Vanuit parochie

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK, OOK IN DE KERK!

Voor een levende parochiegemeenschap is het kerkgebouw van grote waarde. Een aantal vrijwilligers helpt 4x per jaar een aantal uren om de kerk van Millingen schoon te maken. Denk bijvoorbeeld aan ramen zemen, spinrag verwijderen, stofzuigen, koper poetsen. Zij kunnen nog wel wat hulp gebruiken!
De volgende afspraak is op zaterdag 3 juli 2021. Om 10:00 uur beginnen we in de ontmoetingsruimte met instructie door ervaringsdeskundigen en taakverdeling.
Aanmelden is niet noodzakelijk, wel handig: liannevanderburgt@gmail.com
NB: ook mannen zijn heel welkom!

Parochieavond Beek Ooij en Leuth: stenen en meer

18 mei 2022

Wanneer? Maandag 23 mei
Tijdstip? 19:30 - 21:30 (inloop vanaf 19:00)
Waar? Sprong in Ooij

Op maandag 23 mei wordt in de Sprong in Ooij van 19.30-21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) voor met name mensen uit Beek, Ooij en Leuth een parochieavond gehouden.

Tijdens het eerste deel van de avond informeert het parochiebestuur u over een aantal (bouw)zaken in Ooij, Leuth en Beek. Tijdens het tweede deel van de avond gaan we onder begeleiding van het Centrum van Parochiespiritualiteit Nijmegen met elkaar in gesprek over leven en geloof. Een bijeenkomst die wil bemoedigen en krachten bundelen om met name in dit deel van de parochie te komen tot opbouw.

Koffie bij binnenkomst vanaf 19.00 uur

19.30 uur Welkom door pastoor – 5 minuten

Hartelijk welkom op deze parochieavond voor met name Beek, Ooij en Leuth. In 2020 hebben we twee van de drie kerken in deze dorpen verkocht. Dat is niet niks. Fijn dat we nu – na twee jaar corona – eindelijk kunnen samenkomen om ook in dit deel van de parochie (Beek, Ooij en Leuth) te bemoedigen en krachten te bundelen en te komen tot opbouw. Ik ben blij met het bestuur dat de bestuurlijk-organisatorische zaken oppakt en met de pastoraatsgroep die ondersteunt bij het pastoraat parochiebreed.

Een aantal zaken en bouwzaken in deze drie dorpen zal op deze avond met u worden gedeeld door het bestuur en nu ook kort door mij als pastoor. Daarna zal Tim Schilling van het Centrum voor Parochiespiritualiteit de overgang naar een nieuwe situatie schilderen. Mogelijk gaan we uitdagingen en kansen zien.

Daarna zullen we aan de hand van een paar vragen met elkaar in gesprek gaan, in kleine groepjes, om iets te ervaren van Gods zorg voor ons. Wie weet ontdekken we juist vanuit crisis en moeilijke omstandigheden, wat God ons wil aanreiken. Misschien een stukje vorming, verdieping van het geloof, samen uitwisselen over een stukje evangelie, zien waar God ons raakt.

Om hierbij te helpen zijn we ook bezig met een boekje over Leuth, verleden en toekomst, om huis aan huis te verspreiden om het verlies van de kerk misschien beter een plek te kunnen geven en voor een nieuw begin. Hierna een boekje over Beek, verleden en toekomst, en daarna over Ooij.

Op 9 mei j.l. was er in Ooij een eerste bijeenkomst voor afgevaardigden van Beek, Ooij en Leuth om gezamenlijk een aantal zaken op te pakken. Fijn dat dit kan en lukt. Als u zelf ideeën hebt over vernieuwing en verdieping, hiervoor is alle ruimte, straks al bij de beantwoording van de vragen in kleine groepjes.

19.35 uur Zaken en bouwzaken Beek Ooij en Leuth door Bart – 20 minuten

19.55 uur Gelegenheid voor vragen, inbreng – 15 minuten

20.10 uur Nieuwe koffieronde – 15 minuten

20.25 uur Inleiding Tim Schilling – 20 minuten

20.45 uur Gesprekken in kleine groepjes
aan de hand van een paar vragen van Synodaal proces – 30 minuten

1. Hoe voelt u zich als gelovige in deze tijd?

2. Hoe zou u graag ondersteund worden in uw dagelijks geloof?

3. Wat is uw droombeeld voor de Wereldkerk en de kerk dichtbij?

4. Eventuele opmerkingen

21.15 uur Samenvattend woord door Tim Schilling – 10 minuten

21.25 uur Dankwoord en uitnodiging voor drankje (tot 22.00 uur) door Harry Sanders


Parochieblad

6 mei 2022

De nieuwe editie van ons Parochieblad staat op de website. U kunt hem hier downloaden. Iedereen die aan heeft gegeven het blad graag per mail te ontvangen heeft ook een mail gekregen. Niet gekregen en toch graag digitaal ontvangen? Stuur dan een mailtje naar m.g.b.oosterwijk@gmail.com

Veel leesplezier!

Tips en kopij voor de volgende editie zijn van harte welkom: u kunt contact opnemen met de Redactie via m.g.b.oosterwijk@gmail.com


Akte van toewijding door paus Franciscus aan het Onbevlekt Hart van Maria Basiliek van Sint Pieter, Rome 25 maart 2022

26 maart 2022


Bedevaart Banneux en Munstergeleen 15 mei

2 maart 2022

Op zondag 15 mei a.s. gaan we weer op bedevaart
naar Banneux. ’s Middags gaan we langs Munstergeleen, waar we de Pater Karel
kapel bezoeken. Eten doen we in de abdijhoeve aldaar.

Het programma ziet er ongeveer als volgt uit: 7.00
uur vertrek uit Ooij; via Nijmegen Rozenhof 7.15 uur, Groesbeek, Marktplein
7.30 uur en Malden Kerkplein 7.45 uur rijden we naar Banneux waar we
gezamenlijk een kop koffiedrinken. Dan is de Mis om 11.00 uur waarna
gelegenheid voor een rondje heiligdom of winkels, zoals u wenst.

We vertrekken dan rond 13.30 uur naar Munstergeleen
waar we de kapel van pater Karel gaan bezoeken en een rondleiding krijgen.

Om 16.30 uur gaan we aan het diner in de
abdijhoeve; om 18.30 uur gaan we huiswaarts. Het eten is deze keer dus na
afloop i.v.m. geen beschikbaarheid in Banneux.

We hebben een uitgebreider menu waar u een keuze
uit kunt maken, namelijk voorgerecht: 1. Thaise kippensoep, 2. Tomatengroensoep
(vegetarisch), 3. Soep van de dag; hoofdgerecht: 1. Kippepastei of Kip souvlaki
spies, 2. Limburgs zuurvlees (glutenvrij), 3. Saté van varkenshaas, 4. Vispotje
in witte wijnsaus, 5. Skip madras veganistisch stoofpotje; verrassingsdessert
van de kok. Inclusief drank.

Graag uw keuzes van het menu al doorgeven bij uw
aanmelding.

De kosten zijn dit jaar wel 70 euro per persoon;
dit kunt u overmaken of contant betalen in de bus. Tijden kunnen nog aangepast
worden, tijd van diner staat vast.

Aanmelden kan bij Andre 06-11199935; betaling per bank NL83RABO0336685173 t.n.v. A. Brouwer, o.v.v. bedevaart; mail karlleisnermariendaalkapel@outlouk.com

Pastoor Rudo Franken
gaat mee met deze bedevaart.


PAUS EN BISSCHOPPEN OVER OORLOG IN OEKRAÏNE 25-2-2022

25 februari 2022

Op woensdag 23 februari, nog geen 24 uur voor de Russische inval in Oekraïne, deed de paus een indringende oproep om geweld te bestrijden met de “wapens” van God: gebed en vasten. De paus noemde geweld van een “duivelse zinloosheid” en riep alle gelovigen op om zich toe te leggen op gebed en vasten op Aswoensdag 2 maart. “God is een God van vrede en niet van oorlog”, aldus de paus en hij noemde oorlog “dwaasheid”.

De Nederlandse bisschoppen over de Russische inval in Oekraïne: “Wij doen een beroep op de Russische autoriteiten om zich te onthouden van verdere vijandige acties die nog meer lijden zouden veroorzaken en de principes van het internationaal recht negeren. Oorlog is een ernstige belediging van de menselijke waardigheid en hoort niet thuis op ons continent.”

Voorbede tijdens de weekendmissen 26/27 februari:

Voor vrede en gerechtigheid in de Oekraïne:
dat partijen de weg van dialoog en onderhandelingen kiezen
in plaats van oorlog en geweld,
dat mensenrechten steeds gerespecteerd worden,
burgers beschermd worden en slachtoffers worden opgevangen,
dat met de stuwkracht van de heilige Geest onvermoeibaar gewerkt wordt
aan verzoening en samenwerking in Europa.


CORONA-UPDATE 25-2-2022

23 februari 2022

De verplichting om anderhalve meter afstand te houden vervalt, evenals het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk.

Voor het uitreiken van de communie reinigt de priester vooraf goed zijn handen.
In onze parochie houden we nog even het hoestscherm en pincet aan.
Het ontvangen van de heilige communie op de tong is weer mogelijk.
De bisschoppen vragen daarvoor op een aparte plek een bidstoel te plaatsen,
zodat de tongcommunie geknield ontvangen kan worden.

Verder is het gebruik van wijwater weer toegestaan.
Samen koffiedrinken na de viering is weer mogelijk.
Bij de vredeswens geeft men elkaar niet de hand.
Collecteren gebeurt op een andere manier dan het doorgeven van de collecteschaal van hand tot hand.

De hygiëneregels blijven (handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog), geen handen schudden, goed ventileren, niet komen met verkoudheidsklachten enzovoort.

‘Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren’, aldus de bisschoppen.

De aanvangstijden die in de Rozet 25-1-2022 zijn gepubliceerd, blijven staan.

WEEKEND

Per zondag 6 maart is in Ooij op de 1e zondag van de maand om 10.30 uur een woordcommunieviering door Henk Nieuwenhuis.

Op zaterdag voorafgaand aan de 2e tot en met e zondag van de maand is in Ooij om 19.00 uur de Mis.

Op de 1e zondag van de maand is in Kekerdom om 9.00 uur de Mis.

Elke zondag is om 10.30 uur in Millingen de Mis.

Vanaf 19 februari is de Mis van 17.00 uur op de 3e zaterdag van de maand in Beek weer om 17.00 uur.

DOOR DE WEEK

Vanaf 15 februari is de Mis in Leuth op dinsdag om 16.00 uur, dan wel 19.00 uur, afhankelijk van de voorkeur van de bezoekers van de Mis op 1 febr 16.00 uur.

Op woensdag blijft om 9.00 uur de Mis in de kleine Bartholomeus te Beek.

Op donderdag, vrijdag en zaterdag om 9.00 uur blijft in Millingen de Mis.

Vanaf 10 februari wordt de aanbidding op donderdag in dagkapel Millingen (9.30-18.00 uur) beëindigd om 18.00 uur.


Nieuws

22 januari 2022

Heer help ons

Genadige God,
wij roepen U aan als we geen uitweg zien,
als we denken dat alle wegen versperd zijn,
en we in wanhoop vervallen.
U bent de God van de belofte en de hoop.
Laat ons ontdekken
dat U een weg voor ons baant die wij niet gezien hadden;
dat U ons leidt langs een nog voortreffelijker weg.
Neem ons bij de hand, Heer, zodat wij U zien in ons dagelijks leven.
Neem onze angst en bezorgdheid weg.
Schenk ons uw licht en zet ons hart in vuur en vlam,
zodat uw liefde ons met warmte omringt.
Heer, U hebt Uzelf vernederd omwille van ons.
Help ons U hierin te volgen.
Maak dat ons leven U verheerlijkt,
o Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

(gebeden uit gebedsweek eenheid 2022)

Nationaal gebed voor vrede en verbinding van zaterdagavond 15 januari is zeer de moeite waard om terug te kijken op youtube en mee te maken. Zie nationaalgebed.nl

Ook u bent onmisbaar

In feite hebben we als mensen die in
Christus geloven, allemaal een unieke plek in het lichaam van Christus, de kerk.
Paulus beschrijft dat in de 1e Korintiërsbrief (1Kor12,12-30).
Niemand kan tot een ander zeggen: ik heb je niet nodig. Want ieder heeft een roeping om antwoord te geven op de liefde van God. Wat van belang is, is om mijn eigen unieke roeping te ontdekken en hoe ik deze kan beleven en samen met anderen vormgeven. Zo kan ik mijn deel bijdragen tot opbouw van het geheel, het Lichaam van Christus, niet omdat het moet of omdat het altijd zo is geweest, maar omdat ik in Hem geloof, me met Hem verbonden weet. Ik ben onmisbaar, mijn geloof is onmisbaar.

Zegen vanuit de lucht

Op blauwe maandag 17 januari is de torenspits van Millingen ‘bekleed’ met vernieuwd kruis, haan, pijnappel, wijzerplaten en wijzers en op grote hoogte ingezegend. Mensen kijken nu niet meer vergeefs omhoog, geven aan er blij mee te zijn. Fijn dat dit gerealiseerd kon worden. Mocht u uw waardering willen en kunnen ondersteunen met een gift, dan danken wij u hartelijk.

Gift voor klokken en uurwerk

Banknummer: NL36RABO 0134 4023 16 t.n.v. Kerkbijdragen onder vermelding van KLOKKEN.

Vast uur voor aanbidding

Elke donderdag van 9.30-17.00 uur is
er aanbidding van de heilige Hostie in de dagkapel in Millingen. U bent van
harte welkom voor korte of langere tijd. Er is altijd iemand aanwezig in deze aanbidding, omdat we Hem niet alleen willen laten. Mocht u een vast uur van deze aanwezigheid bij Hem willen invullen, dan kunt u bellen met kosteres Thea 06-40589700.

Aanvulling kostersgroep

Zowel in Ooij als in Millingen zijn
we op zoek naar mensen die willen helpen bij het kosteren. Contact: Leny Rikken (Ooij) 024-6632271; Thea Jeuriëns (Millingen) 06-40589700; pastoor Rudo Franken 06-46193591


Een tweede lockdownkerst

21 december 2021

Ineens zit het slot er weer op, op onze samenleving en op onze geloofsgemeenschap. Komen we dan nooit af van corona? Wat is ons perspectief? Ook ik lig er wakker van, zo kort voor Kerst het roer weer te moeten omgooien. Gelukkig kan het nog net in deze Rozet.

Voor velen zal het een vervelende tijd zijn, zoals onze bisschop schrijft in zijn Kerstbrief. Ik beleef het vooral als een uitdaging voor mijn en ons geloof. Niets is zonder betekenis. Ik zie ook positieve aspecten van deze tijd, waarin we flink door elkaar worden geschud.

Wat goed als we merken dat Jezus onze Heer de hele wereld, ons allemaal in zijn hand heeft, dat Hij het Licht is in onze duisternis, dat zijn liefde geneest en ons nieuw maakt voor deze wereld en voor zijn Rijk dat komt. Licht in de duisternis is wat ik iedereen toewens met deze Kerst, deze Kerst die misschien juist door de huidige omstandigheden voor ons een uitdaging kan zijn om het Licht te ontvangen en het Licht te geven.

Rudo Franken, pastoor


Rondleiding door H. Hubertuskerk en H. Antonius van Paduakerk

16 december 2021

Op deze pagina kunt u een proefdruk downloaden van een rondleiding door de H. Hubertuskerk en de H. Antonius van Paduakerk.


Online Adventskalender

27 november 2021

Klik op het paatje om naar de online Adventskalender te gaan. De online Adventskalender werkt zoals een klassieke adventskalender: elke dag is er een luikje om te openen. Alleen zult u er geen chocolaatje vinden maar een opdracht of tekst die ons meeneemt naar het Kerstfeest. De meeste opdrachten zijn voor kinderen, vaak samen met hun ouders. Sommige opdrachten zijn specifiek voor ouders en voor grootouders.