Afscheid en nieuw begin voor Beek

Nu de verkoop van de Grote Bartholomaeus een feit is, is een laatste eucharistieviering in deze kerk vastgesteld voor zaterdag 25 januari om 19.00 uur. Ook al is de tijd kort, een comité is drukdoende om dit afscheid goed voor te bereiden. Mensen die er als priester of diaken actief waren, zijn uitgenodigd. Diaken Henk Nieuwenhuis, pater Henk Kuis en emeritus pastoor Frans Bomers hebben reeds aangegeven dat zij er zullen zijn, evenals leden van de schutterij B.U.B.. De beide koren van Beek, het Mannenkoor en het Gemengd Koor, zullen de viering muzikaal luister bijzetten.

Graag zouden wij iedereen van onze geloofsgemeenschap van Beek tot Millingen persoonlijk willen uitnodigen voor dit afscheid. Maar dat is natuurlijk onmogelijk. Toch is het bijzonder, als er bij dit ingrijpende verlies voor Beek niet alleen belangstelling is van mensen van Beek zelf, maar ook van mensen bv. uit Ooij, Leuth, Kekerdom en Millingen. Want dan heb je kans om, zoals bij een uitvaart, het verlies mee te voelen, maar ook om elkaar te steunen en welkom te heten voor een nieuwe start. Als we elkaar in geloof en liefde weten te vinden, in een ‘kleinere jas die past’, zullen we merken dat het ons goed doet en dat we elkaar opbouwen en gastvrij en open worden naar anderen. De eerste stap is elkaar opzoeken bij dit afscheid en bij dit nieuwe begin.

Ja, het comité bereidt ook dit nieuwe begin voor, de verwelkoming speciaal van de Beekse geloofsgemeenschap op zondag 2 februari in Millingen in de eucharistieviering van 11.00 uur. Leden van schutterij B.U.B. zullen dan herinneringstekens van de Grote Bartholomaeus én het Allerheiligste overbrengen naar Millingen. In Millingen zullen de Bekenaren ontvangen worden aan het plein bij de Kastanje aan de Heerbaan, vanwaar we om 10.45 uur onder geleide van de Cantorij Millingen, celebranten en misdienaars in processie naar de kerk trekken.

Rijd je met een halflege auto van Beek naar Millingen of heb je geen vervoer naar Millingen, bel dan even met Ineke Huilmand (tel. 06-50848704). Zij probeert vraag en aanbod bij elkaar te brengen vanuit Beek. Of rijd je met een halflege auto van Millingen naar Beek of heb je geen vervoer naar Beek, bel dan even met Jan Wassink (06-23982261). Hij probeert vraag en aanbod bij elkaar te brengen vanuit Millingen. Voor beide gelegenheden is er ook in de andere drie dorpen een vervoerscoördinator: voor Kekerdom is dit Harry Sanders (0623189628), voor Ooij Mientje Huisman (024-6631456) en voor Leuth Diny van Eck (024-6632158). Zowel na de afscheidsmis in Beek als na de welkomstmis in Millingen ontmoeten we elkaar onder het genot van een kop koffie. Geloof je niet in een nieuw begin? Kom dan maar eens kijken!