Sint Jozef

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van Sint-Jozef (8 december 2020 tot 8 december 2021). De heilige Jozef is beschermer van het gezin, van de Kerk en van de arbeiders. Met dit speciale themajaar brengt paus Franciscus de zorg van St. Jozef in verband met de zorg voor armen en migranten. Ook de Covid-19 pandemie heeft meegespeeld in het besluit van de paus om een speciaal jaar aan Sint-Jozef te wijden. “De pandemie heeft duidelijk gemaakt welke betekenis gewone mensen hebben, al degenen die dagelijks veel geduld tonen en hoop bieden, waardoor ze een gevoel van medeverantwoordelijkheid zaaien,” aldus de paus. Volgens de paus lijken ze daarmee op de heilige Jozef “deze onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig is.” Op 19 maart vieren we het hoogfeest van Sint-Jozef.

GEBED TOT SINT-JOZEF
Uw jawoord aan God, heilige Jozef, heeft aan uw leven een wereldwijde betekenis gegeven. U hebt de vorming van Jezus op u genomen. Het vader- en mensbeeld dat u leefde, was de leerschool waaruit Jezus de basis vond voor heel zijn optreden.
De liefde en trouw waarmee u Maria hebt benaderd was edel en onzelfzuchtig. In alle beproevingen bleven u en zij sterk, dienstbaar aan God.
Ook ik wil de moed hebben dienstbaar te zijn, eigen wensen opgeven, om Gods Koninkrijk te helpen groeien in mensen, gezinnen, in kerk en samenleving. U koos ervoor uw leven in stilte en verborgenheid te leiden, niet uit op eigen voordeel, eer of roem.
Daarom vraag ik u, Sint-Jozef, in mijn leven iets van die stille vredige kracht te brengen.
Help mij om met God mee te denken, mee te werken. Dat ik met u blijf beseffen dat God ook mij wil betrekken in zijn plannen. U die ons beschermt, waak met uw zorg over ons en onze dierbaren en zegen ons met uw toewijding. Amen.