Vanuit parochie

Voorbereiding Eerste Communie en Vormsel

29 februari 2020

Zondag 16 februari was er voor het eerst in onze kerk een uitlegviering. De communicanten en vormelingen van dit jaar zijn hiervoor speciaal uitgenodigd, maar ook voor de mede parochianen was het zeker de moeite waard. De bijdrage van het familiekoor waar die zondag ook een aantal vormelingen en communicanten meezongen en de kinderen uit de projectgroepen die zo prachtig gelezen hebben maakten het samen tot iets moois.

De projecten ter voorbereiding op de communie en het vormsel zijn gestart. Op 3 woensdagmiddagen kwamen de communicanten inmiddels bij elkaar om te werken aan hun projectmap Dit werd met vol enthousiasme gedaan d.m.v. knutselen, puzzelen en te lezen uit hun gekregen kinderbijbels. De vormelingen komen om de week op maandagavond samen en werken in hun project, lezen en doen opdrachten om het geloof en elkaar te leren kennen. Ook zullen ze in april een dag naar Den Bosch gaan samen om deel te nemen aan een dag speciaal voor vormelingen in ons Bisdom.

We kijken uit naar de presentatie van de communicanten zondag 8 maart om 11 u in de kerk in Millingen. Tijdens deze viering zal het familiekoor zingen. Het familiekoor is er voor jong en oud dus heb je zin om mee te zingen kom dan zondag 8 maart om 9.30u dan oefenen we samen de liedjes van die viering. Na afloop is er een speurtocht in/door de kerk voor jong en oud.

Werkgroep Eerste Communie en Vormsel


Carnaval, veertigdagentijd en volwassen dopeling

27 februari 2020

Fijn dat carnaval in de vijf dorpen van onze parochie zo'n groot feest is. Iets daarvan heb ik al mogen proeven bij verschillende gelegenheden. De oorsprong van carnaval ligt in de kerk. Dit feest gaat vooraf aan de 40daagse vastentijd, de aanloop naar Pasen, het grootste kerkelijk feest. Naar dat feest groeien we toe in de veertigdaagse vastentijd. Een warming-up dus voor de vasten. En daar doe ik graag aan mee (aan allebei!). De vastentijd begint met Aswoensdag waar we het Askruisje kunnen ontvangen, teken van bekering en bezinning. In onze kerken kan dat op woensdag 26 februari om 9.00 uur in Beek en om 19.00 uur in Millingen.

Op zondag 1 maart, de 1e zondag van de veertigdagentijd, vindt tijdens de Mis van 11.00 uur in Millingen de opname in het catechumenaat plaats van Martin Oosterwijk uit Kekerdom. Hij wordt al geruime tijd voorbereid op het doopsel (en vormsel en Communie) dat hij tijdens de komende Paaswake 11 april zal ontvangen. De opname in het catechumenaat is de 1e openlijke stap van de doopleerling. Door zíjn stap kunnen ook wij daarvan iets meekrijgen, kan ons eigen doopsel opgefrist worden en is de veertigdagentijd voor ons misschien wel een uitdaging tot herbronning. Ik zou zeggen: kom en beleef het.


Afscheid en nieuw begin voor Leuth

27 februari 2020

Inmiddels is ook voor de kerk van Leuth de laatste eucharistieviering in de kerk vastgesteld, en wel op zaterdagavond 18 april 2020 om 19.00 uur. Op 2e Paasdag 13 april zal er om 9.15 uur in de kerk van Leuth ook een eucharistieviering zijn.

Mensen van Leuth zullen op zondag 26 april worden verwelkomd in Millingen tijdens de viering van elf uur. In Leuth blijft de wekelijkse eucharistieviering op dinsdagavond om 19.00 uur (in de Mariakapel) en de maandelijkse zondagsviering op zaterdag 19.00 uur voor de tweede zondag van de maand (in het Kulturhus).


Aangrijpend afscheid en nieuw begin

27 februari 2020

Zeer velen waren samengekomen voor het afscheid van de Grote Bartholomaeus in Beek op zaterdagavond 25 januari, niet alleen van Beek, maar ook uit de andere vier dorpen van de parochie, en uiteraard ook menige oud-Bekenaar. Goed om met elkaar de pijn en het verdriet te voelen en elkaar te vinden in het geloof dat ons in deze omstandigheden nog meer lijkt te willen samenbrengen. Deze afscheidsviering werd mooi opgeluisterd door de beide koren van Beek. De priesters en diaken hadden voor deze gelegenheid de gouden kazuifels en dalmatiek aangetrokken. 

Toen na de Communie het altaar afgeruimd en ontbloot werd, het heilig Sacrament de kerk werd uitgedragen naar de sacristie en vervolgens de Godslamp en kaarsen gedoofd werden tijdens het slotorgelstuk Fuga van Bach, greep dit menigeen zeer aan. Dit bleek naderhand bij de koffie, waar velen dankbaar gebruik van maakten om een en ander met elkaar te kunnen laten bezinken. 

Dat het de laatste viering was in deze kerk, is onvoorstelbaar, zo gaven enkelen na afloop aan. Helaas is het niet anders. De jas is te groot. Een passende jas kan ons helpen om tot geloof te komen en elkaar hierin over de dorpsgrenzen heen te ondersteunen en inspireren. Want uiteindelijk gaat het om ons mensen en niet om de stenen. We kunnen ons geloof vieren waar dan ook. 

Fijn dat we op zondag 2 februari een bescheiden maar warm begin konden maken met de verwelkoming van mensen uit Beek in de eucharistieviering van elf uur in Millingen. Aan het begin van de viering hebben mensen elkaar begroet en welkom geheten, een praatje met elkaar gemaakt om zo nog meer als gemeenschap de eucharistie te kunnen vieren. Leden van de Beekse schutterij droegen het zilver van Beek naar het altaar en begeleidden de reliek van de H. Bartholomaeus, een klein glas-in-lood raam met een afbeelding van de H. Bartholomaeus en het heilig Sacrament in een waardige processie door de kerk. Ook de koster, een lector, acoliet en collectant uit Beek werden in de viering betrokken. De Cantorij betrok de hele gemeenschap bij de zang zodat we zingend en biddend met elkaar de Heer ontmoetten, die als klein kind in de tempel al werd aangeduid als Licht voor alle volkeren, het feest dat we op deze zondag vierden.

In Beek zal er in de kleine Bartholomeus een wekelijkse eucharistieviering zijn op woensdag om 9.00 uur en een maandelijkse zondagsviering op zaterdag om 19.00 uur voor de derde zondag van de maand.

Klik hier om naar de foto's van 2 februari te gaan.


Op zoek naar Verborgen Schatten

22 januari 2020

Door op onderstaande afbeelding te klikken kunt u het boek "Op zoek naar Verborgen Schatten - Belevenissen van een pelgrim" van Ru Niemeijer downloaden.


Dagbedevaart Kevelaer

20 januari 2020

Op maandag 11 mei is er vanuit Millingen een dagbedevaart naar Kevelaer per auto. Met H. Mis, kruisweg en diner. Opgave bij pastoor Rudo Franken, die ook meegaat.


Dagbedevaart naar Banneux

20 januari 2020

Op dinsdag 9 juni is er vanuit Groesbeek-Millingen een dagbedevaart naar Banneux. Kosten van deze reis is 50 euro p.p. incl. koffie en diner. Vertrek vanuit Ooij 6.30 uur, Groesbeek 7.00 uur. 11.30 uur H. Mis in Banneux, 12.45 uur diner, 15.00 uur ziekenzegening. Betaling graag via overschrijving: NL83RABO0336685173 t.n.v. A. Brouwer. Aanmelden kan via André 06-11199935 (naam, adres, telefoonnr en aantal). Ook pastoor Rudo Franken gaat mee.


11Daagse rondreis Italië

20 januari 2020

In de tweede helft van oktober 2020 is er bij voldoen­de deelna­me een parochiebedevaart per bus vanuit Millingen-Groes­beek naar Italië.

Na de succesvolle spirituele rondreis van 16 dagen in Frankrijk, Spanje en Portugal in oktober 2017 is er in oktober 2020 een spirituele Franciscusreis met als hoogtepunten Rome (3 nachten) en Assisi (2 nachten). Daarnaast bezoeken we plaatsen zoals Vicenza, Padua, Loreto, Norcia, Cascia, Orvieto, Siena en Montecatini.

Bijzonder is het om met elkaar door het ‘verleden’ te kunnen wandelen en ons te laten inspireren door mensen als Franciscus, Benedictus, Antonius en menig ander. Uiteraard hopen we op onze reis ook onze paus Franciscus te zien en iets te kunnen proeven van zijn hervorming en vernieuwing.

Afbeeldingsresultaat voor FRANCISCUS

Kosten zijn ongeveer € 850,- p.p. op basis van halfpension.

Op maandag 17 februari om 20.30 uur is er in de ontmoetingsruimte van de kerk te Millingen een informatieavond, waarop de reis in beeld wordt gebracht. Van harte welkom.

Meer info/aanmelding: pastoor Rudo Franken, Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn, 06-46193591, rfrankenpr@hotmail.com


Lourdesbedevaart

19 december 2019

Van 3-8 september 2020 kunt u mee naar Lourdes. We reizen samen vanaf Millingen en vliegen vanaf Maastricht voor een zesdaagse bedevaart. We sluiten aan bij het programma van Huis voor de Pelgrim (voorheen: Organisatie Limburgse Bedevaart Lourdes). Meer info bij pastoor Rudo Franken die zelf mee gaat. Zie ook website: www.huisvoordepelgrim.nl


Afscheid van pastoor Henk Janssen

8 december 2019

Op zaterdag 14 december 19.00 uur in Beek (Grote Bartholomeus) en op zaterdag 4 januari 19.00 uur in Ooij is het afscheid van Henk Janssen als eerste pastoor van de parochie Maria ten Hemelopneming. Bijna zes jaar heeft hij deze taak behartigd. Na de eucharistieviering is achter in de kerk een samenzijn met koffie en wat lekkers.

Henk Janssen groeide op in Beek en is er altijd blijven wonen. Hij had er zelfs een politieke carrière, en was enkele jaren wethouder. Janssen heeft laat in zijn leven gekozen voor het priesterschap. Hij is weduwnaar met vier volwassen kinderen en inmiddels opa van twee kleinkinderen. In juli 2012 heeft de parochie Beek zijn nieuwe pastoor Henk Janssen ingehuldigd met een hoogmis in de plaatselijke Bartholomeuskerk. In januari 2014 werd hij geïnstalleerd als pastoor van de parochie Maria ten Hemelopneming, bestaande uit Beek, Ubbergen, Ooij, Persingen, Erlecom, Leuth, Kekerdom en Millingen aan de Rijn en in maart 2014 als pastoor van de parochie H.H. Cosmas en Damianus, bestaande uit Groesbeek, De Horst en Breedeweg.

Daarnaast is hij sinds 1 september 2013 deken van het dekenaat Nijmegen.

Met ingang van 1 oktober 2019 werd Rudo Franken benoemd als pastoor van de parochie Maria ten Hemelopneming. Per dezelfde datum is door de bisschop eervol ontslag verleend aan Henk Janssen als pastoor van de parochie Maria ten Hemelopneming en is hij in volledige betrekking benoemd tot pastoor van de parochie H. Cosmas en Damianus te Groesbeek. In voorkomende gevallen zullen zij in elkaars parochie bijspringen.