kerkdiensten Millingen via Youtube

De kerkdienst wordt zoals gezegd digitaal uitgezonden, via Youtube. Dat betekent dat u deze (live) kunt zien op uw computer, laptop, tablet, smart-TV, ipad en mobiele telefoon. Het zoekwoord op Youtube is “Kerk Millingen” (of via deze link: https://www.youtube.com/channel/UClfJhG3LxzgqN6Wa7MBqQHw ) Met dank aan Erik Hell.

Fatima-kapel in pastorietuin in Millingen

Op 25 maart, hoogfeest van Maria Boodschap, is de kapel ter ere van Onze Lieve Vrouw van Fatima in de tuin van de pastorie aan de Schoolstraat in Millingen in gebruik genomen met een gebedsdienst ter ere van Maria. Deze kunt u zien op BD1 ( https://www.youtube.com/watch?v=81h5LwV8dHU), evenals een interview dat een paar dagen eerder plaatsvond. Iedereen is van harte welkom bij deze kapel. Zeker in deze corona-tijd wil Maria ons bemoedigen.


Woord ter bemoediging

12 maart 2020

Broeders en zusters in Christus,

Wij leven in een onzekere tijd. Het coronavirus lijkt heel de samenleving tot stilstand te brengen. Veel burgers, ook veel gelovigen, zijn bezorgd. Ikzelf werd donderdag tijdens de Eucharistie in de Sint Jan geraakt en gesterkt door de prachtige woorden van de profeet Jeremia: Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt en zich veilig weet bij hem. (Jeremia 17,7).

Op dit moment leeft er veel onzekerheid in ons hart. Hoeveel mensen zullen ziek worden? Hoeveel mensen zullen door het virus sterven? Hoeveel mensen zullen zich in deze weken van sociale onthouding extra eenzaam voelen? Wat betekent het virus voor de werkgelegenheid en bestaanszekerheid? Allemaal vragen waarop wij op dit moment geen antwoord krijgen. Gelukkig dan de mens die zich geborgen weet bij God.

Wij leven in de Veertigdagentijd. Wij mogen Jezus begeleiden op weg naar Jeruzalem. Opnieuw gedenken wij hoe de Heer zichzelf heeft weggeschonken. Volkomen beschikbaar voor zijn Vader en dienstbaar aan ons mensen. In alle nood klampte Jezus zich vast aan zijn Vader en bleef op Hem vertrouwen. Hij stierf met op zijn lippen de woorden: Vader, in uw handen beveel ik mijn Geest ( Lucas 23,46).

De Nederlandse bisschoppen hebben, om de verspreiding van het virus in te dammen, een moeilijk besluit genomen. Op zaterdagavond en op zondag worden in onze kerken tot minstens het einde van deze maand geen publieke liturgische vieringen meer gehouden. De eredienst aan God mag geen bron van besmetting van mensen worden. Maar deze maatregel nodigt ons uit om op andere manieren onze verbondenheid met de Heer gestalte te geven. Priesters worden bijzonder uitgenodigd privé of met hun teamleden opzondag in besloten kring de Eucharistie te vieren. Wij tonen zo de kracht van het plaatsvervangend gebed en mogen ons zo met geheel de parochie in gebed verbonden weten. Parochianen kunnen thuis bidden of in onze open kerken en kapellen een kaars branden. Juist nu zullen veel gelovigen hun toevlucht willen zoeken bij de Maria, de moeder van onze Heer. Zo kunnen wij God vragen om met zijn Geest onze zorgen te bedwingen en ons tot mensen van vertrouwen en overgave te maken. Laten wij heel bijzonder bidden voor de mensen die getroffen zijn door het virus. Maar ook voor alle artsen en verpleegkundigen die dag in dag uit hard werken om de nood van zieken te lenigen. In kracht van het gebed zijn wij allen, juist in deze dagen, geroepen om anderen van dienst te zijn, heel bijzonder zieken, ouderen en eenzamen. Juist nu zijn wij uitgenodigd om, met de woorden van paus Franciscus, gestalte te geven aan een cultuur van solidariteit en barmhartigheid. Hopelijk kunt u veel kwetsbare parochianen via telefoon of internet bijstaan. Laten wij elkaar nabij blijven, juist hen die er alleen voor staan. Ik hoop en bid dat u zich veilig mag weten bij de goede God. In Christus toont Hij zijn onvoorwaardelijke liefde en trouw. In gebed blijf ik bijzonder met u en geheel het bisdom verbonden.

Dr. Gerard de Korte
Bisschop van ’s-Hertogenbosch


Uitnodiging afscheid H. Remigiuskerk en nieuw begin

11 maart 2020

Op zaterdag 18 april om 19.00 uur vindt in de H.
Remigiuskerk aan het kerkplein te Leuth de laatste eucharistieviering plaats,
waarin we afscheid nemen van dit kerkgebouw. Een gebouw dat voor velen een grote
betekenis in hun leven heeft gehad. Muzikale medewerking aan deze viering geven
het gemengd Remigiuskoor en het koor Les Alouettes. In deze viering wordt
tevens de Mariakapel in gebruik genomen als gewijde ruimte die behouden blijft
voor dagelijks gebed en een wekelijkse eucharistieviering op dinsdagavond.

Op zondag 26 april worden de gelovigen van Leuth bijzonder
welkom geheten in de Sint Antonius van Paduakerk te Millingen aan de Rijn,
hoofdkerk van onze parochie Maria ten Hemelopneming. In de eucharistieviering
om 11.00 uur zullen tekenen van herkenning van de Leuthse kerk, die zijn
meegebracht, hier een mooie plek krijgen. Herkenning kan bijdragen aan een
thuisgevoel.

Voor beide gebeurtenissen wordt u, uw vereniging of
een delegatie daarvan, van harte uitgenodigd.

Namens het bestuur van de parochie Maria ten
Hemelopneming,

Comité afscheid H.
Remigiuskerk


Afdalen in de stilte

3 maart 2020

Carnaval is drukte en plezier, een feest van verbondenheid en uitbundigheid. Graag deed ik mee, ook in de optocht, in Kekerdom, Millingen en Beek. De carnaval is voor mij ook een signaal voor die andere tocht die daarna komt, de veertigdaagse tocht naar Pasen, een tocht waarbij we juist de stilte opzoeken. Stilte om te ontdekken wat er in ons leeft en om te komen tot herbronning. Weg van de drukte van de wereld, weg van de te volle agenda om in balans te komen, in het reine met onszelf, met de ander en met de goede God. Stilte, bezinning en soberheid om gevoelig te worden voor de diepe vreugde en vrede die Christus ons wil geven en via ons aan anderen. Afdalen in de stilte.

Als je bidt, ga dan in je binnenkamer, sluit de deur achter je en bid tot je Vader die in het verborgene is… Als je eenmaal zo’n plek gevonden hebt, wees er dan tevreden mee. Soms kun je beter alleen zijn in een kerk dan in een kamer in je eigen huis. Thuis kun je altijd weggeroepen en gestoord worden (en wees er dan niet gepikeerd over, want soms vraagt de liefde erom). Maar in die rustige kerken blijf je naamloos, ongestoord in de schaduwen. Laten er toch altijd verstilde, donkere kerken zijn waarin mensen hun toevlucht kunnen nemen. Plaatsen waar zij in alle stilte kunnen neerknielen. Huizen van God, gevuld met zijn stille aanwezigheid. Zelfs als zij niet weten hoe te bidden, kunnen zij daar tenminste in stilte verblijven en rustig ademhalen. Een plaats waar je geest leeg kan zijn, waar je je zorgen kunt vergeten, af kunt dalen in de stilte en de Vader in het verborgene kunt aanbidden.

Met deze woorden kan Thomas Merton ons mogelijk helpen naar stilte en gebed. We zouden een kerk kunnen bezoeken, waar dan ook. In Millingen is de dagkapel van de kerk elke dag open; elke donderdag van 9.30 tot 18.30 uur hebben we er zelfs de kans om bij Christus te zijn zoals Hij met eerbied wordt omgeven in de heilige Hostie op het altaar. We zien brood. Maar Hij is het zelf. Op de dag voor zijn sterven heeft Hij dat aan zijn vrienden duidelijk willen maken, heeft Hij zichzelf uitgedeeld in brood dat Hij brak, een teken dat Hij ons naliet om Hem tegenwoordig te stellen en aanwezig te weten in ons eigen leven. Wat doet het met ons, als we daar een uurtje bij Hem zijn? Eigenlijk hoeven we niets te zeggen. Laat het maar gewoon gebeuren, terwijl jij kijkt naar Hem en Hij naar jou.Rudo Franken, pastoor


Waarom ik bij de kerk blijf

6 februari 2020

Ik houd van Romaanse kerken. Met hun eenvoudige waardigheid wekken ze mijn ziel. Zeker de kleintjes doen dat. Ze ademen rust, ruimte, eenvoud, diepte. Dat is ook mijn antwoord op de vraag waarom ik bij de kerk blijf. Om wat ik vind in gebed, vieringen, medegelovigen; om de rust, ruimte, eenvoud en diepte. Ik geef grif toe dat er ook van alles in de kerk is dat niet eenvoudig en diep is. De kerk komt duidelijk tekort. Sommige dingen zijn echt slecht. Maar vanuit de rust en de diepte groeit de roeping om bij te dragen aan een kerk met een menslievend gelaat... (Jos Moons, s.j.)

In de kerk ben ik geworteld. Ik realiseer me dat ze er reeds lang voor mij was, dat ze zich om mij heen op allerlei manieren vertakt, dat ik er zelf een bijdrage in heb die ook weer nieuwe loten opgeleverd heeft. Lang niet alles wat er gebeurt in de kerk overzie ik, met veel ben ik blij, soms frons ik mijn wenkbrauwen... De kerk is voor mij de plaats waar en van waaruit ik mijn geloof onderhoud en vooral leef... Leven vanuit het besef dat ik geliefd ben en onderweg naar het Rijk van Vrede en Recht is de grond geworden waarop ik sta. Het doet me goed dat ik dat fundament kan delen met velen...(Karin van Den Broeke)

Wij hebben in de jaren tachtig en negentig heel wat geprotesteerd tegen institutionele scheefgroei. Daar heb ik geen spijt van. Maar toch werd zowel bij onze kritiek als bij degenen die we bekritiseerden, de buitenkant belangrijker dan waar het uiteindelijk over gaat. We vergaten dat er een mysterie ten grondslag ligt aan elke vorm van kerk. Als je denkt te weten dat anderen dat niet eerbiedigen, moet je vooral niet zelf de fout begaan het dan ook maar te vergeten. Toch is dat gebeurd. De meeste van mijn vrienden uit die tijd werden op een gegeven moment niet meer boos over de kerk. De kritische houding zakte weg, en daarmee ook het belang dat zij hechtten aan het kader dat kerk aan hun leven kon bieden. Zijn ze dan niet nog veel meer dan voorheen het slachtoffer geworden van waar ze het eigenlijk niet mee eens waren?... Ik zou iedereen een klooster in zijn leven gunnen.

Niet dat iedereen monnik of moniale moet worden, maar wel dat er een omgeving is waar je passies en je gedachten een plek krijgen door steeds weer een laag dieper te boren. Dan kun je namelijk met tegenspraak en ontevredenheid omgaan zonder de eenheid van waaruit je leeft uit het oog te verliezen. Daar kom je God tegen, het open einde van je verlangen. Veel gasten die bij ons in de abdij komen of bezoekers van mijn lezingen vertellen mij dat ze het klooster heel anders beleven dan de parochie of gemeente. Ik kan dat ergens wel begrijpen, want in het klooster leven weer een specifieke spiritualiteit die mij op mijn veertigste voor dit leven heeft doen kiezen. Maar ik probeer daar meteen bij te zeggen dat er een klooster voor ieder mens bestaat. Iedere parochie of gemeente kan het klooster in je leven worden. Schrift en sacramenten zijn een grote schat die je steeds weer bij het mysterie kan brengen. Daarvoor is alleen de ervaring nodig dat je op je plek bent, met al je kritiek en vragen... (Thomas Quartier)

Uit: 'Daarom blijf ik bij de kerk', uitgeverij Adveniat 2020