Vanuit parochie

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK, OOK IN DE KERK!

Voor een levende parochiegemeenschap is het kerkgebouw van grote waarde. Een aantal vrijwilligers helpt 4x per jaar een aantal uren om de kerk van Millingen schoon te maken. Denk bijvoorbeeld aan ramen zemen, spinrag verwijderen, stofzuigen, koper poetsen. Zij kunnen nog wel wat hulp gebruiken!
De volgende afspraak is op zaterdag 3 juli 2021. Om 10:00 uur beginnen we in de ontmoetingsruimte met instructie door ervaringsdeskundigen en taakverdeling.
Aanmelden is niet noodzakelijk, wel handig: liannevanderburgt@gmail.com
NB: ook mannen zijn heel welkom!

Parochieblad

9 april 2024

De nieuwe editie van ons Parochieblad staat op de website. U kunt hem hier downloaden.

Veel leesplezier!

Tips en kopij voor de volgende editie zijn van harte welkom: u kunt contact opnemen met de Redactie via rudo.franken@gmail.com


Vespers in Kekerdom 

29 februari 2024

Vanaf 2 maart zal er in de kerk van Kekerdom een vespers worden gehouden. Dit doen we elke zaterdag voor de eerste zondag van de maand. De vespers beginnen om 18:45 en duren ongeveer een kwartier. Na de vespers is de avondmis, iedereen is vrij om te blijven zitten om daar aan deel te nemen. 

Voor wie? Voor iedereen. Ongeacht je achtergrond. En ook voor gezinnen. 

Wat zijn vespers? Het woord komt uit het Latijn, van vespera dat avond betekent. De vespers zijn het avondgebed. 

Hoe gaat het? Aan het begin van de avond (18:45) komen we bij elkaar. We zingen en bidden samen hymnen en psalmen. We zitten in de banken links en rechts en zingen en bidden om en om, de linkerkant en de rechterkant.

Wat zingen we? In de kerk ligt een folder met de tekst die we zingen en bidden. Zie hier https://www.mariatenhemelopnemingparochie.nl/getijdengebed/ een handige link om de teksten alvast te kunnen lezen.

Waarom? Het is een korte onderbreking van de dag. Een moment van bezinning en een moment van samenzijn. Zo kunnen we tot rust en vrede komen en wellicht ook houvast ervaren in die oude woorden en gezangen die nieuw kunnen worden in ons.


Folder Kerkbalans

6 januari 2024

Bekijk de hele folder Kerkbalans:

De folder Kerkbalans van de parochie die als bijlage bij de Rozet van 9 januari bezorgd wordt in onze parochie, kunt u ook vanuit de kerk en verschillende andere locaties in onze parochie meenemen.

Bij het afdrukken van deze folder is helaas alleen pagina 1 en 2 afgedrukt, niet pagina 3 en 4. De hele folder vindt u hier, op onze website. Excuses voor dit ongemak.


De Mis op de 3e zaterdag van de maand in Beek om 17.00 uur vervalt per direct (door omstandigheden)

18 oktober 2023

Op zaterdag 21 oktober 17.00 uur is er dus geen Mis, ook al staat het wel vermeld in de Rozet. Vanuit het streven naar meer verbinding tussen de dorpen willen we graag inzetten op grotere deelname aan een gezamenlijke eucharistieviering en aansluitend koffiemoment. We zullen mensen van Beek verwijzen naar de Mis van Ooij om 19.00 uur en indien wenselijk ook 'kerktaxi' aanbieden. Na de Mis in Ooij is er sinds kort gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie. Contactnummer gratis ‘kerktaxi’: 06-49941406.


Inschrijfactie voor iedereen die bij onze parochie betrokken wil zijn

22 januari 2023

Om in onze parochie gericht bezig te kunnen zijn voor het welzijn van allen die betrokken zouden willen zijn, is een goede ledenadministratie van wezenlijk belang. Om die ledenadministratie in onze parochie nieuw leven in te blazen, willen onze medewerkers in de vijf dorpen graag aan de slag gaan. Met gerichte acties worden allen die door ons gekend willen zijn, gevraagd om ons daartoe hun gegevens ter beschikking te willen stellen. De formulieren kunt u hier vinden: Inschrijven in de parochie

U helpt ons enorm als u zo'n formulier downloadt, invult en ons per mail opstuurt. Uiteraard werken we ook met gedrukte formulieren. Deze zijn beschikbaar in elk van onze vijf dorpen: in de kerk en bij de contactpersoon. De contactpersonen zullen deze ook zelf verspreiden of laten verspreiden.

Contactpersonen per dorp:

Beek: Jos Peters, Rijksstraatweg 93, 024-6842688, j.peters11@upcmail.nl
Bezoek-contactpersoon: idem

Kekerdom: Berdie Gerritzen, Schoolstraat 25, 0481-432203, berdie.gerritzen52@gmail.com
Bezoek-contactpersoon: vacant

Leuth: Petra Seerden, petra.seerden@gmail.com
Bezoek-contactpersoon: Mareen van Eck, Plezenburgsestraat 7, 06-20679958, mareenvaneck@gmail.com

Millingen: Bea Baartman, Heerbaan 168g, beabaartman@gmail.com
Bezoek-contactpersoon: Nell Berns, Heerbaan 120, 0481-840036

Ooij: Emile Verstege, Dr. Kochlaan 42, emile.verstege@gmail.com
Bezoek-contactpersoon: David Brouwers, Wethouder Verrietstraat 53, wheelcowboy@yandex.com


In memoriam Joseph Ratzinger (1927-2022): de ‘paus van de uitgestoken handen’

31 december 2022

Op oudejaarsochtend om 9.34 uur is emeritus-paus Benedictus XVI op 95-jarige leeftijd overleden. De katholieke wereld gedenkt een in vele opzichten unieke paus.“Ik ben slechts een pelgrim die start aan de laatste fase van zijn pelgrimage op aarde.” Met die woorden kondigde paus Benedictus op 11 februari 2013 zijn aftreden als paus aan – een unicum; hij was de eerste paus in 600 jaar die terugtrad.

Bron: https://www.kn.nl/in-memoriam/joseph-ratzinger-1927-2022-de-paus-van-de-uitgestoken-handen/


Iconostase

28 september 2022

In het Katholiek Nieuwsblad (vrijdag 30 september, nummer 39) staat een stukje over onze iconostase. Klik op de afbeelding om hem te vergroten.


Cultuurhistorisch informatiecentrum ’t Laag te Millingen aan de Rijn

30 juni 2022

Van 22 mei t/m 30 oktober in de H. Antonius van Paduakerk in Millingen te zien: de “expositie over bedrijvigheid op en aan het water”. Van harte welkom op dinsdag, vrijdag en zondag van 13.00 – 17.00 uur.

Op deze expositie is info te vinden over de volgende vijf onderwerpen: Voetveren, scheepswerven, parlevinkers/bunkerschepen/binnenvaart, steenfabrieken en visserij.

Aan de hand van foto’s, diverse artikelen en attributen wordt er een beeld gegeven van de bedrijfstakken die sterk afhankelijk zijn van water.

Er is ook aan de kinderen gedacht:
een fotospeurtocht van de tentoonstelling, uit welk land komt een schip? Zoek de vlag – kies een kleurplaat uit voor thuis en welke vracht nemen schepen zoal mee?

En wat denk je van oefenen met het maken van scheepsknopen? Kom het proberen…

Al heel wat inwoners van ’t Laag, maar ook van ver daarbuiten hebben de tentoonstelling bezocht en hun verhalen gedeeld met de gastheren en -vrouwen van het Cultuurhistorisch informatiecentrum. Graag horen we nog meer verhalen…komt u ook kijken en uw verhalen delen?

Naast de expositie is tevens het prachtig interieur van de H. Antonius van Paduakerk te bezichtigen. In de kerk zijn boekjes aanwezig met een rondleiding zodat iedereen kan lezen wat er allemaal te zien is.


Akte van toewijding door paus Franciscus aan het Onbevlekt Hart van Maria Basiliek van Sint Pieter, Rome 25 maart 2022

26 maart 2022


PAUS EN BISSCHOPPEN OVER OORLOG IN OEKRAÏNE 25-2-2022

25 februari 2022

Op woensdag 23 februari, nog geen 24 uur voor de Russische inval in Oekraïne, deed de paus een indringende oproep om geweld te bestrijden met de “wapens” van God: gebed en vasten. De paus noemde geweld van een “duivelse zinloosheid” en riep alle gelovigen op om zich toe te leggen op gebed en vasten op Aswoensdag 2 maart. “God is een God van vrede en niet van oorlog”, aldus de paus en hij noemde oorlog “dwaasheid”.

De Nederlandse bisschoppen over de Russische inval in Oekraïne: “Wij doen een beroep op de Russische autoriteiten om zich te onthouden van verdere vijandige acties die nog meer lijden zouden veroorzaken en de principes van het internationaal recht negeren. Oorlog is een ernstige belediging van de menselijke waardigheid en hoort niet thuis op ons continent.”

Voorbede tijdens de weekendmissen 26/27 februari:

Voor vrede en gerechtigheid in de Oekraïne:
dat partijen de weg van dialoog en onderhandelingen kiezen
in plaats van oorlog en geweld,
dat mensenrechten steeds gerespecteerd worden,
burgers beschermd worden en slachtoffers worden opgevangen,
dat met de stuwkracht van de heilige Geest onvermoeibaar gewerkt wordt
aan verzoening en samenwerking in Europa.