Vanuit parochie

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK, OOK IN DE KERK!

Voor een levende parochiegemeenschap is het kerkgebouw van grote waarde. Een aantal vrijwilligers helpt 4x per jaar een aantal uren om de kerk van Millingen schoon te maken. Denk bijvoorbeeld aan ramen zemen, spinrag verwijderen, stofzuigen, koper poetsen. Zij kunnen nog wel wat hulp gebruiken!
De volgende afspraak is op zaterdag 3 juli 2021. Om 10:00 uur beginnen we in de ontmoetingsruimte met instructie door ervaringsdeskundigen en taakverdeling.
Aanmelden is niet noodzakelijk, wel handig: liannevanderburgt@gmail.com
NB: ook mannen zijn heel welkom!

Misboekjes voor livestream thuis bezorgd

19 april 2021

In onze parochie wordt de eucharistieviering van elke donderdag 9.00 uur, vrijdag 9.00 uur, zaterdag 9.00 uur en zondag 10.30 uur via livestream (youtube, zoekwoord ‘kerk Millingen’) live uitgezonden, maar kan ook later op de dag op uw eigen tijd gevolgd worden. Als u een Misboekje hierbij op prijs stelt, kunt u contact opnemen met Brigit van Raaij, telefoon 0623304932. Zij zal u graag een Misboekje aanreiken.

Voor de viering door de week is een standaard Mis- en gezangenboekje beschikbaar, voor de zondag een zondagsboekje.


Bevrijding

18 april 2021

Zoals vorig jaar gelden ook dit jaar met dodenherdenking en Bevrijdingsdag nog beperkende regels vanwege corona. Voor het tweede jaar op rij zal zeker naar een passend alternatief gezocht worden voor deze traditionele herdenkingen. Want onze gesneuvelden en het herwinnen van onze vrijheid willen wij niet vergeten. Ondertussen zien we ook uit naar een heel andere ‘bevrijding’.

Al langer dan een jaar wordt ons deze in het vooruitzicht gesteld. Terug naar het oude normaal, terug naar de vrijheden die we hadden. Maar wat is normaal en wat is vrijheid? Is het verstandig om geholpen door één of twee prikken ons oude leven weer op te pakken? Of zijn er misschien tijdens deze crisis dingen anders geworden, waarvan we denken: Dat blijven we zo doen? Bv het gedeeltelijk thuiswerken en bepaalde afspraken online of telefonisch? En lukt het ons om dingen die vóór de crisis eigenlijk niet zo goed liepen, daadwerkelijk te veranderen, bv meer tijd nemen voor kleine ontmoetingen die meer diepgang kunnen opleveren. En tijd en rust om Gods stem te horen die langdurige rust, vreugde en bevrijding kan geven. Het kan gemakkelijker zijn om daarvoor te kiezen, als we de natuur en het leven kunnen zien en waarderen als een geschenk van God en als we ons door zijn Geest laten leiden. Misschien kunnen we ook bidden dat zijn Geest in ons komt, dat er plaats is voor Hem die ons het leven heeft gegeven en die ons naar Hem en naar elkaar toe heeft geschapen. Om te eindigen met de vraag: wat voor positiefs heeft de coronatijd u gebracht?


Duits-Nederlandse pelgrimsroute op 18 april verlegd naar alleen Nederland

11 april 2021

Vanwege corona-beperkingen is de voor zondag 18 april 2021 oorspronkelijk geplande pelgrimsroute Griethausen-Kekerdom vervangen door een pelgrimsroute Millingen-Leuth-Kekerdom-Millingen.

De route zal zondag in de Kerk van Millingen meegenomen kunnen worden en is hier ook alvast te downloaden:

In plaats van deze route van 14 km kun je echter ook nog je eigen kortere route lopen. De met elkaar te bespreken woorden uit het Emmausverhaal staan bij de nummers op het routeformulier.

Vanaf 11.45 uur (na de eucharistieviering van 10.30 uur) kunnen mensen twee aan twee starten, vanuit de kerk van Millingen. Bij de start ontvang je een echte Antonius-pet. Je kunt kiezen uit drie kleuren.

Op 18 april is de kerk van Kekerdom open van 13.00 uur tot 15.00 uur; de kerk van Millingen is open tot 16.00 uur.

Handig als je even aangeeft, als je op 18 april deze weg wil gaan: m.g.b.oosterwijk@gmail.com, 06 43 776306  en als je wat eten en drinken meeneemt voor onderweg.


Palmpasen viering

8 april 2021

U kunt de Palmpasenviering ook online terugkijken (net zoals alle andere prachtige reportages gemaakt door BD1, https://www.youtube.com/c/BD1mediabedrijf/videos)


Rozenkransboekjes

8 april 2021

De rozenkransboekjes kunt u nu ook bestellen: zie de bestelpagina.


Sint Jozef

6 maart 2021

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van Sint-Jozef (8 december 2020 tot 8 december 2021). De heilige Jozef is beschermer van het gezin, van de Kerk en van de arbeiders. Met dit speciale themajaar brengt paus Franciscus de zorg van St. Jozef in verband met de zorg voor armen en migranten. Ook de Covid-19 pandemie heeft meegespeeld in het besluit van de paus om een speciaal jaar aan Sint-Jozef te wijden. “De pandemie heeft duidelijk gemaakt welke betekenis gewone mensen hebben, al degenen die dagelijks veel geduld tonen en hoop bieden, waardoor ze een gevoel van medeverantwoordelijkheid zaaien,” aldus de paus. Volgens de paus lijken ze daarmee op de heilige Jozef “deze onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig is.” Op 19 maart vieren we het hoogfeest van Sint-Jozef.

GEBED TOT SINT-JOZEF
Uw jawoord aan God, heilige Jozef, heeft aan uw leven een wereldwijde betekenis gegeven. U hebt de vorming van Jezus op u genomen. Het vader- en mensbeeld dat u leefde, was de leerschool waaruit Jezus de basis vond voor heel zijn optreden.
De liefde en trouw waarmee u Maria hebt benaderd was edel en onzelfzuchtig. In alle beproevingen bleven u en zij sterk, dienstbaar aan God.
Ook ik wil de moed hebben dienstbaar te zijn, eigen wensen opgeven, om Gods Koninkrijk te helpen groeien in mensen, gezinnen, in kerk en samenleving. U koos ervoor uw leven in stilte en verborgenheid te leiden, niet uit op eigen voordeel, eer of roem.
Daarom vraag ik u, Sint-Jozef, in mijn leven iets van die stille vredige kracht te brengen.
Help mij om met God mee te denken, mee te werken. Dat ik met u blijf beseffen dat God ook mij wil betrekken in zijn plannen. U die ons beschermt, waak met uw zorg over ons en onze dierbaren en zegen ons met uw toewijding. Amen.


Parochieblad

17 februari 2021

De nieuwe editie van het Parochieblad is uitgekomen.

Het blad is hier te downloaden

Alle digitale aanmelders voor het blad ontvangen het blad in hun mailbox. De normale versie zal de komende periode op de bekende punten komen te liggen en toe worden gezonden naar eenieder die zich daarvoor heeft aangemeld.

Wij wensen u veel leesplezier!


Met vormelingen de toren in en naar Ooij

16 september 2020

Op zondag 20 september verwelkomen we bij de eucharistieviering van half elf onze vormelingen en de gezinnen waarvan zij deel uitmaken. Goed dat we eucharistie kunnen vieren samen met hen die op zondag 25 oktober het Vormsel zullen ontvangen. Met het Vormsel ontvangen zij de heilige Geest, de Geest die ons alles van Jezus in herinnering wil brengen en ons kracht wil geven om te leven en te getuigen zoals Hij.

Na de Mis en de koffie op 20 september gaan de vormelingen in de toren een film zien. Een week later, op zaterdag 26 september, gaan de vormelingen naar de avondmis in Ooij, bij goed weer op de fiets. Na de Mis is er koffie/thee en ontmoeting met mensen van Ooij.


Parochiefeest

25 augustus 2020

Afgelopen zondag 16 augustus hebben we ons jaarlijkse parochiefeest vanwege Maria ten Hemelopneming gevierd. Ondanks het bescheiden karakter blikken we terug op een bijzondere en fijne viering.

Na de eucharistie werd een film uitgezonden waarin twee parochianen uit elk van de vijf dorpen aan het woord kwamen. Ze vertelden over hun droom voor onze geloofsgemeenschap, hun wensen en ideeën voor een goede toekomst. In de gesprekken kwam enerzijds het verdriet door de recente sluiting van de kerken naar voren en anderzijds hoopvolle blikken richting de toekomst. Na de film werd afgesloten met een prachtig feestlied.

Wilt u de film terugkijken? Dan kan dat hier:
Eiken onderscheiding voor Joop Rutten

25 augustus 2020

Op zondag 16 augustus is aan het eind van de eucharistieviering b.g.v. het parochiefeest Maria ten Hemelopneming in de parochiekerk te Millingen Joop Rutten onderscheiden met een unieke speld vanwege 80 jaar kerkmuziek. Als bijna 9-jarige begon Joop in Kekerdom op 2 september 1940 bij het Knapenkoor. Al gauw was zijn stem en zijn gevoel voor orgelspel en dirigeren ontdekt. Na zijn eerste 15 jaar in Kekerdom vervolgde hij zijn kerkmuziekcarrière in Leuth. Hij richtte ook menig koor op en wist van organiseren. Ook in Millingen, Ooij en verdere omgeving heeft hij zijn sporen verdiend. Ondanks recent verlies van kerk en orgel van Leuth weet hij na 80 jaar kerkmuziek zijn enthousiasme nog steeds over te brengen. Elke dinsdag bespeelt hij de piano tijdens de avondmis van 19.00 uur in de Mariakapel van Leuth die is gebleven. Op zondag 6 september om 9.00 uur is er in het kerkje van Kekerdom waar hij 80 jaar geleden begon, een feestelijke eucharistieviering bij gelegenheid van dit jubileum.

Joop, van harte gefeliciteerd, enorm bedankt en nog vele jaren.

Foto's: Tonnie Hol/Erik Hell (BD1).