Vanuit parochie

Op zoek naar Verborgen Schatten

22 januari 2020

Door op onderstaande afbeelding te klikken kunt u het boek "Op zoek naar Verborgen Schatten - Belevenissen van een pelgrim" van Ru Niemeijer downloaden.


Dagbedevaart Kevelaer

20 januari 2020

Op maandag 11 mei is er vanuit Millingen een dagbedevaart naar Kevelaer per auto. Met H. Mis, kruisweg en diner. Opgave bij pastoor Rudo Franken, die ook meegaat.


Dagbedevaart naar Banneux

20 januari 2020

Op dinsdag 9 juni is er vanuit Groesbeek-Millingen een dagbedevaart naar Banneux. Kosten van deze reis is 50 euro p.p. incl. koffie en diner. Vertrek vanuit Ooij 6.30 uur, Groesbeek 7.00 uur. 11.30 uur H. Mis in Banneux, 12.45 uur diner, 15.00 uur ziekenzegening. Betaling graag via overschrijving: NL83RABO0336685173 t.n.v. A. Brouwer. Aanmelden kan via André 06-11199935 (naam, adres, telefoonnr en aantal). Ook pastoor Rudo Franken gaat mee.


11Daagse rondreis Italië

20 januari 2020

In de tweede helft van oktober 2020 is er bij voldoen­de deelna­me een parochiebedevaart per bus vanuit Millingen-Groes­beek naar Italië.

Na de succesvolle spirituele rondreis van 16 dagen in Frankrijk, Spanje en Portugal in oktober 2017 is er in oktober 2020 een spirituele Franciscusreis met als hoogtepunten Rome (3 nachten) en Assisi (2 nachten). Daarnaast bezoeken we plaatsen zoals Vicenza, Padua, Loreto, Norcia, Cascia, Orvieto, Siena en Montecatini.

Bijzonder is het om met elkaar door het ‘verleden’ te kunnen wandelen en ons te laten inspireren door mensen als Franciscus, Benedictus, Antonius en menig ander. Uiteraard hopen we op onze reis ook onze paus Franciscus te zien en iets te kunnen proeven van zijn hervorming en vernieuwing.

Afbeeldingsresultaat voor FRANCISCUS

Kosten zijn ongeveer € 850,- p.p. op basis van halfpension.

Op maandag 17 februari om 20.30 uur is er in de ontmoetingsruimte van de kerk te Millingen een informatieavond, waarop de reis in beeld wordt gebracht. Van harte welkom.

Meer info/aanmelding: pastoor Rudo Franken, Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn, 06-46193591, rfrankenpr@hotmail.com


Lourdesbedevaart

19 december 2019

Van 3-8 september 2020 kunt u mee naar Lourdes. We reizen samen vanaf Millingen en vliegen vanaf Maastricht voor een zesdaagse bedevaart. We sluiten aan bij het programma van Huis voor de Pelgrim (voorheen: Organisatie Limburgse Bedevaart Lourdes). Meer info bij pastoor Rudo Franken die zelf mee gaat. Zie ook website: www.huisvoordepelgrim.nl


Afscheid van pastoor Henk Janssen

8 december 2019

Op zaterdag 14 december 19.00 uur in Beek (Grote Bartholomeus) en op zaterdag 4 januari 19.00 uur in Ooij is het afscheid van Henk Janssen als eerste pastoor van de parochie Maria ten Hemelopneming. Bijna zes jaar heeft hij deze taak behartigd. Na de eucharistieviering is achter in de kerk een samenzijn met koffie en wat lekkers.

Henk Janssen groeide op in Beek en is er altijd blijven wonen. Hij had er zelfs een politieke carrière, en was enkele jaren wethouder. Janssen heeft laat in zijn leven gekozen voor het priesterschap. Hij is weduwnaar met vier volwassen kinderen en inmiddels opa van twee kleinkinderen. In juli 2012 heeft de parochie Beek zijn nieuwe pastoor Henk Janssen ingehuldigd met een hoogmis in de plaatselijke Bartholomeuskerk. In januari 2014 werd hij geïnstalleerd als pastoor van de parochie Maria ten Hemelopneming, bestaande uit Beek, Ubbergen, Ooij, Persingen, Erlecom, Leuth, Kekerdom en Millingen aan de Rijn en in maart 2014 als pastoor van de parochie H.H. Cosmas en Damianus, bestaande uit Groesbeek, De Horst en Breedeweg.

Daarnaast is hij sinds 1 september 2013 deken van het dekenaat Nijmegen.

Met ingang van 1 oktober 2019 werd Rudo Franken benoemd als pastoor van de parochie Maria ten Hemelopneming. Per dezelfde datum is door de bisschop eervol ontslag verleend aan Henk Janssen als pastoor van de parochie Maria ten Hemelopneming en is hij in volledige betrekking benoemd tot pastoor van de parochie H. Cosmas en Damianus te Groesbeek. In voorkomende gevallen zullen zij in elkaars parochie bijspringen.


Kerktaxi

27 november 2019

Hiermee wordt bedoeld vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Het zou fijn zijn als in elk kerkdorp iemand contactpersoon wil zijn. Een contactpersoon kan iemand zijn die met eigen auto voor de viering naar een van de andere vier dorpen rijdt en bereid is om anderen mee te nemen. Als u interesse hebt, gelieve dan contact op te nemen Jan Wassink, 06-23982261.


Algemene uitvaartboekjes en samenzangboekjes

27 november 2019

Sinds half november is er parochiebreed de beschikking over deze boekjes, die op elke locatie voorhanden zijn. Fijn om in de hele parochie dezelfde boekjes te kunnen gebruiken en bij een uitvaart niet per se een eigen boekje te hoeven drukken.


Nieuwjaarsontmoeting 5 januari na de viering

27 november 2019

Zondag 5 januari is er na de eucharistieviering van 11.00 uur in Millingen een nieuwjaarsontmoeting in de ontmoetingsruimte van de kerk. Van harte welkom voor een gezellig samenzijn met koffie en een glaasje


Inventarisatie kerkspullen

27 november 2019

Vanwege de krimp stoten we gebouwen af (pastorieën, kerkgebouwen). Overal is geordend, geruimd en vindt er een zekere herschikking plaats. Want al gaan we ‘kleiner wonen’, we blijven wel in elk dorp pastoraal aanwezig.