Vanuit parochie

Eucharistieviering in Beek?

2 augustus 2020

Op woensdag 12 augustus om 9.00 uur is in de kleine Bartholomeus in Beek eenmalig een eucharistieviering. Na afloop van de viering horen we van de aanwezigen - onder het genot van een kop koffie – graag over de wenselijkheid van een eucharistieviering voor/in Beek, waar en wanneer, zowel voor door de week als in het weekend. Bij voldoende belangstelling en behoefte zal daar zoveel mogelijk op worden afgestemd.


Gelegenheid voor gebed en kaarsje

5 juli 2020

In Millingen is de dagkapel elke dag geopend van 9.00 uur
tot 17.00 uur; in Leuth is de Mariakapel van de kerk elke dag geopend
van 9.00 uur tot 17.00 uur; in Beek is de Mariakapel van de Grote
Bartholomaeus elke dag geopend van 9.30 uur – 17.30 uur; in Ooij is de kerk
elke zaterdag geopend van 14.00 uur tot 15.00 uur. Ook bent u altijd welkom bij
de Fatimakapel in Millingen aan de Schoolstraat 4.


Kom en zie

10 juni 2020

Met deze woorden wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan Lectio Divina. Dit is een moment van bezinning en meditatie rond een lezing uit de Bijbel. De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 24 juni om 20.30 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk in Millingen. Wilt u zich hiervoor aanmelden? Dat kan door een mailtje te sturen naar m.g.b.oosterwijk@gmail.com


Rozenkrans

21 april 2020

Elke woensdag wordt aansluitend aan de online-Mis van 9.00 uur
de rozenkrans gebeden. U bent van harte welkom om online mee te bidden. In de
meimaand zal dit ook op de andere dagen van de week gebeuren, van maandag tot
en met zaterdag.


Thuis, in kerk of kapel

21 april 2020

In deze tijd worden we geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te
blijven. Dat neemt niet weg dat u een wandelingetje mag maken langs kerk of
kapel en er kunt bidden of een kaarsje aansteken. In onze parochie is daarvoor
veel gelegenheid. De kapel van Onze Lieve Vrouw van altijddurende bijstand in
de kerk van Millingen is elke dag geopend 9.00 uur - 17.00 uur, de kerk
Millingen elke dag 16.00 uur -17.00 uur - op donderdag aanbidding; de

Mariakapel van de kerk Leuth elke dag 9.00 uur – 17.00
uur; de Mariakapel van de Grote Bartholomaeus in Beek elke dag 9.30 uur
– 17.30 uur; de kerk van Ooij elke zaterdag 14.00 uur – 15.00 uur. Ook
is er sinds afgelopen 25 maart een Fatimakapel in Millingen aan de Schoolstraat
4, waar u altijd welkom bent voor gebed en of een kaarsje bij Onze Lieve Vrouw
van de Rozenkrans.


Online bezield raken door de ‘Geest’

21 april 2020

Wereldwijd worden we op de proef gesteld in deze coronatijd. En
dan kan het een hele inspanning zijn om de weg niet kwijt te raken en helder,
warm en creatief te zijn van geest. Het kan zijn dat we ontdekken dat die kracht
en creativiteit uiteindelijk van God komen en dat Hij ons op deze wijze juist
wil openen voor elkaar én voor Hem, niet gedwongen maar van harte.

Jezus gaf zijn vrienden de Geest, die Hij beloofd had. Dat is
Pinksteren, vijftig dagen na Pasen. Zoveel tijd hadden zijn vrienden nodig om
zich voor die Geest open te stellen, nadat ze met Jezus door een heel donker
dal waren gegaan, het dal van lijden en dood. De apostel en evangelist Johannes
blijkt veel verder te zijn dan de anderen. Als enige van Jezus’ vrienden was hij
getuige van het sterven van Jezus. Opmerkelijk is dat hij, anders dan de drie
andere evangelisten, in zijn evangelie bij het fragment over Pasen niet alleen
de verrijzenis van Jezus beschrijft maar ook de uitstorting van de heilige
Geest (Johannes 20, 19-23): Jezus die op de derde dag na zijn sterven aan zijn
vrienden verschijnt en hen vrede wenst, zegt tegen hen, blazend over hen:
Ontvangt de heilige Geest. Pasen en Pinksteren op één dag dus…bij Johannes.

Hoe is het met ons in deze coronatijd? Stellen wij ons open voor
Gods Geest? Zijn we snel zoals Johannes of hebben we wat meer tijd nodig. Misschien
hebben we Jezus in de Goede Week en met Pasen gevolgd (op 1,5 meter afstand?)
of online. Laten we zo ook verder gaan naar Pinksteren, biddend om de helper,
de heilige Geest, en zien hoe Hij ieder van ons in beweging zet.


Voorbereiding Eerste Communie en Vormsel

29 februari 2020

Zondag 16 februari was er voor het eerst in onze kerk een uitlegviering. De communicanten en vormelingen van dit jaar zijn hiervoor speciaal uitgenodigd, maar ook voor de mede parochianen was het zeker de moeite waard. De bijdrage van het familiekoor waar die zondag ook een aantal vormelingen en communicanten meezongen en de kinderen uit de projectgroepen die zo prachtig gelezen hebben maakten het samen tot iets moois.

De projecten ter voorbereiding op de communie en het vormsel zijn gestart. Op 3 woensdagmiddagen kwamen de communicanten inmiddels bij elkaar om te werken aan hun projectmap Dit werd met vol enthousiasme gedaan d.m.v. knutselen, puzzelen en te lezen uit hun gekregen kinderbijbels. De vormelingen komen om de week op maandagavond samen en werken in hun project, lezen en doen opdrachten om het geloof en elkaar te leren kennen. Ook zullen ze in april een dag naar Den Bosch gaan samen om deel te nemen aan een dag speciaal voor vormelingen in ons Bisdom.

We kijken uit naar de presentatie van de communicanten zondag 8 maart om 11 u in de kerk in Millingen. Tijdens deze viering zal het familiekoor zingen. Het familiekoor is er voor jong en oud dus heb je zin om mee te zingen kom dan zondag 8 maart om 9.30u dan oefenen we samen de liedjes van die viering. Na afloop is er een speurtocht in/door de kerk voor jong en oud.

Werkgroep Eerste Communie en Vormsel


Carnaval, veertigdagentijd en volwassen dopeling

27 februari 2020

Fijn dat carnaval in de vijf dorpen van onze parochie zo'n groot feest is. Iets daarvan heb ik al mogen proeven bij verschillende gelegenheden. De oorsprong van carnaval ligt in de kerk. Dit feest gaat vooraf aan de 40daagse vastentijd, de aanloop naar Pasen, het grootste kerkelijk feest. Naar dat feest groeien we toe in de veertigdaagse vastentijd. Een warming-up dus voor de vasten. En daar doe ik graag aan mee (aan allebei!). De vastentijd begint met Aswoensdag waar we het Askruisje kunnen ontvangen, teken van bekering en bezinning. In onze kerken kan dat op woensdag 26 februari om 9.00 uur in Beek en om 19.00 uur in Millingen.

Op zondag 1 maart, de 1e zondag van de veertigdagentijd, vindt tijdens de Mis van 11.00 uur in Millingen de opname in het catechumenaat plaats van Martin Oosterwijk uit Kekerdom. Hij wordt al geruime tijd voorbereid op het doopsel (en vormsel en Communie) dat hij tijdens de komende Paaswake 11 april zal ontvangen. De opname in het catechumenaat is de 1e openlijke stap van de doopleerling. Door zíjn stap kunnen ook wij daarvan iets meekrijgen, kan ons eigen doopsel opgefrist worden en is de veertigdagentijd voor ons misschien wel een uitdaging tot herbronning. Ik zou zeggen: kom en beleef het.


Afscheid en nieuw begin voor Leuth

27 februari 2020

Inmiddels is ook voor de kerk van Leuth de laatste eucharistieviering in de kerk vastgesteld, en wel op zaterdagavond 18 april 2020 om 19.00 uur. Op 2e Paasdag 13 april zal er om 9.15 uur in de kerk van Leuth ook een eucharistieviering zijn.

Mensen van Leuth zullen op zondag 26 april worden verwelkomd in Millingen tijdens de viering van elf uur. In Leuth blijft de wekelijkse eucharistieviering op dinsdagavond om 19.00 uur (in de Mariakapel) en de maandelijkse zondagsviering op zaterdag 19.00 uur voor de tweede zondag van de maand (in het Kulturhus).


Aangrijpend afscheid en nieuw begin

27 februari 2020

Zeer velen waren samengekomen voor het afscheid van de Grote Bartholomaeus in Beek op zaterdagavond 25 januari, niet alleen van Beek, maar ook uit de andere vier dorpen van de parochie, en uiteraard ook menige oud-Bekenaar. Goed om met elkaar de pijn en het verdriet te voelen en elkaar te vinden in het geloof dat ons in deze omstandigheden nog meer lijkt te willen samenbrengen. Deze afscheidsviering werd mooi opgeluisterd door de beide koren van Beek. De priesters en diaken hadden voor deze gelegenheid de gouden kazuifels en dalmatiek aangetrokken. 

Toen na de Communie het altaar afgeruimd en ontbloot werd, het heilig Sacrament de kerk werd uitgedragen naar de sacristie en vervolgens de Godslamp en kaarsen gedoofd werden tijdens het slotorgelstuk Fuga van Bach, greep dit menigeen zeer aan. Dit bleek naderhand bij de koffie, waar velen dankbaar gebruik van maakten om een en ander met elkaar te kunnen laten bezinken. 

Dat het de laatste viering was in deze kerk, is onvoorstelbaar, zo gaven enkelen na afloop aan. Helaas is het niet anders. De jas is te groot. Een passende jas kan ons helpen om tot geloof te komen en elkaar hierin over de dorpsgrenzen heen te ondersteunen en inspireren. Want uiteindelijk gaat het om ons mensen en niet om de stenen. We kunnen ons geloof vieren waar dan ook. 

Fijn dat we op zondag 2 februari een bescheiden maar warm begin konden maken met de verwelkoming van mensen uit Beek in de eucharistieviering van elf uur in Millingen. Aan het begin van de viering hebben mensen elkaar begroet en welkom geheten, een praatje met elkaar gemaakt om zo nog meer als gemeenschap de eucharistie te kunnen vieren. Leden van de Beekse schutterij droegen het zilver van Beek naar het altaar en begeleidden de reliek van de H. Bartholomaeus, een klein glas-in-lood raam met een afbeelding van de H. Bartholomaeus en het heilig Sacrament in een waardige processie door de kerk. Ook de koster, een lector, acoliet en collectant uit Beek werden in de viering betrokken. De Cantorij betrok de hele gemeenschap bij de zang zodat we zingend en biddend met elkaar de Heer ontmoetten, die als klein kind in de tempel al werd aangeduid als Licht voor alle volkeren, het feest dat we op deze zondag vierden.

In Beek zal er in de kleine Bartholomeus een wekelijkse eucharistieviering zijn op woensdag om 9.00 uur en een maandelijkse zondagsviering op zaterdag om 19.00 uur voor de derde zondag van de maand.

Klik hier om naar de foto's van 2 februari te gaan.