Vanuit parochie

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK, OOK IN DE KERK!

Voor een levende parochiegemeenschap is het kerkgebouw van grote waarde. Een aantal vrijwilligers helpt 4x per jaar een aantal uren om de kerk van Millingen schoon te maken. Denk bijvoorbeeld aan ramen zemen, spinrag verwijderen, stofzuigen, koper poetsen. Zij kunnen nog wel wat hulp gebruiken!
De volgende afspraak is op zaterdag 28 november 2020. Om 10:00 uur beginnen we in de ontmoetingsruimte met instructie door ervaringsdeskundigen en taakverdeling. Rond 11:30 uur is er een welverdiende pauze met koffie en wat lekkers.
Aanmelden is niet noodzakelijk, wel handig: liannevanderburgt@gmail.com
NB: ook mannen zijn heel welkom!

Eerste communie en vormsel

11 januari 2021

Met het starten
van een nieuw kalenderjaar pakken we de draad weer op. In 2020 hebben we samen
met de ouders van onze communicanten besloten het project even te pauzeren.
Door Corona was het niet mogelijk de Communie te vieren zoals gewenst. Nu zijn
de kinderen weer thuis van school en weten we niet hoe het in mei ervoor zal
staan. De voorkeur voor de Communiemis in 2021 gaat natuurlijk uit naar
allemaal samen vieren in de kerk. Maar als het nodig is, gaan we het doen zoals
met de Vormselmis 2020. Deze heeft plaatsgevonden met alleen de gezinnen in de
kerk en de familie thuis voor de TV, hetgeen mogelijk is door de
livestreamverbinding. Zo te vieren was bijzonder.

Vandaar dat we
nu kunnen zeggen: 16 mei 2021 is er een Communiemis! Daarom gaan we verder met
het project. De kinderen mogen thuis met hun ouders werken in het project. De
pastoor zal afspreken voor een bezoek, dan ook meedoen met het project en
ingaan op vragen van kinderen en ouders. Maar je kunt ook zelf afspreken met de
pastoor. Zo gauw als mogelijk gaan we verder met de woensdagmiddagen in de
ontmoetingsruimte.

Voor kinderen uit de huidige groep 3 en 4 die graag de Communie doen, starten we in het volgende schooljaar met een nieuwe groep. Met het inschrijfformulier op de website kun je je kind hiervoor al aanmelden. Voor het formulier zie: https://www.mariatenhemelopnemingparochie.nl/eerste-h-communie/

Voor de kinderen van groep 8 gaan we starten met de vormselvoorbereiding. Tweede Pinksterdag 24 mei 2021 zal de Vormselmis plaatsvinden. Met het inschrijfformulier op de website kun je je kind hiervoor al aanmelden. Zodra duidelijk is wat er kan en mag krijgt u een uitnodiging voor een ouderavond waar we elkaar ontmoeten en uitleg zullen geven over het project. Voor het formulier zie: https://www.mariatenhemelopnemingparochie.nl/h-vormsel/


Corona maatregelen

20 december 2020

KERSTAVOND ALLEEN ONLINE

kerstavond 24 december (vanaf 17.00 uur) zijn er op verzoek van de bisschoppen alleen online vieringen

19.00 uur herdertjesmis
22.00 uur Nachtmis
allebei rechtstreeks uitgezonden door BD1
(via Youtube, zoekwoord: kerk Millingen, of link: https://www.youtube.com/channel/UClfJhG3LxzgqN6Wa7MBqQHw)

1e KERSTDAG 25 december
9.00 uur H. Mis Kekerdom (verplicht reserveren: 0481-432167)
10.30 uur H. Mis Millingen (ook online/BD1) (verplicht reserveren:06-40589700)

2e KERSTDAG 26 december
10.30 uur H. Mis Ooij (verplicht reserveren: 024-6632271)

bezoek kerststallen - met de nodige afstand van harte welkom bij de kerststallen in onze parochie.
In kerk Millingen tussen 12.00 en 16.00 uur, 1e en 2e kerstdag
In kerk Kekerdom tussen 14.00 en 15.00 uur, 1e en 2e kerstdag
In Mariakapel kerk Leuth tussen 9.00 en 17.00 uur, 1e en 2e kerstdag
In kapel kerkhof Beek de hele dag, 1e en 2e kerstdag
In kerk Ooij tussen10.00 en 12.00 uur, 1e kerstdag
In kerk Ooij tussen 11.30 en 14.00 uur, 2e kerstdag

‘workshop’ kerststal figuurzagen (door de pastoor)

1e kerstdag in kerk Millingen tussen 13.00 en 16.00 uur
2e kerstdag in kerk Ooij tussen 11.30 en 14.00 uur.


Met vormelingen de toren in en naar Ooij

16 september 2020

Op zondag 20 september verwelkomen we bij de eucharistieviering van half elf onze vormelingen en de gezinnen waarvan zij deel uitmaken. Goed dat we eucharistie kunnen vieren samen met hen die op zondag 25 oktober het Vormsel zullen ontvangen. Met het Vormsel ontvangen zij de heilige Geest, de Geest die ons alles van Jezus in herinnering wil brengen en ons kracht wil geven om te leven en te getuigen zoals Hij.

Na de Mis en de koffie op 20 september gaan de vormelingen in de toren een film zien. Een week later, op zaterdag 26 september, gaan de vormelingen naar de avondmis in Ooij, bij goed weer op de fiets. Na de Mis is er koffie/thee en ontmoeting met mensen van Ooij.


Parochiefeest

25 augustus 2020

Afgelopen zondag 16 augustus hebben we ons jaarlijkse parochiefeest vanwege Maria ten Hemelopneming gevierd. Ondanks het bescheiden karakter blikken we terug op een bijzondere en fijne viering.

Na de eucharistie werd een film uitgezonden waarin twee parochianen uit elk van de vijf dorpen aan het woord kwamen. Ze vertelden over hun droom voor onze geloofsgemeenschap, hun wensen en ideeën voor een goede toekomst. In de gesprekken kwam enerzijds het verdriet door de recente sluiting van de kerken naar voren en anderzijds hoopvolle blikken richting de toekomst. Na de film werd afgesloten met een prachtig feestlied.

Wilt u de film terugkijken? Dan kan dat hier:
Eiken onderscheiding voor Joop Rutten

25 augustus 2020

Op zondag 16 augustus is aan het eind van de eucharistieviering b.g.v. het parochiefeest Maria ten Hemelopneming in de parochiekerk te Millingen Joop Rutten onderscheiden met een unieke speld vanwege 80 jaar kerkmuziek. Als bijna 9-jarige begon Joop in Kekerdom op 2 september 1940 bij het Knapenkoor. Al gauw was zijn stem en zijn gevoel voor orgelspel en dirigeren ontdekt. Na zijn eerste 15 jaar in Kekerdom vervolgde hij zijn kerkmuziekcarrière in Leuth. Hij richtte ook menig koor op en wist van organiseren. Ook in Millingen, Ooij en verdere omgeving heeft hij zijn sporen verdiend. Ondanks recent verlies van kerk en orgel van Leuth weet hij na 80 jaar kerkmuziek zijn enthousiasme nog steeds over te brengen. Elke dinsdag bespeelt hij de piano tijdens de avondmis van 19.00 uur in de Mariakapel van Leuth die is gebleven. Op zondag 6 september om 9.00 uur is er in het kerkje van Kekerdom waar hij 80 jaar geleden begon, een feestelijke eucharistieviering bij gelegenheid van dit jubileum.

Joop, van harte gefeliciteerd, enorm bedankt en nog vele jaren.

Foto's: Tonnie Hol/Erik Hell (BD1). 


Gelegenheid voor gebed en kaarsje

12 augustus 2020

In Millingen is de dagkapel elke dag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur.

In Leuth is de Mariakapel van de kerk elke dag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur.

In Beek is de Mariakapel van de Grote Bartholomaeus elke dag geopend van 9.30 uur – 17.30 uur. In de kapel op het kerkhof kunt u elke dag terecht.

Ook bent u altijd welkom bij de Fatimakapel in Millingen aan de Schoolstraat 4.


Eucharistieviering in Beek?

2 augustus 2020

Op woensdag 12 augustus om 9.00 uur is in de kleine Bartholomeus in Beek eenmalig een eucharistieviering. Na afloop van de viering horen we van de aanwezigen - onder het genot van een kop koffie – graag over de wenselijkheid van een eucharistieviering voor/in Beek, waar en wanneer, zowel voor door de week als in het weekend. Bij voldoende belangstelling en behoefte zal daar zoveel mogelijk op worden afgestemd.


Kom en zie

10 juni 2020

Met deze woorden wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan Lectio Divina. Dit is een moment van bezinning en meditatie rond een lezing uit de Bijbel. De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 24 juni om 20.30 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk in Millingen. Wilt u zich hiervoor aanmelden? Dat kan door een mailtje te sturen naar m.g.b.oosterwijk@gmail.com


Online parochieretraite

31 mei 2020

Klik op deze link voor een online parochieretraite van een half uur per dag van 1-14 juni om voor te bereiden op het (weer) ontvangen van de heilige Communie.

https://www.lodewijkparochie.nl/retraite


Rozenkrans

21 april 2020

Elke woensdag wordt aansluitend aan de online-Mis van 9.00 uur
de rozenkrans gebeden. U bent van harte welkom om online mee te bidden. In de
meimaand zal dit ook op de andere dagen van de week gebeuren, van maandag tot
en met zaterdag.