Wenkend perspectief – denk en doe jij mee?

Na een inwerkperiode van bijna vier jaar als pastoor van de parochie van Beek tot Millingen en bijna tien jaar na de fusie lijkt het mij zinvol om – persoonlijk of in groepjes – met elkaar gedachten uit te wisselen over onderstaand wenkend perspectief.

Wat is mogelijk, wenselijk en goed?
Welke stappen kunnen we – in fases – samen zetten naar een levende gemeenschap van leven en geloof?

Uw reactie is welkom: rudo.franken@gmail.com, Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen, 06-46193591

In mijn dromen zie ik mensen elkaar en anderen ophalen om op zondag samen eucharistie te vieren, een kerk gevuld met alle leeftijden, een crèche, een kindernevendienst, samen na afloop koffiedrinken, eventueel samen lunchen. Voor alles is ruimte of wordt ruimte gemaakt. Een gemeenschap, getekend met het beste van de vijf dorpen van de Polder. Een thuis voor kinderen, jongeren, gezinnen, alleenstaanden, samengaanden en ouderen, met een diversiteit aan vieringen en andere bijeenkomsten en activiteiten.
Waar nieuwe initiatieven mogelijk zijn, omdat we er samen de schouders onder zetten. Een geloofsgemeenschap die gastvrij is, inspirerend en dienstbaar aan de samenleving.

In deze tijd van individualisme en egoïsme zijn wij als christenen geroepen om naar elkaar toe te groeien, sámen ons geloof in Christus gestalte te geven, elkaar daarin te versterken, en ook anderen uit te nodigen, als een gemeenschap die samen op weg is. Als je snel wilt gaan, ga dan alleen; als je ver wilt komen, ga dan samen.

Wat vraagt de Geest van ons? Hoe kunnen we aandachtig naar ieders inbreng luisteren en biddend openstaan voor God? Hoe kunnen we zien voorbij de huidige stenen gebouwen, elkaar vinden over de dorpsgrenzen heen, met elkaar ervaren wat het geloof ons wil geven, een kans voor een nieuw begin, waar we allemaal energie van krijgen?
Hoe kunnen we in de Polder investeren in het over en weer elkaar leren kennen en waarderen en samen stappen zetten naar verbinding en ontmoeting? Hoe kunnen we onze gaven, talenten en eigenheid inzetten over de grenzen van onze dorpen heen voor een kerk met ‘toekomst’?

Hoe kan ik, die vertrouw op het vuur van de heilige Geest en dat dit
uiteindelijk gaat raken, zelf een uitgestoken hand zijn?

Wat te denken van…

  • dat mensen elkaar ook stimuleren om elkaar mee te nemen naar de gezamenlijke eucharistieviering op zondag in Millingen en ook anderen hiervoor uitnodigen, over dorpsgrenzen heen (‘kerktaxi’). Voor kinderen is er elke zondag kindernevendienst. Na de viering is er koffie voor ontmoeting met elkaar en kennismaking.
  • in de vier andere dorpen van de parochie wordt de eucharistie gevierd zoals nu geregeld is. Fijn als mensen uit de hele parochie elkaar ook hier zien en ontmoeten bij koffie na de viering. In overleg kan het tijdstip van de viering anders.
  • lectoren kunnen meebewegen in een parochiebreed rooster.
  • nagaan hoe we kinderen en jongeren actief bij vieringen kunnen betrekken en bij andere activiteiten voor hen.
  • koren kunnen zingen in elkaars kerken.
  • in elke kerk is een team dat mensen bij binnenkomst welkom heet en gastvrij ontvangt.
  • nagaan hoe we parochiebreed diaconale projecten kunnen ontwikkelen.
  • zien hoe en op wat voor gebied we parochiebreed vorming kunnen bieden, bv cursus Opnieuw Beginnen en Divine Renovation.
  • je kunt aan de Polderdagen (30 juli-6 augustus; zie website en parochieblad begin juli) deelnemen en met anderen uit de vijf dorpen gedachten uitwisselen over dit wenkend perspectief.