Aangrijpend afscheid en nieuw begin

Zeer velen waren samengekomen voor het afscheid van de Grote Bartholomaeus in Beek op zaterdagavond 25 januari, niet alleen van Beek, maar ook uit de andere vier dorpen van de parochie, en uiteraard ook menige oud-Bekenaar. Goed om met elkaar de pijn en het verdriet te voelen en elkaar te vinden in het geloof dat ons in deze omstandigheden nog meer lijkt te willen samenbrengen. Deze afscheidsviering werd mooi opgeluisterd door de beide koren van Beek. De priesters en diaken hadden voor deze gelegenheid de gouden kazuifels en dalmatiek aangetrokken. 

Toen na de Communie het altaar afgeruimd en ontbloot werd, het heilig Sacrament de kerk werd uitgedragen naar de sacristie en vervolgens de Godslamp en kaarsen gedoofd werden tijdens het slotorgelstuk Fuga van Bach, greep dit menigeen zeer aan. Dit bleek naderhand bij de koffie, waar velen dankbaar gebruik van maakten om een en ander met elkaar te kunnen laten bezinken. 

Dat het de laatste viering was in deze kerk, is onvoorstelbaar, zo gaven enkelen na afloop aan. Helaas is het niet anders. De jas is te groot. Een passende jas kan ons helpen om tot geloof te komen en elkaar hierin over de dorpsgrenzen heen te ondersteunen en inspireren. Want uiteindelijk gaat het om ons mensen en niet om de stenen. We kunnen ons geloof vieren waar dan ook. 

Fijn dat we op zondag 2 februari een bescheiden maar warm begin konden maken met de verwelkoming van mensen uit Beek in de eucharistieviering van elf uur in Millingen. Aan het begin van de viering hebben mensen elkaar begroet en welkom geheten, een praatje met elkaar gemaakt om zo nog meer als gemeenschap de eucharistie te kunnen vieren. Leden van de Beekse schutterij droegen het zilver van Beek naar het altaar en begeleidden de reliek van de H. Bartholomaeus, een klein glas-in-lood raam met een afbeelding van de H. Bartholomaeus en het heilig Sacrament in een waardige processie door de kerk. Ook de koster, een lector, acoliet en collectant uit Beek werden in de viering betrokken. De Cantorij betrok de hele gemeenschap bij de zang zodat we zingend en biddend met elkaar de Heer ontmoetten, die als klein kind in de tempel al werd aangeduid als Licht voor alle volkeren, het feest dat we op deze zondag vierden.

In Beek zal er in de kleine Bartholomeus een wekelijkse eucharistieviering zijn op woensdag om 9.00 uur en een maandelijkse zondagsviering op zaterdag om 19.00 uur voor de derde zondag van de maand.

Klik hier om naar de foto’s van 2 februari te gaan.